Téma ismertetése

 • Általános

  A tantárgy célja

   

  Áttekinteni:

            A térinformatikai rendszerek környezeti,  infrastruktúra tervezés, üzemeltetés célú lehetőségeinek bemutatása a műszaki gyakorlatban

            A térinformatikai rendszerek alkalmazásaival  kapcsolatos alapvető fogalmak, a hely, tér és idő kezelésének módszereinek gyakorlati adaptációját

            A műszaki gyakorlatban alkalmazható térmodellezési, elemzési technikákat, a térbeli ábrázolás, vizuális megjelenítés, térbeli írásbeliség alapkérdéseit

            A hazai, európai és nemzetközi téradat infrastruktúra helyzetét, a téradatokhoz kapcsolódó jogi dilemmákat

            A környezet védelem, városüzemeltetési, közlekedési, üzleti térinformatikai alkalmazások sajátosságait

  Mindezt olyan keretek között, hogy a hallgatók elsajátíthassák a nyílt forrású térinformatikai szoftverekkel (QGIS, GRASS) való önálló munkavégzés folyamatát és megismerkedjenek a szabadon felhasználható adatkészletekkel (OSM, SRTM, TEIR).

   

  Tantárgyi követelmények

   

            Előadás:

          Az előadások 70%-án a részvétel kötelező

          Az elméleti ismeretek számonkérése  a 12. héten az előadás időpontjában megtartott ZH formájában történik.

            Önálló feladat:

          A 6. héten kiadásra kerülő feladat a féléves munka gerince, az előadások és a laborgyakorlatok a feladat elvégzéséhez szükséges ismereteket foglalják össze, és szemléltetik a megoldás menetét.

          Az előrehaladás menetét a félév során 2 alkalommal kell kötelező jelleggel bemutatni a 7. és 10. héten az előadás időpontjában megtartott bemutatáson.

            Labor lehetőség:

          A munkához szükséges szoftver eszközök és térinformatikai adatok szabadon elérhetők és korlátozás nélkül felhasználhatók (ipari vagy kutatási munkákban is), így a hallgatóságnak lehetősége van az otthoni munkavégzésre, de otthoni munka esetén is szükséges a feladat aktuális állapotát tartalmazó állományok labor szerverre történő felmásolása (a saját Z:/ könyvtár Z:/terinfo/ alkönyvtárába).

   

  A jegy kialakításának szempontjai

   

  A féléves munka értékelése és az érdemjegy megállapítása az alábbi részelemekből áll össze (a féléves munkával 100 pont érhető el, a félév teljesítéséhez min 60 pont szükséges):

            Az elméleti anyagból megírt ZH dolgozat: 40 pont

          Az ismeretek számonkérése  az előadás és a tankönyv vonatkozó fejezeteinek anyagából

            Önálló feladat félévközi bemutatása: 10 pont

          Az előrehaladás menetét a félév során 2 alkalommal kell kötelező jelleggel bemutatni a 7. és10.  héten az előadás időpontjáig az oktatási portálon lévő online konzultációs lap kitöltésével (2x5 pont, késedelem esetén 0 pont)

            Féléves munka projekt dokumentációja: 50 pont

          A végzett munka dokumentálása a műszaki gyakorlatban elvárt minőségben szükséges.

             Extra feladat  -OSM téradatok szerkesztése (30 objektum): 15 pont

            A féléves munka érdemjegyei:

          Elégtelen: <60 pont

          Elégséges: 60-69 pont

          Közepes: 70-79 pont

          Jó: 80-89 pont

          Jeles: 90-100 pont


   Javasolt irodalom

  Tárgy WEB lapja: http://oktatas.epito.bme.hu/course/view.php?id=537

  Projekt feladat segédanyagai: http://geoforall.hu/#ch1

  QGIS szoftver környezet letöltése: http://www2.qgis.org/en/site/forusers/download.html


  Önálló munkát támogató segédletek:

            Szabó György, Wirth Ervin. Térinformatikai praktikum, Elektronikus jegyzet

            QGIS felhasználói kézikönyv

  Könyvek:

            Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások Typotex Kiadó, Budapest, pp 292.

            Detrekői Ákos, Szabó, György (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp 380.

            Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W (2011): Geographic Information Systems and Science,John Willey and Sons,

   


  • Adatforrások, letöltés

   QGIS munkakörnyezet:


   QGIS szoftver környezet letöltésehttp://www2.qgis.org/en/site/forusers/download.html


   Térinformatikai szoftver használatát bemutató portál: www.geoforall.hu

   A portál letöltési menüjéből letölthetők Magyarország területére a mintapéldákban szereplő adatkörök.   Adatforrások:


   • Beadandó feladatok

    Féléves önálló munkát dokumentáló munkarészek

    • 1. Előadás

     E-1. Bevezetés, Tantárgyi követelmények áttekintése


     • 2. Előadás

      E-2. Térinformatikai alkalmazások - esettanulmányok


      Esettanulmány-1: Térinformatikai alkalmazások az energia szektorban - Trendek és kihívások (Johannes Uhl előadása)

      Esettanulmány-2: A vízügyi ágazat térinformatikai tevékenysége (Jakus György előadása)


      • 3. Előadás

       E-3. A geoinformációk

       A helyhez kötött információkezelés fejlődése:

              Definíciók, a felhasználás fejlődése

              A térbeli elemzés lehetőségei és szintjei

              A térinformációs rendszerek alkotóelemei

              A modellezés folyamata

              A térképekről

              Helyhez kapcsolódó szolgáltatások (LBS)

        

       Gy-1: QGIS alapok, téradatok

       • 4. Előadás

        E-4. A helymeghatározás, vonatkozási rendszerek szerepe


        A helymeghatározás

               A helymeghatározás célja

               A Föld alakja

               A vonatkozási és koordináta rendszerek

               Vetítések, vetületi rendszerek

               A vonatkozási rendszerek kapcsolatai, transzformációk

               Gyakorlati megfontolások
        • 5. Előadás

         E 5. A geoinformációk felhasználása


         A geoinformációk felhasználása

         •       A növekvő felhasználás okai

         •       A felhasználás szereplői, szakterületei, térbeli kiterjedése

         •       Virtuális glóbuszok

         •       Nemzeti Téradat Infrastruktúra, Kormányzati rendszerek

         •       EU INSPIRE létrehozásának körülményei, komponensei, adattartalma

         •       Üzleti, Közlekedési, logisztikai, Környezeti, Közösségi, Egyéni alkalmazások…


         Geospatial 4.0


         A térinformatika technológiai, tudományos, üzleti  trendjeinek áttekintése a Fotogrammetriai Világkonferencia 2016 (Information from Imagery), a GeoSpatial World Forum 2016 (Where is the Money?), az EU INSPIRE 2016 (A sustainable environment, Interoperatibility)  és az INTERGEO 2016 (Társadalmi hasznosság) tükrében.


         Rev-1.0 ~1960:  Digitális térképek, Monolit rendszerek, Számítógéppel támogatott térképezés (CAM), Vizualitás, Hol?

         Rev-2.0 ~1980: PC forradalom, Modularitás megjelenése (IMAP), Kliens-szerver modellek, Hálózatok

         Rev-3.0 ~2000: Internet forradalom, WEB-GIS, Tömegfelhasználók megjelenése, Google, MS BingMaps, Digitális Föld

         Rev-4.0 ~2010: 4. Ipari forradalom, Intelligens hálózatok, Smart City, -Vehicle, -Govenrnance, -Resourece management, IKT integráció, IoT, BigData, Linked Data, Open Data - totál networking


         Honlapok:

         http://www.isprs2016-prague.com/

         https://www.geospatialworld.net/event/406/

         http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/page/home

         http://www.intergeo.de/intergeo-en/
         • 6. Előadás

          E-6. Féléves projekt feladat kereteinek áttekintése


          Gyakorlat: 4. Fejezet- Adatmanipuláció


          Projektfeladat:

          • A 7. héten rögzítendő a választott Témakör, és specifikálandók a félélves feladat keretei.
          • Munkaterület kiválasztása: a feladat helyszíneként egy ismert település, táj, földrajzi egység, agglomeráció, tájegység kiválasztása javasolt. Regionális, globális léptékben bőven van adat, itt nem az adathiány, hanem a rendelkezésre álló erőforrás okoz gondot.
          • Az alapvető feladat az lenne, hogy a modellezendő jelenséget reprezentáló olyan modellt, indikátort, mérőszámot alkossunk, amely a rendelkezésünkre álló (OSM vektor adatok, SRTM domborzat, GADM adminisztratív határok, CORINE felszín borítottság) vagy kis fáradtsággal összegyűjthető téradatokból előállítható.


          Projekt terv leadása:

          • 7. heti előadás napján feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt terv - 5 pont,
          • határidőn túli  feltöltés, kiírásnak megfelelő projekt terv - 0 pont,

          Max 300 szó terjedelemben bemutatandó az online szövegdobozban a választott témakör , a megoldandó feladat, a választott munkaterület, a tervezett információs termékek, indikátorok, és a felhasználandó térbeli alap adatok.


          A projekt terv tartalma:

          Megoldandó feladat, probléma ismertetése, Munkaterület bemutatása, Alapadatok , Tervezett információs termékek, Indikátorok áttekintése

          Az alábbi témakörökből a féléves feladat tárgyául választott projektek keretében a következő részfeladatok végiggondolása javasolt:

          T1: Egy regionális földrajzi egység (járás) megújuló energiatermelési potenciáljának modellezése

          1. Egy kiválasztott területen (járás)  megújuló energia potenciáljának meghatározása
          2. A kiválasztott megújuló energia termelés  (biomassza/szél/nap...) optimális helyszíneinek kijelölése (lehetőségek és jogi/Környezeti/műszaki korlátok)
          3. Az adott területeken gazdaságosan előállítható megújuló energia  és az ipari/lakossági energia fogyasztás becslése, mérlege

          T2: A víz szerepe egy  regionális földrajzi egység (járás) életében

          1. Egy kiválasztott területen (járás, megye, régió) a  területhasználat, felszínborítottság, mezőgazdasági művelés, urbanizáció, stb. alapján a vízzel kapcsolatos problémák vizsgálata
          2. Az idősoros felszínborítottság adatok alapján a vízzel kapcsolatos változások elemzése
          3. A fenntartható területhasználat, a globális éghajlatváltozás hatásainak csökkentése  érdekében javasolt területhasználati változások szimulációja

          T3: Hol létesítsünk biomassza erőművet?

          1. Egy nagyobb kiterjedésű területen (járás, megye, régió) egy biomassza erőmű optimális helyszínének kiválasztását támogató térinformatikai döntési modell létrehozása 
          2. Alapapnyag termelés  pozitív zónáinak kijelölése (mezőgazdasági termelési terület, felszínborítottság, infrastruktúra ellátottság- közlekedés)
          3. Alapanyag termelés negatív zónáinak kijelölése (környezet-természetvédelmi korlátok)
          4. Létesítmény optimális helyszínének kiválasztása (jelenlegi területhasználat, optimális terület nagyság, megközelíthetőség, gazdaságos szállítás, környezeti szempontok, stb.)

          • 7. Előadás

           Féléves projekt feladat konzultációja

           • 12. Előadás

            Zárthelyi dolgozat megírása            • 13. Előadás

             Projekt konzultáció


             Előzetesen emailben az oktatóknak elküldött probléma lista alapján             • 14. Előadás

              Féléves projekt feladat leadása


              Zárthelyi pótlása 2016.12.08. 16:15-17:15, K 142


              Rendkívüli pót ZH a pótlási héten: 2016. december 14. szerda 16:00-17:00, K 142              • Téma 17