Téma ismertetése

 • Általános

  • Közlekedésfejlesztés

   Orosz Csaba (PhD) által oktatott anyagrész számonkérései (elővizsga, vizsgarész) teljesítéséhez szükséges tananyagok.
   Előadások anyaga, számítási mintapélda, esettanulmányok

  • Gyakorlati anyagok

   Orosz Csaba (PhD) által kiadott számítógépes csoportmunka elvégzéséhez szükséges anyagok, minta-feladatok.

   "PLUTO" városi közlekedési modellfeladat

  • Vízépítés

   Dr. Berecz Endre  anyagrésze

   • Építőanyagok, anyagismeret

    Lublóy Éva (PhD) anyagrésze

    • Szerkezetépítés, hídépítés

     Huszár Zsolt (PhD) anyagrésze.
     Méretezés alapjai, vasbetonszerkezetek, acél-, és faszerkezetek. Hídépítés. Történet, típusok, technológia.