Téma ismertetése

 • Általános információk

  Víz- és szennyvíztisztítás

  BMEEOVKA-H1 | Építőmérnöki képzés (BSc)

  • Letöltések

   • Eredmények

    • 1. hét

     Ivóvízbázisok típusai és az azokban található szennyezőanyagok, eltávolításuk jelentősége (közvetett és közvetlen egészségügyi és egyéb hatások). Az Ivóvízminőség Javító Program szükségessége, célkomponensek, határidők.

     • 2. hét

      Ivóvíz fertőtlenítése (klórgáz, nátrium-hipoklorit, ózon, UV, klór-dioxid és egyéb fertőtlenítési eljárások alkalmazása; az egyes eljárások technológiájának, az alkalmazások előnyeinek és hátrányainak ismertetése).

      • 3. hét

       Vas és mangán eltávolítása ivóvízből: a főbb technológiai lépések, a lehetséges technológiai megoldások a nyersvíz vas- és mangántartalmának függvényében, mintatechnológiai sorok kialakítása. A koagulációs technológia alkalmazása az ivóvíztisztításban.

       • 4. hét

        Arzén eltávolítása ivóvízből koagulációs, illetve adszorpciós technológia alkalmazásával. Mintatechnológiai sorok kialakítása a nyersvíz vas-, mangán- és arzéntartalmának függvényében.

        • 5. hét

         Ammónium ion eltávolítása ivóvízből. A törésponti klórozás és a biológiai ammónium ion eltávolítás technológiai lépései, a két  technológia előnyei és hátrányai. Komplex technológiai sorok kialakítása. Vízlágyítás kicsapatással és ioncserével.

         • 6. hét

          Fázisszétválasztás az ivóvíztisztításban. Gáz-folyadék és szilárd-folyadék fázisszétválasztási technológiák. Levegőztetési és gázmentesítési eljárások. Durva és finom fázisszétválasztás. Adszorpció a víztisztításban. Felszíni vizek tisztítási technológiája.

          Első zárthelyi dolgozat megírása.

          • 7. hét

           Mélységi vizek tisztítására alkalmas technológia tervezése. Lehetséges technológiai sorok kialakítása. Az adagolandó vegyszerek típusának és közelítő dózisának meghatározása. Homokszűrők méretezése: előzetes méretfelvétel és az öblítési gyakoriság ellenőrzése. A technológiai veszteség mértékének meghatározása. Zagyvíz ülepítők közelítő méretezése.

           • 8. hét

            Integrált települési vízgazdálkodás: Csatornahálózat - szennyvíztisztítás. Befogadó kapcsolat: Mértékadó vízmennyiségek, vízminőségi paraméterek, szennyvíztisztítás feladata.

            • 9. hét

             Mechanikai szennyvíztisztítás 1: Kőfogók, rácsok, homokfogók.

             • 10. hét

              Mechanikai szennyvíztisztítás 2: Előülepítés.

              • 11. hét

               Biológiai szennyvíztisztítás 1: Biokémiai alapfolyamatok.

               • 12. hét

                Biológiai szennyvíztisztítás 2:  Biokémiai alapfolyamatok, reaktorelrendezések alapsémái.

                Számítási gyakorlatok az ATV A 131 alapján.

                Második zárthelyi dolgozat megírása.

                • 13. hét

                 Biológiai szennyvíztisztítás 3: Utóülepítés.

                 • 14. hét

                  Iszapkezelés.