Téma ismertetése

 • Általános

  Térinformatika BMEEOFT43


  A tárgy keretei

  Az Építőmérnöki Kar BSc képzésének tanterv reformja alapelvként fogalmazta meg a formális hallgatói leterheltség csökkentését, a kontakt órák "rugalmasabb" kezelését. Mindezt olyan formában, hogy kiegyenlítettebb legyen az adott szakterület megértéséhez szükséges elméleti ismeretek és a műszaki gyakorlatban alkalmazható praktikus ismeretek aránya. 

  A Térinformatika tárgy keretében a Tanszék szakított a hagyományos előadás/gyakorlat felállással és az adminisztratív jelenlét szigorú megkövetelésével, de ez a nagyobb önállóság a hallgatóság számára egyidejűleg nagyobb felelősséget is jelent. A hallgatóságnak önállóan kell gazdálkodni, idejével, erőforrásaival. El kell dönteni, hogy intenzívebben támaszkodik a kontaktórákra, és hagyományosabb számonkérési formát választ, vagy a megteremtett digitális oktatási segédanyagokra és a biztosított szabad elérésű térinformatikai szoftver és nyílt téradat környezetre támaszkodva, saját tempójában teljesíti a tárgy követelményeit egy érdeklődési köréhez közelebb álló feladat keretében. A féléves munka során, összesen 100 pont szerezhető, a későbbiekben vázolt részfeladatok teljesítésével. Felhívnánk a figyelmet az önálló munkavégzés fontosságára, a Tanszék nem fogadja el és fegyelmivel elutasítja a "szignifikánsan nagy" egyezőséget mutató feladatokat, nem vizsgálva az információ áramlás irányát.

   

  Előadás:

  A témakör megismeréséhez szükséges alapvető ismeretek bemutatása a teljes évfolyam számára „előadás jellegű” formában történik, de „nagytermi” keretek között kerülnek ismertetésre a térinformatikai operatív munkavégzést támogató alapvető ismeretek is. 

  Gyakorlat:

  A gyakorlatokon a térinformatikai világ egy jelentős szabad szoftvere a QGIS funkcióinak megismerése kerül terítékre. A kiscsoportos foglalkozásokon a QGIS alapjai, a térinformatikai gyakorlatban alkalmazható adatforrások és elemzési, modellezési módszerek kerülnek áttekintésre. A 7 gyakorlati alkalomból hat esetben egy kis feladat elkészítésével 6x6 pont szerezhető  (csak a laborgyakorlatra pontosan érkező és ott aktív tevékenységet végző hallgatók munkája kerül értékelésre). Az itt elsajátított eljárások segítik majd az önálló projekt feladatot választó hallgatókat feladatuk kreatív megoldásában.

  A tárgy kétféleképp teljesíthető

  1. Tradicionális teljesítés: Gyakorlati munkával megszerezhető 36 pont + ZH dolgozat 64 pont 
  2. Projekt teljesítés: Gyakorlati munkával megszerezhető 36 pont + Félévközi projekt konzultáció 10pont - Projektfeladat - műszaki leírás 54 pont
  Extra OSM szerkesztési feladat vállalása mindkét esetben:  +15 pont (csak a féléves követelmények elégséges szintű teljesítése esetén számítható be)


  Projektfeladat:

  • Az 5. héten szükséges nyilatkozni arról, hogy a felhasználó a projektfeladatot vagy a félév végi zárthelyit választja.
  • Munkaterület kiválasztása: a feladat helyszíneként egy ismert település, táj, földrajzi egység, agglomeráció, tájegység kiválasztása javasolt. Regionális, globális léptékben bőven van adat, itt nem az adathiány, hanem a rendelkezésre álló erőforrás okoz gondot.
  • Az alapvető feladat az lenne, hogy a modellezendő jelenséget reprezentáló olyan modellt, indikátort, mérőszámot alkossunk, amely a rendelkezésünkre álló (OSM vektor adatok, SRTM domborzat, GADM adminisztratív határok, CORINE felszín borítottság) vagy kis fáradtsággal összegyűjthető téradatokból előállítható.

   Konzultáció:

   • Önálló feladat félévközi bemutatása (5., 10. heti konzultációk): 2 x 5 = 10 pont. 
   • Az önálló projekt feladat tervét az 5. héten kell "megvédeni". Csak a konzulens által elfogadott projekt terv esetén lehetséges a félév önálló projekt feladattal történő teljesítése.
   • Az előrehaladás menetét a félév során a 10. héten az előadás időpontjában megtartott konzultáción kell bemutatni a konzulensnek. Csak a végzett munkát dokuemntáló, elfogadható műszaki tartalmat ígérő beszámuló kerülhet elfogadásra.
   • Féléves munka projekt dokumentációja: 
    A végzett munka dokumentálása a műszaki gyakorlatban elvárt minőségben szükséges, amely tartalmaz egy kötelező tartalmi és formai összegző részt és egy mellékletet az önálló, kreatív munka háttér anyagának bemutatására.

   Zárthelyi:

   • A 12. heti előadáson az előadások és a tankönyv vonatkozó fejezetei alapján megírható a ZH, (14. heti előadáson - pótZH, pótlási héten pót-pót)

   OSM szerkesztés (15 pont):

   • Minimum 30 új térbeli objektumot kell létrehozni, és attribútum információkkal ellátni (tag-ek), majd az OSM-re feltölteni. 

   • Határidő: 14. hét (szorgalmi időszak végéig)

   Osztályozás
   • Elégtelen: <50% Elégséges: 50-62% Közepes: 63-75% Jó: 76-88% Jeles: 89-100%


   A konzultációk részletei

   K-1. Konzultáció: Projekt terv leadása 

   • 5. heti előadás napján  az előadáson bemutatott,  az előadás kezdetéig feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt terv - 5 pont
   • nem elfogadott  projekt terv esetében ZH megírásával teljesítendő a félév

   K-2. Konzultáció: Projekt információs termékeinek, térinformatikai alap adatainak, feldolgozási eljárásainak vázolása


   • 10. heti előadás időpontjáig feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt dokumentáció - 5 pont,
   • nem elfogadott beszámoló esetében ZH megírásával teljesítendő a félév

   Projekt eredmények, végleges projekt dokumentáció leadása
   • 14. héten határidőre feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt dokumentáció - 54 pont,
   • pótlási héten történő teljesítés különeljárási díj megfizetésével lehetséges.
   Javasolt irodalom

   Önálló munkát támogató segédletek:

   Könyvek:

   • Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások Typotex Kiadó, Budapest, pp 292.
   • Detrekői Ákos, Szabó, György (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp 380.
   • Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W (2011): Geographic Information Systems and Science,John Willey and Sons
   Javasolt videók

   Email

   Dr. Szabó György 
   Wirth Ervin

   Segítségnyújtás

   https://www.facebook.com/qgishungary 
   Tanszéki YouTube csatorna

  1. Adatforrások, letöltési helyek

   QGIS munkakörnyezet:


   QGIS szoftver környezet letöltése:

   http://qgis.org/en/site/forusers/download.html

   (Javasolt verzió a 2.14-es "Long term release" , az újabb verziókkal csak a nagyobb kudarctűrésű hallgatók próbálkozzanak)


   QGIS szoftver használatát bemutató segédletek, minta téradatok:

   www.geoforall.hu - Térinformatika szabadon

   Adatforrások:

   • 1. Előadás

    E-0. Térinformatika tárgy célja, tantárgyi követelményei, jegykialakítás szempontjai, javasolt irodalom

    E-1.  A tér szerepe a társadalomban

    A téri megismerés mint a környezetünkkel kapcsolatos bizonytalanságok csökkentésének eszköze:

    • A tér szerepe, uralása – spontaneitás v. tervezés
    • A térbeli ismeretek rögzítése, mint az idő és távolság leküzdésének eszköze
    • Térszerveződési szintek, a tér feletti uralom megszerzése
    • Emberi élettér kitágulása/ a térbeli kontroll szorítása
    • Alapkérdések: Miért? Hogyan? -> Mi? Hol? Mikor?
    • Ismeret reprezentáció: adat, információ, tudás, képesség
    • A problémamegoldás tudománya: empíria, teória, szimuláció, e-tudomány
    • A problémamegoldás technológiai komponensei: HW, SW, Adat, Hálózat, Módszer, Felhasználó

    Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások, 1. Fejezet: A tér szerepe a társadalomban

    • 2. Előadás

     Térinformatikai alkalmazások: esettanulmányok


     Esettanulmány-1: Térinformatikai alkalmazások az energia szektorban - Trendek és kihívások (Johannes Uhl előadása)

     Esettanulmány-2: A vízügyi ágazat térinformatikai tevékenysége (Jakus György előadása)

     • 3. hét

      Sportnap - Oktatási szünet


      • 4. hét

       A geoinformációk

       A helyhez kötött információkezelés fejlődése:

       • Definíciók, a felhasználás fejlődése
       • A térbeli elemzés lehetőségei és szintjei
       • A térinformációs rendszerek alkotóelemei
       • A modellezés folyamata
       • A térképekről
       • Helyhez kapcsolódó szolgáltatások (LBS)

       Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 2. Fejezet: A geoinformációk

       • 5. Hét

        K-I. Konzultáció: 5. oktatási hét


        • 5. heti előadáson bemutatott,  és az oktatási portálra 18:00-ig feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt terv - 5 pont,
        • határidőn túli 5. heti  feltöltés, kiírásnak megfelelő, elfogadott projekt terv - 0 pont,
        • Az önálló projekt feladat tervét a konzultáción kell "megvédeni". Csak a konzulens által elfogadott projekt terv esetén lehetséges a félév önálló projekt feladattal történő teljesítése.


        Azon hallgatók akik nem töltik fel a projekt tervet az 5. héten, vagy a benyújtott dokumentum nem éri el az elfogadható szintet a tradicionális teljesítésnél megjelölt követelményeket kell hogy teljesítsék.


        Projekt terv leadása:

        Max 300 szó terjedelemben bemutatandó az online szövegdobozban: A megoldandó feladat, probléma ismertetése, Munkaterület bemutatása, Alapadatok , Tervezett információs termékek, Indikátorok, Lehetséges döntési, elemzési módszer áttekintése


        A projekt terv keretei:

        Az alábbi témakörökből egy konkrét helyszínre, környezetre fókuszálva a választott T1-T3 témakör keretében a következő részfeladatok végiggondolása javasolt:


        T1: Egészségügyi alkalmazások, élhetőbb környezet

        1. Egy nagyobb kiterjedésű egészségügyi rehabilitációs/rekreációs létesítmény (néhány száz hektár területű)  optimális helyszínének kiválasztását támogató térinformatikai döntési modell létrehozása egy járás/megye területén

        2. A pozitív zónák kijelölése (terület, felszínborítottság, kitettség, infrastruktúra ellátottság)

        3. A negatív zónák kijelölése (infrastruktúra-, ipari létesítmények közelsége, terep meredeksége)

        4. Optimális helyszín kiválasztása


        T2: Térinformatika a katasztrófavédelemben

        1. Egy kiválasztott területen/régióban jelentkező katasztrófa-veszélyeztetett terület definiálása (ipari, természeti, járványügyi, humanitárius...)

        2. A fizikai/természeti környezetben jelentkező veszélyek meghatározása (vegetáció, vízek, domborzat...)

        3. Veszély által sújtott elemek (település, népesség, infrastruktúra, ellátásbiztonság,...)

        4. Rizikó modell, evakuáció, ....


        T3: Már rég a végére akartam járni, de ...

        1. Egyedi egyeztetéssel jóváhagyott saját téma, de csak abban az esetben választható, ha egy részletesebb feladat specifikáció, irodalom áttekintés már rendelkezésre áll és a T. hallgatónak van rálátása a feladat részleteire        • 6. Előadás

         A geoinformációk felhasználása

         A geoinformációk felhasználása

         • A növekvő felhasználás okai
         • A felhasználás szereplői, szakterületei, térbeli kiterjedése
         • Virtuális glóbuszok
         • Nemzeti Téradat Infrastruktúra, Kormányzati rendszerek
         • EU INSPIRE
         • Üzleti, Közlekedési, Logisztikai, Környezeti, Közösségi, Egyéni alkalmazások…

         Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 3. Fejezet: A geoinformációk felhasználása

         • 7. Előadás

          Helymeghatározás, vonatkozási rendszerek szerepe, georeferálás

          A helymeghatározás

          • A helymeghatározás célja
          • A Föld alakja
          • A vonatkozási és koordináta rendszerek
          • Vetítések, vetületi rendszerek
          • A vonatkozási rendszerek kapcsolatai, transzformációk
          • Gyakorlati megfontolások

          Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 5. Fejezet:  Helymeghatározás, vonatkozási rendszerek

          • 8. Oktatási hét

           Adatnyerési módszerek

           Tartalom

           • Alapelvek
           • Klasszikus elsődleges geometriai adatnyerés
           • Globális navigációs szatellit rendszerek - GNSSS
           • Helymeghatározás hírközlési és informatikai hálózatokkal
           • Mobil mérőrendszerek
           • Szakadatgyűjtés elsődleges módszerei
           • Másodlagos adatnyerés

           Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 6. Fejezet: Adatnyerési módszerek


           • 10. Előadás

            10:15-11:00

            Vektor téradatok létrehozása, szerkesztése OSM-ben (15 pont)

            Az oktatási honlapon dokumentálandó az OSM felhasználói profilban szereplő szerkesztések száma és térképi formában a létrehozott objektum.

            OSM szerkesztés  (link: http://oktatas.epito.bme.hu/mod/assign/view.php?id=9694):            11:00-12:00

            K-2. Konzultáció: 

            Projekt előrehaladásának bemuttatása az előadás időpontjában tartott konzultáción  és az eddigi eredményeket összegző  előrehaladási jelentés feltöltése a tárgy  weblapjára.

            Lásd: Félévközi feladatok menüpont -> K-2. Konzultáció


            • 11. Előadás

             Szabványok, minőség


             Tartalom

             • Szabványosítás jelentősége
             • Térinformatikai célra kidolgozott szabványok
              • Jelölő nyelvek
              • ISO 19100 szabványsorozat
              • OGC szabványok
              • Magyarországi szabványok
             • Minőség kezelés, minőség a térinformatikában
             • Minőségi követelmények, Térinformatikai minőségi modellek
             • Adatminőség tervezése
             • Eredeti adatokból levezetett adatok minősége

             Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 7. Fejezet: Szabványok, minőség


             A térinformatika világnapja (1999 óta): 2017. november 15.

             GIS Day: http://www.gisday.com/             • 12. Oktatási hét

              Zárthelyi dolgozat              • Félévközi feladatok