Téma ismertetése

 • Általános

 • 1. hét: A tervezési folyamat

  Történeti áttekintés, jelenlegi helyzet. Jövőkép, fenntarthatóság, közlekedéspolitika. A tervezési folyamat menete. Célok és problémák szerepe. Tervfázisok és tervszintek.


  Vonatkozó tananyag: Utak c. tankönyv 1., 2.1. és 2.2. fejezete


  1. Házi feladat: A teszt sikeres teljesítése. A teszt megoldásával többször is lehet próbálkozni.

  Teljesítési határidő: a következő előadásig (2017. 9. 13)

  Pótlás (késedelmi díj fizetendő): a teljesítési határidő letelte után egy héten belül (2017. 9. 20.)  • 2. hét: A keresztszelvény elemei

   A keresztszelvény elemei. Funkcionális tervezés, útkategóriák, önmagyarázó utak. Pályaszerkezet, rétegek funkciói. Mintakeresztszelvény készítése.


   Vonatkozó tananyag: Utak c. tankönyv 2.3. és 3.5. fejezete, valamint a Forgalomtechnika c. tankönyv 1.4. fejezete.


   2. Házi feladat: Mintakeresztszelvény megrajzolása.


   A feladat aláíratásának határideje:
   2017.09.27-ét (szerda) követő első konzultációs időpontja a konzultáló Oktatónak; ezt követően pótdíjjal lehet beadni.
   Pótlási díjjal a feladat aláíratható a konzultáló Oktatónak 2017.10.04-ét követő első konzultációs időpontjáig.
   • 3. hét: A vízszintes vonalvezetés tervezése

    A vízszintes vonalvezetés elemei: egyenes, ív és átmenetiív. Szimmetrikus átmenetiíves ívek szerkesztése.


    A vonatkozó tananyag az Utak c. tankönyv 3.1 és 3.2 fejezete.


    3. Házi feladat: Szimmetrikus átmenetiíves körív szerkesztése.


    Teljesítési határidő: a feladat kiadásától számított két héten belül, a konzultáló Oktató 10.11. utáni első konzultációs időpontja.

    Pótlás (késedelmi díjjal): a teljesítési határidő letelte után egy héten belül, a konzultáló Oktató 10.18. utáni első konzultációs időpontja.


    • 4. hét: Magassági vonalvezetés

     A magassági vonalvezetés elemei: emelkedők és lekerekítések. Térbeli összehangolás.


     A vonatkozó tananyag az Utak c. tankönyv 3.3 és 3.4 fejezete.


     4. Házi feladat: Hossz-szelvény és magassági lekerekítés szerkesztése.


     Teljesítési határidő: a feladat kiadásától számított két héten belül, a konzultáló Oktató 10.18. utáni első konzultációs időpontja.

     Pótlás (késedelmi díjjal): a teljesítési határidő letelte után egy héten belül, a konzultáló Oktató 10.25. utáni első konzultációs időpontja.


     • 5. hét: Túlemelés-átmenet kialakítása, keresztszelvények tervezése

      A túlemelés-átmenet kialakítása és megtervezése. Keresztszelvények szerkesztése. A helyszínrajz és a hossz-szelvény véglegesítése.


      A vonatkozó tananyag az Utak c. tankönyv 3.5 fejezete.


      5. Házi feladat: Túlemelés átmenet szerkesztése. Keresztszelvények szerkesztése. Helyszínrajz és hossz-szelvény véglegesítése.


      Teljesítési határidő: a feladat kiadásától számított két héten belül, a konzultáló Oktató 10.25. utáni első konzultációs időpontja.

      Pótlás (késedelmi díjjal): a teljesítési határidő letelte után egy héten belül, a konzultáló Oktató 11.01. utáni első konzultációs időpontja.


      • 6. hét: Forgalomlebonyolódás és közlekedésbiztonság

       Forgalom lebonyolódását leíró jellemzők. Forgalmi ellenőrzés és méretezés. Közlekedésbiztonsági elemzések.


       Vonatkozó tananyag: Utak c. tankönyv 4.1, 4.3. és 4.4. fejezete, valamint a Forgalomtechnika c. tankönyv 3. és 6. fejezete.


       Opcionális házi feladat: egy nem biztonságos közlekedési kialakítás elemzése. Beadandó a problémát bemutató videófelvétel és a probléma okát elemző írott anyag. 

       Beadás formátuma: e-mailben a konzulensnek, e-mail tárgya  a következő legyen: "Utak 6. heti HF (opc.) Egy nem biztonságos közlekedési kialakítás elemzése"

        

       Teljesítési határidő: a feladat kiadásától számított két héten belül (2017. 11. 02.)

       Pótlás: nincs pótlási lehetőség

       • 7. hét: Közúti jelzések

        Közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek, jelzőlámpás forgalomirányítás.


        Vonatkozó tananyag: Utak c. tankönyv 4.2. és 5.3. fejezete, valamint a Forgalomtechnika c. tankönyv 5.3. fejezete.


        Opcionális házi feladat: egy nem megfelelő közúti jelzés elemzése. Beadandó a problémát bemutató fénykép- vagy videófelvétel és a probléma okát elemző írott anyag. Megfelelő színvonalon elkészített házi feladattal az ED-k eredményéhez +5 pont szerezhető.

        Beadás formátuma: e-mailben a konzulensnek, e-mail tárgya  a következő legyen: "Utak 7. heti  HF (opc.) Egy nem megfelelő közúti jelzés elemzése."

        Teljesítési határidő: a feladat kiadásától számított két héten belül (2017. 11. 08.)

        Pótlás: nincs pótlási lehetőség


        • 8. hét: Csomópontok I.

         A csomópontokkal szemben támasztott követelmények. Általános csomóponttervezési elvek. hagyományos (járműosztályozós) szintbeni csomópontok.


         Vonatkozó tananyag: Utak c. tankönyv 5.1. és 5.2. fejezete, valamint a Forgalomtechnika c. tankönyv 5.1. fejezete.


         Opcionális házi feladat: egy nem megfelelő csomóponti kialakítás elemzése. Beadandó a problémát bemutató fénykép- vagy videófelvétel és a probléma okát elemző írott anyag. 

         Beadás formátuma: e-mailben a konzulensnek, e-mail tárgya  a következő legyen: "Utak 8. heti  HF (opc.) Egy nem megfelelő csomóponti kialakítás elemzése"


         Teljesítési határidő: a feladat kiadásától számított két héten belül (2017. 11. 22.)

         Pótlás: nincs pótlási lehetőség

         • 9. hét: Csomópontok II.

          Körforgalmú csomópontok: alapelvek, kialakítások. Különszintű csomópontok: alapelvek, alapelemek, kialakítások.


          Vonatkozó tananyag: Utak c. tankönyv 5.3. és 5.4. fejezete.


          Házi feladat: lerajzolandó egy tetszőlegesen választott teljesen különszintű (találkozási) csomópont. Beadandó a csomópontot bemutató légifelvétel (pl. GoogleMaps) és a kézzel rajzolt csomóponti ábra. A csomóponti ábrán jelölni kell a csomóponti alapelemeket (átmenő folyópálya, gyűjtő-elosztó pálya, összekötő ág, stb.) (elegendő sima papíron)

          Beadás formátuma: A rajzot és a légifelvételt papíralapon kell beadni a konzulensnek konzultációs időben (pecséttel ellátott papírok).


          Teljesítési határidő: a feladat kiadásától számított két héten belül (2017. 11. 29.)

          Pótlás (késedelmi díj fizetendő): a teljesítési határidő letelte után egy héten belül (2017. 12. 06.)

          • 10. hét: Városi közlekedés

           Gyalogosok, kerékpárok, közösségi közlekedés. Forgalomszabályozás, parkolás, P+R.


           Vonatkozó tananyag: Utak c. tankönyv 6. fejezete, valamint a Forgalomtechnika c. tankönyv 7. és 8. fejezete.


           Opcionális házi feladat: egy nem megfelelő gyalogos, kerékpáros vagy autóbuszforgalmi kialakítás elemzése. Beadandó a problémát bemutató fénykép- vagy videófelvétel és a probléma okát elemző írott anyag. 


           Teljesítési határidő: a feladat kiadásától számított két héten belül (-)

           Pótlás: nincs pótlási lehetőség


           Beadás formátuma: e-mailben a konzulensnek, e-mail tárgya  a következő legyen: "Utak 10. heti  HF (opc.) Egy nem megfelelő gyalogos, kerékpáros vagy autóbuszforgalmi kialakítás elemzése"

           • 11. hét: Aszfaltburkolatok

            Aszfalt összetevői, gyártása, beépítése. Aszfaltburkolatok tönkrementele és fenntartása.


            Vonatkozó tananyag: Utak c. tankönyv 8. fejezete.


            Házi feladat: egy leromlott aszfaltburkolat dokumentálása. Fénykép készítendő valamilyen leromlási jelenségről. a kísérőlevélben megnevezendő a tönkremeneteli jelenség és annak lehetséges okai, az előadás és a tankönyv alapján.

            Beadás formátuma: A fényképet és a kísérőlevelet elektronikusan kell beadni a konzulensnek, e-mail tárgya: "Utak 11. heti kötelező kis HF egy leromlott aszfaltburkolat dokumentálása"


            Teljesítési határidő: a feladat kiadásától számított két héten belül (2017. 12. 06.)

            Pótlás (késedelmi díj fizetendő): a teljesítési határidő letelte után egy héten belül (2017. 12. 17.)


            • 12. hét: Aszfalt pályaszerkezetek tervezése és megerősítése

             Aszfalt pályaszerkezetek tervezési módszertana. A földmű teherbírása. Alapfogalmak, tervezési forgalom. Típus-pályaszerkezetek. Aszfalt pályaszerkezetek megerősítése.


             Vonatkozó tananyag: Utak c. tankönyv 7. fejezete.

             Házi feladat: Típus pályaszerkezet meghatározása


             Teljesítési határidő: a feladat kiadásától számított egy héten belül (2017. 12. 06.)

             Pótlás (késedelmi díj fizetendő): a teljesítési határidő letelte után egy héten belül (2017. 12.17.  23:59  -ig)

             Beadás formátuma: elektronikusan, e-mail tárgya: "Utak 12. heti kötelező kis HF  - Típus pályaszerkezet meghatározása"