Téma ismertetése

 • Általános

  A tantárgy célja

   

   Áttekinteni:

  •          A térinformatikai rendszerek környezeti,  infrastruktúra tervezés, üzemeltetés célú lehetőségeinek bemutatása a műszaki gyakorlatban

  •          A térinformatikai rendszerek alkalmazásaival  kapcsolatos alapvető fogalmak, a hely, tér és idő kezelésének módszereinek gyakorlati adaptációját

  •          A műszaki gyakorlatban alkalmazható térmodellezési, elemzési technikákat, a térbeli ábrázolás, vizuális megjelenítés, térbeli írásbeliség alapkérdéseit

  •          A hazai, európai és nemzetközi téradat infrastruktúra helyzetét, a téradatokhoz kapcsolódó jogi dilemmákat

  •          A környezet védelem, városüzemeltetési, közlekedési, üzleti térinformatikai alkalmazások sajátosságait

   

  Mindezt olyan keretek között, hogy a hallgatók elsajátíthassák a nyílt forrású térinformatikai szoftverekkel (QGIS, GRASS) való önálló munkavégzés folyamatát és megismerkedjenek a szabadon felhasználható adatkészletekkel (OSM, SRTM, TEIR).

   

  A jegy kialakításának szempontjai

   

  A féléves munka értékelése és az érdemjegy megszerzése az alábbi két módon lehetséges (a féléves munkával 100 pont érhető el, a félév teljesítéséhez min 50 pont szükséges):

   

  1.       Az elméleti anyagból a 12. oktatási héten megírt ZH dolgozat:

  -  Az ismeretek számonkérése  az előadás és a tankönyv vonatkozó fejezeteinek anyagából

   

  2. Önálló projekt feladat teljesítésével:

  - A T1-T3. témakörbe illeszkedő, konkrét földrajzi helyre vonatkozó térinformatikai döntéstámogató projekt kidolgozása

  - Az előrehaladás menetét a félév során 2 alkalommal kell kötelező jelleggel bemutatni az 5. és10. héten az előadás időpontjában (2x 10 pont)

  - Projekt műszaki leírása leadandó a 14. héten: 80 pont


  + Extra feladat:  Szemantikai jellemzőkkel ellátott OSM téradatok szerkesztése (30 objektum): 15 pont

   

  A féléves munka érdemjegyei:

  –        Elégtelen: <50 pont

  –        Elégséges: 50-59 pont

  –        Közepes: 60-69 pont

  –        Jó: 70-79 pont

  –        Jeles: 80-100 pont

   

   Javasolt irodalom


  Tárgy WEB lapja: http://oktatas.epito.bme.hu/course/view.php?id=537

  Projekt feladat segédanyagai: http://geoforall.hu/#ch1

  QGIS szoftver környezet letöltése: http://www2.qgis.org/en/site/forusers/download.html

  QGIS felhasználói kézikönyv

   

  Könyvek:

  •          Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások Typotex Kiadó, Budapest, pp 292.

  •          Detrekői Ákos, Szabó, György (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp 380.

  •          Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W (2011): Geographic Information Systems and Science,John Willey and Sons,

   

   


  • Adatforrások, letöltés

   QGIS munkakörnyezet:


   QGIS szoftver környezet letöltésehttp://www2.qgis.org/en/site/forusers/download.html


   Térinformatikai szoftver használatát bemutató portál: www.geoforall.hu

   A portál letöltési menüjéből letölthetők Magyarország területére a mintapéldákban szereplő adatkörök.   Adatforrások:


   • 1. Előadás

    Bevezetés, Tantárgyi követelmények áttekintése


    • 2. Előadás

     Térinformatikai alkalmazások     • 3. Előadás

      A helymeghatározás, vonatkozási rendszerek szerepe


      A helymeghatározás

             A helymeghatározás célja

             A Föld alakja

             A vonatkozási és koordináta rendszerek

             Vetítések, vetületi rendszerek

             A vonatkozási rendszerek kapcsolatai, transzformációk

             Gyakorlati megfontolások      Gyak-3: Vonatkozási rendszerek kezelése a QGIS-ben, Földrajzi, Vetületi koordináta rendszerek

      • 4. Előadás

       A geoinformációk

       A helyhez kötött információkezelés fejlődése:

              Definíciók, a felhasználás fejlődése

              A térbeli elemzés lehetőségei és szintjei

              A térinformációs rendszerek alkotóelemei

              A modellezés folyamata

              A térképekről

              Helyhez kapcsolódó szolgáltatások (LBS)

        

       Gy-4: Georeferálásm, arcív térképek  beillesztése a QGIS környezetbe

       • 5. Előadás

        Féléves projekt feladat kereteinek áttekintése        Projektfeladat:

        • A héten rögzítendő a választott Témakör, és specifikálandók a félélves feladat keretei.
        • Munkaterület kiválasztása: a feladat helyszíneként egy ismert település, táj, földrajzi egység, agglomeráció, tájegység kiválasztása javasolt. Regionális, globális léptékben bőven van adat, itt nem az adathiány, hanem a rendelkezésre álló erőforrás okoz gondot.
        • Az alapvető feladat az lenne, hogy a modellezendő jelenséget reprezentáló olyan modellt, indikátort, mérőszámot alkossunk, amely a rendelkezésünkre álló (OSM vektor adatok, SRTM domborzat, GADM adminisztratív határok, CORINE felszín borítottság) vagy kis fáradtsággal összegyűjthető téradatokból előállítható.


        Projekt terv leadása:

        • a  heti előadás napján feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt terv - 10 pont,
        • határidőn túli  feltöltés, kiírásnak megfelelő projekt terv - 0 pont,

        Max 300 szó terjedelemben bemutatandó az online szövegdobozban a választott témakör , a megoldandó feladat, a választott munkaterület, a tervezett információs termékek, indikátorok, és a felhasználandó térbeli alap adatok.


        A projekt terv tartalma:

        Megoldandó feladat, probléma ismertetése, Munkaterület bemutatása, Alapadatok , Tervezett információs termékek, Indikátorok áttekintése

        Az alábbi témakörökből a féléves feladat tárgyául választott projektek keretében a következő részfeladatok végiggondolása javasolt:


        T1: Hol létesítsünk xxxx ültetvényt?

        1. Egy nagyobb kiterjedésű területen (járás, megye, régió) egy adott mezőgazdasági kultúra optimális helyszínének kiválasztását támogató térinformatikai döntési modell létrehozása 
        2. A  termelés  pozitív zónáinak kijelölése (mezőgazdasági termelési terület, felszínborítottság, kitettség, lejtés viszonyok,  infrastruktúra ellátottság, közlekedés)
        3. A  termelés negatív zónáinak kijelölése (beépítettség, környezet-természetvédelmi korlátok)
        4. Ültetvény optimális helyszínének kiválasztása (jelenlegi területhasználat, optimális terület nagyság, megközelíthetőség, gazdaságos szállítás, környezeti szempontok, stb.)

        T2: Térinformatika a katasztrófavédelemben

        1. Egy kiválasztott területen/régióban jelentkező katasztrófa-veszélyeztetett terület definiálása (ipari, természeti, járványügyi, humanitárius...)
        2.  A fizikai/természeti környezetben jelentkező veszélyek meghatározása (vegetáció, vízek, domborzat...)
        3. Veszély által sújtott elemek (település, népesség, infrastruktúra, ellátásbiztonság,...)
        4. Rizikó modell, evakuáció, ....

        T3: Már rég a végére akartam járni, de ....(egyedi egyeztetéssel jóváhagyott saját téma, de csak abban az esetben választható, ha egy részletesebb feladat specifikáció, irodalom áttekintés már rendelkezésre áll és a T. hallgatónak van rálátása a témára)


        Gyakorlat: OSM objektumok létrehozása

        • 6. Előadás

         A geoinformációk felhasználása


         A geoinformációk felhasználása

         •       A növekvő felhasználás okai

         •       A felhasználás szereplői, szakterületei, térbeli kiterjedése

         •       Virtuális glóbuszok

         •       Nemzeti Téradat Infrastruktúra, Kormányzati rendszerek

         •       EU INSPIRE létrehozásának körülményei, komponensei, adattartalma

         •       Üzleti, Közlekedési, logisztikai, Környezeti, Közösségi, Egyéni alkalmazások…


         Gyakorlat: Adatmanipulációk QGIS-ben

         • 7. Előadás

          Térinformatika a regionális tervezésben


          Lechner Tudásközpont TEIR

          TEIR, OKIR WMS integráció a QGIS-ben


          Gyakorlat: TEIR nyilvános alkalmazásaira támaszkodva megismerendő a saját lakhely jellemzői - szabadszöveges metaadatkereső, az idősoros elemző, és a helyzet-térkép felhasználásával

           


          • 8. Előadás

           Térbeli írástudás


                  Vizuális megjelenítés, térbeli ábrázolás alap kérdései

                   Valós világ térbeli viszonyainak absztrakt leképezése (humán gondok: készítő, befogadó !)

                  Vizuális/Térbeli/Földrajzi írásbeliség

                   -> Közérthető, széleskörű tájékoztatás


           Kevin Lynch kognitív térképe


           Gyakorlat: Domborzatmodellezés - GeoForAll.hu 5. fejezet

           • 9. Előadás

            Többcélú kataszterek


            - Az épitett, természeti környezet, magánjog, közjog konfliktusa

            - Globális terepmodellezés SRTM


            Gyakorlat: Geoprocesszing (GeoForAll.hu - 6. fejezet)

            • 10. Előadás

             Adatnyerési módszerek


             Alapelvek

             Klasszikus elsődleges geometriai adatnyerés

             Globális navigációs szatellit rendszerek - GNSSS

             Helymeghatározás hírközlési és informatikai hálózatokkal

             Mobil mérőrendszerek

             Szakadatgyűjtés elsődleges módszerei

             Másodlagos adatnyerés


             Gyakorlat: GRASS alapok

             • 12. Előadás

              Zárthelyi dolgozat megírása              • 13. Előadás

               Projekt konzultáció


               Előzetesen emailben az oktatóknak elküldött probléma lista alapján               • 14. Előadás

                Féléves projekt feladat leadása


                Zárthelyi pótlása 
                • Beadható feladatok