Építési anyagok, szerkezeti hatások, szerkezeti alakzat fogalmi rendszere. Tartószerkezeti méretezés feladata. A létesítmény jellemző költségei, kárhányad, biztonság, megbízhatóság. Optimálisan vállalható, vagy elegendő kockázat. A méretezés determinisztikus és valószínűségelméleti módszerei. Az Eurocode program. Teherbírási és használhatósági követelmények. Határállapot-koncepció. Tervezési, karakterisztikus és reprezentatív értékek. Parciális tényezők. Kísérlettel segített tervezés. A tartószerkezetet érő hatások. A hatások kombinációja a tervezési állapotokhoz.