Téma ismertetése

 • Általános

  Térinformatika BMEEOFT43


  A tárgy keretei

  Az Építőmérnöki Kar BSc képzésének tanterv reformja alapelvként fogalmazta meg a formális hallgatói leterheltség csökkentését, a kontakt órák "rugalmasabb" kezelését. Mindezt olyan formában, hogy kiegyenlítettebb legyen az adott szakterület megértéséhez szükséges elméleti ismeretek és a műszaki gyakorlatban alkalmazható praktikus ismeretek aránya. 

  A Térinformatika tárgy keretében a Tanszék szakított a hagyományos előadás/gyakorlat felállással és az adminisztratív jelenlét szigorú megkövetelésével, de ez a nagyobb önállóság a hallgatóság számára egyidejűleg nagyobb felelősséget is jelent. A hallgatóságnak önállóan kell gazdálkodni, idejével, erőforrásaival. El kell dönteni, hogy intenzívebben támaszkodik a kontaktórákra, és hagyományosabb számonkérési formát választ, vagy a megteremtett digitális oktatási segédanyagokra és a biztosított szabad elérésű térinformatikai szoftver és nyílt téradat környezetre támaszkodva, saját tempójában teljesíti a tárgy követelményeit egy érdeklődési köréhez közelebb álló feladat keretében. A féléves munka során, összesen 100 pont szerezhető, a későbbiekben vázolt részfeladatok teljesítésével. Felhívnánk a figyelmet az önálló munkavégzés fontosságára, a Tanszék nem fogadja el és fegyelmivel elutasítja a "szignifikánsan nagy" egyezőséget mutató feladatokat, nem vizsgálva az információ áramlás irányát.

   

  Előadás:

  A témakör megismeréséhez szükséges alapvető ismeretek bemutatása a teljes évfolyam számára „előadás jellegű” formában történik, de „nagytermi” keretek között kerülnek ismertetésre a térinformatikai operatív munkavégzést támogató alapvető ismeretek is. 

  Gyakorlat:

  A gyakorlatokon a térinformatikai világ egy jelentős szabad szoftvere a QGIS funkcióinak megismerése kerül terítékre. A kiscsoportos foglalkozásokon a QGIS alapjai, a térinformatikai gyakorlatban alkalmazható adatforrások és elemzési, modellezési módszerek kerülnek áttekintésre. A 7 gyakorlati alkalomból hat esetben egy kis feladat elkészítésével 6x6 pont szerezhető  (csak a laborgyakorlatra pontosan érkező és ott aktív tevékenységet végző hallgatók munkája kerül értékelésre). Az itt elsajátított eljárások segítik majd az önálló projekt feladatot választó hallgatókat feladatuk kreatív megoldásában.

  A tárgy kétféleképp teljesíthető

  1. Tradicionális teljesítés: Gyakorlati munkával megszerezhető 36 pont + ZH dolgozat 64 pont 
  2. Projekt teljesítés: Gyakorlati munkával megszerezhető 36 pont + Félévközi projekt konzultáció 10pont - Projektfeladat - műszaki leírás 54 pont
  Extra OSM szerkesztési feladat vállalása mindkét esetben:  +15 pont (csak a féléves követelmények elégséges szintű teljesítése esetén számítható be)


  Projektfeladat:

  • Az 5. héten szükséges nyilatkozni arról, hogy a felhasználó a projektfeladatot vagy a félév végi zárthelyit választja.
  • Munkaterület kiválasztása: a feladat helyszíneként egy ismert település, táj, földrajzi egység, agglomeráció, tájegység kiválasztása javasolt. Regionális, globális léptékben bőven van adat, itt nem az adathiány, hanem a rendelkezésre álló erőforrás okoz gondot.
  • Az alapvető feladat az lenne, hogy a modellezendő jelenséget reprezentáló olyan modellt, indikátort, mérőszámot alkossunk, amely a rendelkezésünkre álló (OSM vektor adatok, SRTM domborzat, GADM adminisztratív határok, CORINE felszín borítottság) vagy kis fáradtsággal összegyűjthető téradatokból előállítható.

   Konzultáció:

   • Önálló feladat félévközi bemutatása (5., 10. heti konzultációk): 2 x 5 = 10 pont. 
   • Az önálló projekt feladat tervét az 5. héten kell "megvédeni". Csak a konzulens által elfogadott projekt terv esetén lehetséges a félév önálló projekt feladattal történő teljesítése.
   • Az előrehaladás menetét a félév során a 10. héten az előadás időpontjában megtartott konzultáción kell bemutatni a konzulensnek. Csak a végzett munkát dokuemntáló, elfogadható műszaki tartalmat ígérő beszámuló kerülhet elfogadásra.
   • Féléves munka projekt dokumentációja: 
    A végzett munka dokumentálása a műszaki gyakorlatban elvárt minőségben szükséges, amely tartalmaz egy kötelező tartalmi és formai összegző részt és egy mellékletet az önálló, kreatív munka háttér anyagának bemutatására.

   Zárthelyi:

   • A 12. heti előadáson az előadások és a tankönyv vonatkozó fejezetei alapján megírható a ZH, (14. heti előadáson - pótZH, pótlási héten pót-pót)

   OSM szerkesztés (15 pont):

   • Minimum 30 új térbeli objektumot kell létrehozni, és attribútum információkkal ellátni (tag-ek), majd az OSM-re feltölteni. 

   • Határidő: 14. hét (szorgalmi időszak végéig)

   Osztályozás
   • Elégtelen: <50% Elégséges: 50-62% Közepes: 63-75% Jó: 76-88% Jeles: 89-100%


   A konzultációk részletei

   K-1. Konzultáció: Projekt terv leadása 

   • 5. heti előadás napján  az előadáson bemutatott,  az előadás kezdetéig feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt terv - 5 pont
   • nem elfogadott  projekt terv esetében ZH megírásával teljesítendő a félév

   K-2. Konzultáció: Projekt információs termékeinek, térinformatikai alap adatainak, feldolgozási eljárásainak vázolása


   • 10. heti előadás időpontjáig feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt dokumentáció - 5 pont,
   • nem elfogadott beszámoló esetében ZH megírásával teljesítendő a félév

   Projekt eredmények, végleges projekt dokumentáció leadása
   • 14. héten határidőre feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt dokumentáció - 54 pont,
   • pótlási héten történő teljesítés különeljárási díj megfizetésével lehetséges.
   Javasolt irodalom

   Önálló munkát támogató segédletek:

   Könyvek:

   • Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások Typotex Kiadó, Budapest, pp 292.
   • Detrekői Ákos, Szabó, György (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp 380.
   • Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W (2011): Geographic Information Systems and Science,John Willey and Sons
   Javasolt videók

   Email

   Dr. Szabó György 
   Wirth Ervin

   Segítségnyújtás

   https://www.facebook.com/qgishungary 
   Tanszéki YouTube csatorna

   • Adatforrások, letöltési helyek

    QGIS munkakörnyezet:


    QGIS szoftver környezet letöltése:

    http://qgis.org/en/site/forusers/download.html

    (Javasolt verzió a 2.14-es "Long term release" , az újabb verziókkal csak a nagyobb kudarctűrésű hallgatók próbálkozzanak)


    QGIS szoftver használatát bemutató segédletek, minta téradatok:

    www.geoforall.hu - Térinformatika szabadon

    Adatforrások:

    • 1. Előadás

     E-0. Térinformatika tárgy célja, tantárgyi követelményei, jegykialakítás szempontjai, javasolt irodalom

     E-1.  A tér szerepe a társadalomban

     A téri megismerés mint a környezetünkkel kapcsolatos bizonytalanságok csökkentésének eszköze:

     • A tér szerepe, uralása – spontaneitás v. tervezés
     • A térbeli ismeretek rögzítése, mint az idő és távolság leküzdésének eszköze
     • Térszerveződési szintek, a tér feletti uralom megszerzése
     • Emberi élettér kitágulása/ a térbeli kontroll szorítása
     • Alapkérdések: Miért? Hogyan? -> Mi? Hol? Mikor?
     • Ismeret reprezentáció: adat, információ, tudás, képesség
     • A problémamegoldás tudománya: empíria, teória, szimuláció, e-tudomány
     • A problémamegoldás technológiai komponensei: HW, SW, Adat, Hálózat, Módszer, Felhasználó

     Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások, 1. Fejezet: A tér szerepe a társadalomban

     • 2. Előadás

      Térinformatikai alkalmazások: esettanulmányok


      Esettanulmány-1: Térinformatikai alkalmazások az energia szektorban - Trendek és kihívások (Johannes Uhl előadása)

      Esettanulmány-2: A vízügyi ágazat térinformatikai tevékenysége (Jakus György előadása)

      • 12. Oktatási hét

       Zárthelyi dolgozat       • Félévközi feladatok