Téma ismertetése

 • Általános

  • Közlekedésfejlesztés

   Orosz Csaba (PhD) által oktatott anyagrész számonkérései (elővizsga, vizsgarész) teljesítéséhez szükséges tananyagok.
   Előadások anyaga, számítási mintapélda, esettanulmányok

   • Gyakorlati anyagok

    Orosz Csaba (PhD) által kiadott számítógépes csoportmunka elvégzéséhez szükséges anyagok, minta-feladatok.

    "PLUTO" városi közlekedési modellfeladat

   • Vízépítés

    Dr. Berecz Endre  anyagrésze

    • Építőanyagok, anyagismeret

     Lublóy Éva (PhD) anyagrésze

     • Szerkezetépítés, hídépítés

      Huszár Zsolt (PhD) anyagrésze.
      Méretezés alapjai, vasbetonszerkezetek, acél-, és faszerkezetek. Hídépítés. Történet, típusok, technológia.