Téma ismertetése

 • Általános információk

  Víz- és környezeti jog

  BMEEOVKAI45 | Építőmérnöki képzés (BSc)

 • Ez a téma

  Eredmények

  • Letöltések

   • 1. hét

    Bevezetés. A mérnöki tevékenység és a jogi környezet.

    Előadó: Raum László

    • 2. hét

     A vízjog történetének kialakulása.

     Előadó: Dr. Hecsei Pál

     • 3. hét

      A mérnöki tevékenységre vonatkozó irányelvek az Európai Unióban, a Víz Keretirányelv, az Európai Unió vízügyi politikájának meghatározója.

      Előadó: Dr. Hecsei Pál

      • 4. hét

       A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.

       Előadó: Dr. Hecsei Pál

       • 5. hét

        A Környezet védelméről szóló tv., a Természet védelméről szóló tv., az Épített környezet védelméről szóló tv. és az OTÉK (253/1997. korm.rend.) vízrendezési és vízi közművesítési előírásai.

        Előadó: Dr. Hecsei Pál

        • 6. hét

         Víziközmű szolgáltatás törvényi szabályozása és szervezeti rendszere Magyarországon: történeti áttekintés.

         Előadó: Dr. Szabó Iván

         • 7. hét

          A  víziközmű-szolgáltatás engedélyezése. A víziközmű-üzemeltetés kiszervezése. A gördülő fejlesztési terv (GFT). Vízipari fejlesztések a Környezeti és  Energiahatékonysági Operatív  Programban

          Előadók: Dr. Fülöp Dóra, Dr. Nagy Judit

          • 9. hét

           A vízügyi hatósági jogalkalmazás, a vízügyi jogi norma fogalma.

           Előadó: Dr. Hecsei Pál

           • 10. hét

            A vízjogi engedélyezési eljárásban közreműködő, eljáró szakhatóságok, vizek és vízi létesítmények tulajdonjoga.
            Előadó: Dr. Hecsei Pál
            • 11. hét

             Vízügyi engedélyezési eljárás (elvi, létesítési, üzemeltetési, fennmaradási engedélyek).

             Előadó: Dr. Hecsei Pál

             • 12. hét

              Zárthelyi dolgozat megírása.

              • 13. hét

               Hatósági jogkörök, ellenőrzés, szankcionálás, környezetvédelmi hatásvizsgálat stb.

               Előadó: Dr. Hecsei Pál

               • 14. hét

                Összefoglalás. Ellenőrző dolgozat megírása.