Téma ismertetése

 • Általános információk

  Vízminőségszabályozás

  BMEEOVKAI44 | Építőmérnöki képzés (BSc)

 • Letöltések

 • Eredmények

  Zh és ED pótlások időpontjai és módja:

  Zárthelyi dolgozat pótlása: 2017. december 11. 10:15 - 11:45, helye: KMF 79 -  (nincs KD, jelentkezés nem szükséges)

  Zárthelyi KD-s pótlása: 2017. december 15. 10:00 - 11:30, helye: KMF 79 - Neptun jelentkezés szükséges!

  Ellenőrző dolgozatok pótlása: 2017. december 15. 11:30 - 12:00, helye: KMF 79 - Neptun jelentkezés szükséges!

  Kérek minden érintettet, hogy az ED pótlásra úgy érkezzen, hogy tudja, melyik (max 2 db.) ED-t szeretné újból megírni (javítani is lehet, a végeredményben a  nagyobb pontszám számít)!

  • 1. hét

   A vízminőségszabályozás feladata, helye a környezetvédelemben és a vízgazdálkodásban. Vízminőségi problémák: tér és időbeli léptékek. A vízszennyezések forrásai. Történeti áttekintés.


   GY: Átviteli tényező, hígulás,  konzervatív és nem konzervatív anyag fogalma. Pontszerű és nem pontszerű szennyezések. Határérték, célfüggvény, optimalizálás. A vízminőségszabályozás lépései. Költség-minimum stratégia meghatározása, átviteli tényező számítása.

   • 2. hét

    Természetes vizek  minősége: a vízminőség jellemzését szolgáló fizikai, kémiai, biológiai paraméterek és összefüggéseik a vizeket érő hatásokkal. Toxikus szennyezők: fémek, szerves mikroszennyezők előfordulása a vízben és élettani hatásaik. Biológiai vízminőség.

    • 3. hét

     Vízminősítés: hazai és uniós előírások, vízhasználatok szerinti és ökológiai minősítés. A VKI szerinti vízminősítés. Hazai vizek állapota, jellemző szennyezések és következményeik. Vízminőségi monitoring rendszerek.

     GY: Anyagmérleg folyóra, árviteli tényező meghatározása nem konzervatív anyagra.

     • 4. hét

      1. ED (órai jegyzet, diasorok használhatók!)
      Termálvíz és hűtővíz bevezetések. Hőterhelés vízminőségi és ökológiai hatásai. Hőcsóva elkeveredése.
      Termálvizek hő és sótartalma, felszíni vízben történő elhelyezés hatásai a vízi ökoszisztémára.
      • 5. hét

       Szennyezőanyagok elkeveredése és terjedése a vízben. Transzport egyenlet alkalmazási területei a vízminőségszabályozási feladatokhoz. Alapegyenlet levezetése. A konvekció, diffúzió és diszperzió fogalmai. Analitikus megoldások. Állandósult szennyezés és haváriák. Szennyezőanyag csóva terjedése vízfolyásokban, szennyezőanyag hullám levonulása. 1D - 2D megközelítésmód.

       GY: Elkeveredési számítások (sodorvonali, parti bevezetés számítása analitikus megoldással).

       • 6. hét

        Vízfolyások oxigén háztartása. Szervesanyag terhelés hatása, az oxigén háztartást befolyásoló folyamatok. Légköri diffúzió, szervesanyag lebomlás, nitrifikáció. A Streeter-Phelps alapmodell.


        • 7. hét

         ED: 4-6. ea.

         Vízfolyások oxigén háztartása (folyt.). Nitrifikáció számítása. Szennyvízbevezetések hatása, hígulási arány szerepe. Terhelhetőség alapú kibocsátás szabályozás. Hazai vízminőségi esettanulmányok.

         GY: Oxigén vonal számítása, szennyvízbevezetés hatása a kritikus hely oldott oxigén szintjére.

         • 8. hét

          Oktatási szünet

          • 9. hét

           Az oxigén háztartás szabályozásának műszaki eszközei. Szervesanyag terhelés csökkentése (mesterséges és természetes szennyvíztisztítási eljárások - tisztítási mechanizmusok, főbb műtárgyak, a leválasztás hatékonysága). Oxigén bevitel javítása természetes vízfolyásokban.

           GY: Komplex példa (folyó, több szennyezőforrás)

           • 10. hét

            Oxigén háztartás szabályozása (folyt.)

            ED az óra végén, a 6-9. heti előadások (folyók oxigén háztartása, szerves terhelés csökkentése) anyagából

            • 11. hét

             Tavak vízminőségi problémái, tavak jellemzése hidromorfológiai szempontból. Tavak osztályozása, sekély és mély tó fogalma. Eutrofizálódás és okai. Tápelemek formái, aránya, limitálás, külső és belső terhelés, évszakos változások, oxigén háztartásra gyakorolt hatás. Összes foszfor (TP) anyagmérleg, Vollenweider modell.

             A tavak belső terhelését meghatározó folyamatok. Adszorpciós izoterma. Az üledék szerepe a tavak foszforháztartásában. Lijklema-féle üledék keveredési modell. Eszközök a tavak minőségének javítására (kotrás, üledék kezelés, levegőztetés, biomanipulációs technikák).

             GY: Terhelés becslés, tószabályozás - Vollenweider modell alkalmazása             • 12. hét

              A vízgyűjtőről származó tápanyagterhelések meghatározása, módszerek és bizonytalanságok. Nem pontszerű szennyezőforrások: erózió, bemosódás, légköri kiülepedés stb. A becslés módszerei, bizonytalanságok.

              • 13. hét

               A vízminőségszabályozás eszközrendszere: műszaki és jogi szabályozás. Emisszió csökkentés és egyéb beavatkozási lehetőségek a vízgyűjtő különböző pontjain. A vízgyűjtőről származó diffúz terhelés csökkentésének jogi és gazdasági eszközei.

               ED: 11-12. ea. (az óra elején)


               • 14. hét

                Zárthelyi dolgozat az 1-6. gyakorlatok anyagából