Téma ismertetése

 • Általános információk

  Közműhálózatok tervezése
  BMEEOVKA-H4 | Építőmérnöki képzés (BSc)

  • Letöltések

   • Eredmények

    • 1. hét

     Vízigények meghatározása. Alapadatok (lakos-szám, fajlagos vízigények, vízfogyasztási trendek, veszteség). Vízigények és vízfogyasztás térbeli és időbeli változása. Jellemző vízigények és meghatározásuk metodikája. Vízminőségi követelmények.

     • 2. hét

      Rendszer kialakítás. A vízellátó rendszer általános felépítése. A vízelosztó rendszer felépítése, elemei. Nyomászónák kialakításának szempontjai.

      • 3. hét

       Tározás. A tározás célja. A tározók osztályozása (funkcionálisan, szerkezeti kialakítás szerint). Tározók térfogatának méretezése.

       Első ellenőrző dolgozat megírása.

       • 4. hét

        A hálózat tervezése (vonalvezetés, méretezés, modellezés). Vízszintes és magassági vonalvezetés (elágazó, összekapcsolt, hurkolt hálózat, ürítés, légtelenítés, szakaszolás). A hálózat modellezése (matematikai modell, modell fajták). Méretezés, hidraulikai vizsgálatok (üzemállapotok, eredmények értékelése). A hálózat szerkezeti kialakítása (vezeték építés, szerelvények, csomópontok, keresztezések, házi bekötés).

        • 5. hét

         Csapadékvizek minőségi jellemzői. Szennyezőanyag időbeni változása. Csapadékvíz elvezetése (tisztítótelep vagy befogadó).

         • 6. hét

          Lefolyás szabályozás elvei, módszerei. Lehullott csapadék szabályozása. Lefolyás szabályozás csatornahálózatban.

          Második ellenőrző dolgozat megírása.

          • 7. hét

           Csapadékvíz csatornahálózat méretezése (Racionális módszer ismertetése, elvek, alapegyenletek). Dinamikus méretezés elvei és gyakorlata.  Mértékadó csapadék (gyakoriság, állandó és nem állandó intenzitású modellcsapadék). A csatorna szelvény méretének meghatározása a nyílt és a zárt szelvényű csatornázásnál.

           • 8. hét

            Csapadékvíz-csatorna hálózat kialakítása, méretezése, tervezése. Vízszintes nyomvonalvezetés. Magassági nyomvonalvezetés. Szelvények (nyílt és zárt). Műtárgyak.

            • 9. hét

             Szennyvíz terhelések meghatározása. Szennyvízhányad, filtrációk. Szennyvízterhelés meghatározása méretezési szelvényenként.

             Harmadik ellenőrző dolgozat megírása.

             • 10. hét

              Szennyvizek minősége. Csatornahálózat – szennyvíztisztító telep – befogadó kapcsolata. Egyesített vagy elválasztott rendszerű csatornák. Tehermentesítő műtárgyak. Tartózkodási idő.

              • 11. hét

               Gravitációs, nyomás alatti és vákuumos üzemű elvezető rendszerek kialakítása, méretezése és tervezése. A két rendszer alkalmazása (hol? Mikor? Melyiket?). Előnyeik, hátrányaik.

               • 12. hét

                Rekonstrukció (fogalom meghatározások, felújítás, rekonstrukció, rehabilitáció). Vezeték és környezetének kölcsönhatásai, a felújítást, rekonstrukciót kiváltó okok. Vezeték állapot értékelés (módszerek), rendszer vizsgálat, kockázat elemzés, rekonstrukciós alternatívák. Modellek (fizikai modell, statisztikai modell). Kockázat elemzés.  A hálózatszámítás, hidraulikai vizsgálatok szerepe.

                Negyedik ellenőrző dolgozat megírása.

                • 13. hét

                 Közművezetékek korróziója, Korrózió fajtái (Galván korrózió, Kémiai és az elektrokémiai korrózió). GÖV csövek grafitosodása. Kóboráramú korróziós veszélyei. Korrózió elleni védekezési módszerei. Szabad korróziós potenciál.

                 • 14. hét

                  Kitakarás nélküli (NO-DIG) rekonstrukciós módszerek, technológiák. Kitakarás nélküli eljárások csoportosítása, NO-DIG eljárások előnyei, hátrányai. Tisztítási eljárások. Béleléses eljárások (a bélelés fő lépései, bélelés utáni befejező eljárások, bevonó anyagok kötőanyag bázisai). Csőroppantás, behúzás.

                  Ötödik ellenőrző dolgozat megírása.