Téma ismertetése

 • Általános információk

  Közművek II.

  BMEEOVKAI41 | Építőmérnöki képzés (BSc)

 • Eredmények

  • 14. Hetes előadás tematika 2017/2018/1

   1. hét Vízigények : 

   Távlati vízigények elemzése Ivóvízfogyasztás/ivóvízigények megállapítása és előrebecslésük. Települések vízigénye. A vízigényeket befolyásoló tényezők (településszerkezet, urbanizáció, demográfia, gazdasági kérdések stb.) . Vízigények, vízveszteség, méretezési vízigény. Vízfogyasztás összetétele és alakulása. vízigények elemzése Ivóvízfogyasztás/ivóvízigények megállapítása és előrebecslésük. Települések vízigénye. A vízigényeket befolyásoló tényezők (településszerkezet, urbanizáció, demográfia, gazdasági kérdések stb.) . Vízigények, vízveszteség, méretezési vízigény. Vízfogyasztás összetétele és alakulása.


   2. hét Vízbázisok :  

   1. ED, Vízbázisvédelem, Vízellátás biztonsági terv részei. Felszíni és felszín alatti vízkészletek jellemzése, mennyisége, minősége. EU Víz Keretirányelv. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv. A felszín alatti vizek minőségi védelme. Szennyeződés érzékenység. Védekezés szennyezésekkel szemben (megelőzés, védőterületek) 

   és felszín alatti vízkészletek jellemzése, mennyisége, minősége. EU Víz Keretirányelv. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv. A felszín alatti vizek minőségi védelme. Szennyeződés érzékenység. Védekezés szennyezésekkel szemben (megelőzés, védőterületek)


   3. hét: Regionális vízellátás. Távvezeték nyomvonala.  Tározás és szivattyúzás regionális vízellátó rendszerekben. Gépházak kialakítása és szabályozása. 

   4. hét:  2.ED, Vízhálózatok szerelvényei, speciális műtárgyai.

   5. hét:  Racionális módszer (alkalmazhatóság feltételeivel)

   6. hét:  3. ED, Nyomás alatti / vákuumos szennyvízhálózatok működési alapelvei, méretezési, tervezési kérdésköre

   7. hét:  Szennyvíz Átemelők kialakításának szempontjai, elhelyezés, kapcsolódó műtárgyak, szerelvények, építési módok

   8. hét:  4. ED, Vízelvezetés műtárgyai, bekötések


   9. hét:  Diagnosztika, vezetéktisztítás.

   10. hét:  5. ED, Rekonstrukció

   11. hét:  Kitakarás nélküli építés

   12. hét:  6. ED, Csőstatika

   13. hét:  Korrózió

   14. hét:  Közművek gazdasági kérdései:

   Víziközművek gazdasági szempontjai. Közművek tulajdonviszonya. Üzemeltető szervezetek, üzemeltetési formák és üzemeltetési jogviszony. Vagyonkezelés feladata. Vízi-közművek fejlesztése, finanszírozása. Üzemeltetési költségek, díjképzés, vízdíjak. Vagyonértékelés módszere és célja. Rekonstrukció finanszírozása. 7. ED

   • Letöltések