Téma ismertetése

 • Általános

  Térinformatikai modellezés BMEEOFTAG41

  A tárgy keretei

  Előadás:

  • Az előadások 70%-án a részvétel kötelező.

  Önálló feladat:

  • Az 5. héten kiadásra kerülő feladat a féléves munka gerince, az előadások a feladat elvégzéséhez szükséges ismereteket foglalják össze, és szemléltetik a megoldás menetét.

  • Munkaterület specifikálása: a feladat helyszínét minden hallgató számára egy  adott település történeti várostérképe  rögzíti, melyeket az Országos Széchenyi Könyvtártól kapunk meg. Az emberöltőkkel ezelőtti, többnyire XIX.sz-i   felszínborítottsági, területhasználati viszonyokat rögzítő térképek georeferálásával és tematikus feldolgozásával a félév során elemzésre kerül az adatott település területhasználati viszonyainak változása.  Az OSZK történeti várostérképekkel való munkavégzés feltétele a hallagtók olyan írásos kötelezettségvállalása, hogy mások számára az állományokat nem adják tovább!
  • Az alapvető feladat az lenne, hogy az adott adatforrás, település jellegéhez igazodó olyan felszínborítotsági, területhasználati statisztikákat állítsunk elő, amelyek  a rendelkezésünkre álló forrástérképből és a jelenlegi állapotot tükröző alap adatokból  (OSM vektor adatok, SRTM domborzat, GADM adminisztratív határok, CORINE felszín borítottság) vagy kis fáradtsággal összegyűjthető téradatokból előállíthatók.
  • Az előrehaladás menetét a félév során 2 alkalommal kell kötelező jelleggel bemutatni a 7. és 10. héten az előadás időpontjában megtartott bemutatáson.

  Labor lehetőség:

  • A munkához szükséges szoftver eszközök és térinformatikai adatok szabadon elérhetők és az OSZK tulajdonát képező történelmi vársotérképek kivételével korlátozás nélkül felhasználhatók (ipari vagy kutatási munkákban is), így a hallgatóságnak lehetősége van az otthoni munkavégzésre, de otthoni munka esetén is szükséges a feladat aktuális állapotát tartalmazó állományok labor szerverre történő felmásolása. A kiírt gyakorlati időpontokban a Térinformatikai laboratórium rendelkezésre áll az önálló munkavégzésre és konzultációra.

  A jegy kialakításának szempontjai
  • A féléves munka értékelése és az érdemjegy megállapítása az alábbi részelemekből áll össze (100% az elérhető összes pont, a félév teljesítéséhez min 50% szükséges):
  • Félévközi aktivitás: 30% 
   Önálló feladat félévközi bemutatása: 10% 
  • Az előrehaladás menetét a félév során 2 alkalommal kell kötelező jelleggel bemutatni a 7. és 10.  héten az előadás időpontjában megtartott bemutatáson (3x5 pont, késedelem esetén 0 pont és különeljárási díj)
  • Féléves munka projekt dokumentációja: 60% 
   A végzett munka dokumentálása a műszaki gyakorlatban elvárt minőségben szükséges, amely tartalmaz egy kötelező tartalmi és formai összegző részt és egy mellékletet az önálló, kreatív munka háttér anyagának bemutatására.
  Osztályozás

  • Elégtelen: <50% Elégséges: 50-64% Közepes: 65-74% Jó: 75-84% Jeles: 85-100%
  Javasolt irodalom

  Önálló munkát támogató segédletek:

  Könyvek:

  • Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások Typotex Kiadó, Budapest, pp 292.
  • Detrekői Ákos, Szabó, György (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp 380.
  • Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W (2011): Geographic Information Systems and Science,John Willey and Sons
  Javasolt videók
  Email
  Dr. Szabó György 
  Wirth Ervin 
  Segítségnyújtás
  https://www.facebook.com/qgishungary

  • Munkakörnyezet, Adatforrások

   QGIS munkakörnyezet:


   QGIS szoftver környezet letöltése
   Térinformatikai Praktikum, elektronikus jegyzet

   Adatforrások:

          http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/

          http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2006-vector-data-version-3

   • Földhasználat a magyar nagyvárosokra (Urban Atlas): 
    http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
    Megjegyzés: 
    Magyar városok a második oldalon: Budapest, Miskolc, Pécs, Debrecen, Szeged, Győr, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Kecskemét 
    Ajánljuk a kiadott stílusfájl használatát: 
    Additional information - Colortables - QuantumGIS 1.7 and above


   • 1. Hét

    Tantárgyi követelmények, tárgy kereteinek ismertetése


    E 1. Folyamat modellezés a térinformatikai gyakorlatban    • 2. Hét

     E 2. Térinformatikai esettanulmányok

     • 3. Hét

      A félév során alkalmazott térinformatikai eszközök

      A félév során használt QGIS, GRASS nyílt forráskódú, szabadon elérhető szoftver és adat környezet megismerése

      Regisztrálás a Lechner Tudásközpont TEIR rendszerébe


      Gyakorlat: 


      Térinformatikai problémák megoldása QGIS-ben a GeoForAll.hu portál minta feladataira építve.

      • 4. Hét

       Előadás elmarad - Otthoni feladat: QGIS ismeretek felfrissítése

       • 5. Hét

        Előadás: Geospatial 4.0


        A térinformatika technológiai, tudományos, üzleti  trendjeinek áttekintése a Fotogrammetriai Világkonferencia 2016 (Information from Imagery), a GeoSpatial World Forum 2016 (Where is the Money?), az EU INSPIRE 2016 (A sustainable environment, Interoperatibility)  és az INTERGEO 2016 (Társadalmi hasznosság) tükrében.


        Rev-1.0 ~1960:  Digitális térképek, Monolit rendszerek, Számítógéppel támogatott térképezés (CAM), Vizualitás, Hol?

        Rev-2.0 ~1980: PC forradalom, Modularitás megjelenése (IMAP), Kliens-szerver modellek, Hálózatok

        Rev-3.0 ~2000: Internet forradalom, WEB-GIS, Tömegfelhasználók megjelenése, Google, MS BingMaps, Digitális Föld

        Rev-4.0 ~2010: 4. Ipari forradalom, Intelligens hálózatok, Smart City, -Vehicle, -Govenrnance, -Resourece management, IKT integráció, IoT, BigData, Linked Data, Open Data - totál networking


        Honlapok:

        http://www.isprs2016-prague.com/

        https://www.geospatialworld.net/event/406/

        http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/page/home

        http://www.intergeo.de/intergeo-en/        Gyakorlat: Georeferálás, vonatkozási rendszerek kezelése QGIS környezetben

        • 6. Hét

         Urbanometriai indikátor készítése TEIR alapadatokból


         7. héten beadandó házi feladat: a kiválasztott település népességi, munkanélküliségi, foglalakoztatási, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása


         • 7.Hét

          Történelmi várostérképek georeferálása


          A kiadott OSZK térkép georeferálása min. 3x10 illesztőpontra:

          • I. Állandónak tekinthető épített elemek
          • II. Topográfiai elemek
          • III. Egyéb térkép/terep azonosnak tekinthető objektumok

          (értelemszerüen a térképi tartalom függvényében)


          Ledandó munkarészek:

          • Az egyes illesztőpont csoportokra külön-külön és a 30 pontra együttesen elvégzett georeferált állományok 3+1 db
          • A létrehozott állományok Dublin Core szabvány szerinti metaadat jellemzése (lásd a melléklet minta állományt)
          • A régi állapot és a jelenlegi helyzet közötti viszony, település szerkezet változás rövid szöveges jellemzése:
           A féléves feladatot dokumentáló műszaki leírás egy fejezetét képezné az adott város történelmi vársotérképének a jelennel történő összekapcsolása. Fontos lenne annak rögzítése, hogyan sikerült a térkép és a jelenlegi állapotott tükröző kivállasztott forrás (OSM, BingAerial, Google Maps, ...) közötti kapcsolat megteremtése. Dokumentálandó a georeferálás menete (akár közbenső állapotok, tipikus tévedések, elazonosítások)  és a "legjobb" megoldást biztosító transzformáció (megbízhatósági mérőszámok, reziduálok).
           Kellene egy értékelő rész arról, hogy milyen lényeges változások detektálhatók egy vizuális szemléléssel (beépítettség, utcahálózat, közterületek, infrastruktúra elemek, vízrajz, zöldterületek  változása).


          DCMI Metadata Elemek

          A  Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) elemei a  Dublin Core "szótár" egy 15 elemből álló részhalmaza (dőlt betüvel jelezve az alábbi felsorolásban). A DCMI metaadat leírás digitális és analóg információ hordozók szabványos  jellemzését teszi lehetővé (ISO Standard 15836-2009): 

          • abstract
          • accessRights
          • accrualMethod
          • accrualPeriodicity
          • accrualPolicy
          • alternative
          • audience
          • available
          • bibliographicCitation
          • conformsTo
          • contributor
          • coverage
          • created
          • creator
          • date
          • dateAccepted
          • dateCopyrighted
          • dateSubmitted
          • description
          • educationLevel
          • extent
          • format
          • hasFormat
          • hasPart
          • hasVersion
          • identifier
          • instructionalMethod
          • isFormatOf
          • isPartOf
          • isReferencedBy
          • isReplacedBy
          • isRequiredBy
          • issued
          • isVersionOf
          • language
          • license
          • mediator
          • medium
          • modified
          • provenance
          • publisher
          • references
          • relation
          • replaces
          • requires
          • rights
          • rightsHolder
          • source
          • spatial
          • subject
          • tableOfContents
          • temporal
          • title
          • type
          • valid


          Dublin Core Metaadat leírás áttekintése:

          https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core

          http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/?v=terms#          • 8. Hét

           Urbanimetriai indikátor levezetése a TEIR-ben


           A Lechner Tudásközpont TEIR rendszerének regsztrációhoz kötött "Interaktív elemzőjére" támaszkodva vezethetünk le saját magunk által konstruált település indikátorokat.           • 9. Hét

            Térképek az elmében - Kevin Lynch kognitív térképe


            Házi feladat : Kevin Lynch építőelemei alapján saját településünk kognitív térképének elkészítése QGIS környezetben.


            Dolumetálandó a  műszaki leírás egy fejezetében.            • 9. Hét - Gyakorlat

             Felszínborítottság, beépítettség változása településünkön


             OSZK történelmi térképhez kapcsolódó feladat:

             Az archív térképen és a jelenlegi állapotot tükröző rétegen (OSM, BingMaps, Google Maps) kijelölt   500x500 - 1000x1000 m-es (Rectangles Ovals Digitizing plugin segítségével megrajzolt) ablak mintaterületen a közterület/beépített tömbök terület használati változásának megállapítása (1:500 - 1.1000 méretaránynak megfelelő részletességgel)


             Beadandó  munkarészek:

             - Régi/jelenlegi közterület/beépített tömbök területhasználatának térképi megjelenítése

             - Változási statisztika

             - Szöveges értékelés

             Határidő:  2016, november 10. 24:00


             CORINE felszin borítottsághoz kapcsolódó feladat:

             •  A Corine felszínborítottsági adatbázisok segítségével egy 10x10 - 20x20 km területen (1:10.00-1:50.000 léptékű) felszín borítottsági statisztika készítése településünk környékéről (Lecos plugin felhasználsával) az 1990 és 2012 közötti időpontra.

             Határidő:  14. oktatási hét


             • 10. Hét

              K2- Féléves projekt előrehaladásának bemutatása


              OSZK történelmi térképvel végzett munka:


              Beadandó  munkarészek:

              - Régi/jelenlegi közterület/beépített tömbök területhasználatának térképi megjelenítése

              - Változási statisztika

              - Szöveges értékelés


              Határidő:  2016, november 10. 24:00


              • 11.Hét

               Térinformatikai rendszerek megvalósítása, féléves feladat keretei


               Térinformatikai modellezés – féléves feladat műszaki leírása (PPDAC)

                

               Bevezető – Településem átfogó jellemzése a TEIR eszközeinek segítségével 

               I. Fejezet – Történelmi térkép és jelenkor összekapcsolása

               II. Fejezet – Kevin Lynch kognitív térképének elkészítése településemről

               III. Fejezet –Beépítettség változása településemen (1:500-1:1000 MA)

               IV. Fejezet – Felszínborítottság változása településemen (1:10.000-1:50.000 MA)

               V. Fejezet – Urbanometria indikátor településemen és járásának tagtelepülésein, SWOT elemzés

               VI. Fejezet - Településem aktivitási térképe - Hőtérkép készítése POI-k felhasználásával

               VII. Fejezet - Tapasztalatok, javaslatok


               Mellékletek:

               -          Történelmi térkép és a létrehozott georeferált állományok metadataainak jellemzése Dublin Core ajánlásnak megfelelő struktúrában

               -          Georeferálás dokumentumai

               -          Végzett munka során létrehozott QGIS állományok, metaadat jellemzés               • 12. Hét

                Településem aktivitási térképe - Hőtérkép készítése POI-k felhasználásával


                • 13. Hét

                 Konzultáció                 • 14. Hét

                  K-3. Féléves projekt végső állapotának és  dokumentációjának leadása


                  1. A projekt dokumentációjának feltöltése a tárgy honlapjára (doc v. pdf formátumban): Műszaki leírás: a végzett munkát, az egyes részfeladatokat részletesen dokumentáló leírás

                  1. A projekt végleges QGIS munka állományainak feltöltése  a  tárgy honlapjára tömörített állományban (50Mbyte kvóta meghaladása esetén a Térinfó labor szerverre K142,  Z:\terinformatikai_modellezes\ könyvtárba) 

                  Értékelés: 

                  Határidőre történő kiírásnak megfelelő feltöltés 5 pont, végzett munka, műszaki leírás értékelése max 60 pont


                  Határidők:
                  2016. december  8. 23:55-ig feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt dokumentáció -  5 pont,
                  Határidőn túli, 2016. december 11. 23:55-ig  megtörtént feltöltés, kiírásnak megfelelő dokumentáció - 0 pont,
                  2016 december 12-december 16. közötti feltöltés kiírásnak megfelelő dokumentáció - 0 pont,  különeljárási díj megfizetésével lehetséges.