Téma ismertetése

 • Általános információk

  Környezetmérnöki alapok

  BMEEOVKAT41 | Építőmérnöki képzés (BSc)

 • 1. hét: Bevezető előadás

  Ember és környezet, valamint gazdaság és környezet viszonya. A növekedés korlátai, fenntarthatóság. Környezeti válságtünetek, a környezetvédelem kialakulása. A „Nagy gyorsítás” és a Holocén-Antropocén átmenet.


  előadók: Budai Péter, Kozma Zsolt

 • 2. hét: Rendszerdinamika

  Dinamikus rendszerek elemei, működése és korlátai. Rendszerstabilitás és különböző állapotok közötti átmenetek. A környezetvédelem, fenntarthatóság és a rendszer-dinamika kapcsolódásai. A Föld-rendszer korlátai.


  előadó: Kozma Zsolt

 • 3. hét: Anyagforgalom és anyagfelhasználás

  Anyagforgalmi alapismeretek és geokémiai körfolyamatok: a szén, a nitrogén, a foszfor és a víz geokémiai körforgalma és kapcsolódó fontosabb környezeti problémái.


  előadó: Budai Péter

  • 4. hét: Szennyezések - 1. rész

   Klasszikus "környezetvédelem": szennyezőanyagok, szennyezés, kibocsátás/terjedés/környezetminőség definíciói. A környezetszennyezésre adott válaszlehetőségek fejlődési állomásainak bemutatása vízszennyezési példákon keresztül (járványok, vízfolyások szervesanyag-terhelése, eutrofizáció).


   előadó: Budai Péter

   • 5. hét: Ökológia és ökoszisztéma szolgáltatások

    Miért fontos az ökológiai rendszerek védelme? Mik azok az ökoszisztéma szolgáltatások? Mi a mögöttes elmélet és a gyakorlati tapasztalat? Ökoszisztéma szolgáltatások típusai példákkal. Válaszok a "Mit védünk?"  és "Miért védjük?" kérdésekre.


    előadó: Kozma Zsolt

    • 6. hét: Szennyezések - 2. rész

     Klasszikus "környezetvédelem": folytatás. A környezetszennyezésre adott válaszlehetőségek fejlődési állomásainak bemutatása légszennyezési példákon keresztül (légköri állapot hatása pontforrásból kibocsátott szennyezőanyag-csóva vertikális keveredésére, London típusú és Los Angeles típusú szmog, magaslégköri ózonréteg elvékonyodása).


     előadó: Budai Péter


     • 7. hét: Haváriák/környezeti katasztrófák

      Katasztrofális kimenetelű környezeti problémák – hogyan értelmezzük őket. Mik az általános jellemzők? Lépték, térbeliség és időbeliség kérdései. A klasszikus csoportosítás újragondolása okok és hatások alapján. A rendkívüli „rendkívüli” újragondolása.


      előadó: Kozma Zsolt

      • 8. hét: Környezeti hatások és jólét indikátorai

       Mit várunk a különböző indikátoroktól? Ökológiai lábnyom, vízlábnyom, szénlábnyom, HDI, SDG: mit takarnak és mire használhatók? Hol tart a környezeti-fenntarthatósági válság az indikátorok alapján?


       előadó: Kozma Zsolt

       • 9. hét: Dékáni szünet

        Vásárhelyi napok miatt elmarad.

        • 10. hét: Klímaváltozás (témaorientált otthoni mozizás)

         • 11. hét: Energiatermelés és környezet - 1

          A szén alapú energiaipar kialakulása és helyzete, kitekintés a jövőre. A fosszilis energiahordozók alternatívái: nukleáris és megújuló energiaforrások. A vízenergia és szélenergia hasznosítás lehetőségeinek áttekintése.


          előadó: Budai Péter

          • 12. hét: Energiatermelés és környezet - 2

           A napenergia, biomassza energia és geotermális energia hasznosítás áttekintése. Háztartások és mobilitás szénfüggésének csökkentési lehetőségei.


           előadó: Budai Péter


           • 13. hét: ZH

            Zárthelyi dolgozat megírása (két turnusban).

            • 14. hét: Környezeti szabályozás és menedzsment

             Externáliák, szabályozási eszközök, jogi mérföldkövek, hatásvizsgálat, életciklus-elemzés, egyéni döntések, "zöldítés".


             előadó: Fülöp Júlia