Téma ismertetése

 • Általános

  Térinformatika BMEEOFT43


  A tárgy keretei

  Az Építőmérnöki Kar BSc képzésének tanterv reformja alapelvként fogalmazta meg a formális hallgatói leterheltség csökkentését, a kontakt órák "rugalmasabb" kezelését. Mindezt olyan formában, hogy kiegyenlítettebb legyen az adott szakterület megértéséhez szükséges elméleti ismeretek és a műszaki gyakorlatban alkalmazható praktikus ismeretek aránya. 

  A Térinformatika tárgy keretében a Tanszék szakított a hagyományos előadás/gyakorlat felállással és az adminisztratív jelenlét szigorú megkövetelésével, de ez a nagyobb önállóság a hallgatóság számára egyidejűleg nagyobb felelősséget is jelent. A hallgatóságnak önállóan kell gazdálkodni, idejével, erőforrásaival. El kell dönteni, hogy intenzívebben támaszkodik a kontaktórákra, és hagyományosabb számonkérési formát választ, vagy a megteremtett digitális oktatási segédanyagokra és a biztosított szabad elérésű térinformatikai szoftver és nyílt téradat környezetre támaszkodva, saját tempójában teljesíti a tárgy követelményeit egy érdeklődési köréhez közelebb álló feladat keretében. A féléves munka során, összesen 100 pont szerezhető, a későbbiekben vázolt részfeladatok teljesítésével. Felhívnánk a figyelmet az önálló munkavégzés fontosságára, a Tanszék nem fogadja el és fegyelmivel elutasítja a "szignifikánsan nagy" egyezőséget mutató feladatokat, nem vizsgálva az információ áramlás irányát.

   

  Előadás:

  A témakör megismeréséhez szükséges alapvető ismeretek bemutatása a teljes évfolyam számára „előadás jellegű” formában történik, de „nagytermi” keretek között kerülnek ismertetésre a térinformatikai operatív munkavégzést támogató alapvető ismeretek is. Az előadások és gyakorlatok látogatása javasolt, de óra ütközések vagy egyéb elfoglaltságok nem teszik lehetetlenné a tárgy teljesítését a kontakt órákon történő reguláris jelenlét hiánya.

  Gyakorlat:

  A gyakorlatokon a térinformatikai világ egy jelentős szabad szoftvere a QGIS funkcióinak megismerése kerül terítékre. A kiscsoportos foglalkozásokon a QGIS alapjai, a térinformatikai gyakorlatban alkalmazható adatforrások és elemzési, modellezési módszerek kerülnek áttekintésre. A 7 gyakorlati alkalomból hat esetben egy kis feladat elkészítésével 6x6 pont szerezhető  (csak a laborgyakorlatra pontosan érkező és ott aktív tevékenységet végző hallgatók munkája kerül értékelésre). Az itt elsajátított eljárások segítik majd az önálló projekt feladatot választó hallgatókat feladatuk kreatív megoldásában.

  A tárgy kétféleképp teljesíthető

  1. Tradicionális teljesítés: Gyakorlati munkával megszerezhető 36 pont + ZH dolgozat 64 pont 
  2. Projekt teljesítés: Gyakorlati munkával megszerezhető 36 pont + Félévközi projekt konzultáció 10pont - Projektfeladat - műszaki leírás 54 pont
  3. Extra feladat:  OSM szerkesztés +15 pont (minden esetben beszámításra kerül)


  Projektfeladat:

  • Az 5. héten szükséges nyilatkozni arról, hogy a felhasználó a projektfeladatot vagy a félév végi zárthelyit választja.
  • Munkaterület kiválasztása: a feladat helyszíneként egy ismert település, táj, földrajzi egység, agglomeráció, tájegység kiválasztása javasolt. Regionális, globális léptékben bőven van adat, itt nem az adathiány, hanem a rendelkezésre álló erőforrás okoz gondot.
  • Az alapvető feladat az lenne, hogy a modellezendő jelenséget reprezentáló olyan modellt, indikátort, mérőszámot alkossunk, amely a rendelkezésünkre álló (OSM vektor adatok, SRTM domborzat, GADM adminisztratív határok, CORINE felszín borítottság) vagy kis fáradtsággal összegyűjthető téradatokból előállítható.

  T1: A víz szerepe egy  regionális földrajzi egység (járás) életében

  1. Egy kiválasztott területen (járás, megye, régió) a  területhasználat, felszínborítottság, mezőgazdasági művelés, urbanizáció, stb. alapján a vízzel kapcsolatos problémák vizsgálata (árvíz, belvíz, aszály, vizes élőhelyek rehabilitácója)
  2. Az idősoros felszínborítottság adatok alapján a vízzel kapcsolatos változások elemzése
  3. A fenntartható területhasználat, a globális éghajlatváltozás hatásainak csökkentése  érdekében javasolt területhasználati változások szimulációja

  T2: Hol létesítsünk logisztikai központot?

  1. Egy nagyobb kiterjedésű területen (járás, megye, régió) egy logisztikai központ optimális helyszínének kiválasztását támogató térinformatikai döntési modell létrehozása 
  2. Potenciális  pozitív helyszinek kijelölése (ipari övezetek, barna-zöld mezős beruházási helyszínek, felszínborítottság, infrastruktúra ellátottság, közlekedés)
  3. Elhelyezés negatív zónáinak kijelölése (mezőgazdasági termelési terület, llakóövezetek, környezet-természetvédelmi korlátok)
  4. Létesítmény optimális helyszínének kiválasztása (jelenlegi területhasználat, optimális terület nagyság, megközelíthetőség, gazdaságos szállítás, környezeti szempontok, stb.)

  • T3: Már rég a végére akartam járni, de ....(egyedi egyeztetéssel jóváhagyott saját téma, de csak abban az esetben választható, ha egy részletesebb feladat specifikáció, irodalom áttekintés már rendelkezésre áll)

   Konzultáció:

   • Önálló feladat félévközi bemutatása (konzultációk): 2 x 5 = 10 pont. 
    Az előrehaladás menetét a félév során 2 alkalommal kell kötelező jelleggel bemutatni az 5. és 10. héten az előadás időpontjában megtartott bemutatáson (2 x 5 pont, késedelem esetén 0 pont)
   • Féléves munka projekt dokumentációja: 
    A végzett munka dokumentálása a műszaki gyakorlatban elvárt minőségben szükséges, amely tartalmaz egy kötelező tartalmi és formai összegző részt és egy mellékletet az önálló, kreatív munka háttér anyagának bemutatására.

   Zárthelyi:

   • A 12. heti előadáson az előadások és a tankönyv vonatkozó fejezetei alapján megírható a ZH, (14. heti előadáson - pótZH, pótlási héten pót-pót)

   OSM szerkesztés (15 pont):

   • Minimum 30 új objektumot kell létrehozni, és az OSM-re feltölteni. 

   • Hitelesítés: A szerkesztési csomag nevének "Térinformatika - <Neptun kódja>" nevet kell adni.

   • Ellenkező esetben a 15 pont nem jár. Hibás szerkesztések esetén a 15 pont nem jár.
   • Mit kérünk: 

    Töltsön fel egy szöveget, ami dokumentálja a végzett munkát és tartalmazza az OSM felhasználó nevére mutató linket.

   • Határidő: 14. hét (szorgalmi időszak végéig)
   Osztályozás
   • Elégtelen: <50% Elégséges: 50-62% Közepes: 63-75% Jó: 76-88% Jeles: 89-100%


   A konzultációk részletei

   K-1. Konzultáció: Projekt terv leadása 

   • 5. heti előadás napján  az előadáson bemutatott,  18:00-ig feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt terv - 5 pont,
   • határidőn túli  feltöltés, kiírásnak megfelelő projekt terv - 0 pont,

   K-2. Konzultáció: Projekt információs termékeinek, térinformatikai alap adatainak, feldolgozási eljárásainak vázolása

   • 10. heti előadás időpontjáig feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt dokumentáció - 5 pont,
   • határidőn túli aznapi feltöltés, kiírásnak megfelelő dokumentáció - 0 pont,
   • a K-3. Konzultációra különeljárási díj megfizetésével lehetséges.

   Projekt eredmények, végleges projekt dokumentáció leadása

   • 14. héten határidőre feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt dokumentáció - 54 pont,
   • pótlási héten történő teljesítés különeljárási díj megfizetésével lehetséges.
   Javasolt irodalom

   Önálló munkát támogató segédletek:

   Könyvek:

   • Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások Typotex Kiadó, Budapest, pp 292.
   • Detrekői Ákos, Szabó, György (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp 380.
   • Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W (2011): Geographic Information Systems and Science,John Willey and Sons
   Javasolt videók

   Email

   Dr. Szabó György 
   Wirth Ervin

   Segítségnyújtás

   https://www.facebook.com/qgishungary 
   Tanszéki YouTube csatorna

   • Adatforrások, letöltési helyek

    QGIS munkakörnyezet:


    QGIS szoftver környezet letöltése:

    http://qgis.org/en/site/forusers/download.html

    (Javasolt verzió a 2.14-es "Long term release" , az újabb verziókkal csak a nagyobb kudarctűrésű hallgatók próbálkozzanak)


    QGIS szoftver használatát bemutató segédletek, minta téradatok:

    www.geoforall.hu - Térinformatika szabadon

    Adatforrások:

    • 1. Előadás

     E-0. Térinformatika tárgy célja, tantárgyi követelményei, jegykialakítás szempontjai, javasolt irodalom

     E-1.  A tér szerepe a társadalomban

     A téri megismerés mint a környezetünkkel kapcsolatos bizonytalanságok csökkentésének eszköze:

     • A tér szerepe, uralása – spontaneitás v. tervezés
     • A térbeli ismeretek rögzítése, mint az idő és távolság leküzdésének eszköze
     • Térszerveződési szintek, a tér feletti uralom megszerzése
     • Emberi élettér kitágulása/ a térbeli kontroll szorítása
     • Alapkérdések: Miért? Hogyan? -> Mi? Hol? Mikor?
     • Ismeret reprezentáció: adat, információ, tudás, képesség
     • A problémamegoldás tudománya: empíria, teória, szimuláció, e-tudomány
     • A problémamegoldás technológiai komponensei: HW, SW, Adat, Hálózat, Módszer, Felhasználó

     Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások, 1. Fejezet: A tér szerepe a társadalomban

     • 2. Előadás

      Térinformatikai alkalmazások: esettanulmányok


      Esettanulmány-1: Térinformatikai alkalmazások az energia szektorban - Trendek és kihívások (Johannes Uhl előadása)

      Esettanulmány-2: A vízügyi ágazat térinformatikai tevékenysége (Jakus György előadása)

      • 3. Előadás

       A geoinformációk

       A helyhez kötött információkezelés fejlődése:

       • Definíciók, a felhasználás fejlődése
       • A térbeli elemzés lehetőségei és szintjei
       • A térinformációs rendszerek alkotóelemei
       • A modellezés folyamata
       • A térképekről
       • Helyhez kapcsolódó szolgáltatások (LBS)

       Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 2. Fejezet: A geoinformációk

       • 4. Előadás

        A geoinformációk felhasználása

        A geoinformációk felhasználása

        • A növekvő felhasználás okai
        • A felhasználás szereplői, szakterületei, térbeli kiterjedése
        • Virtuális glóbuszok
        • Nemzeti Téradat Infrastruktúra, Kormányzati rendszerek
        • EU INSPIRE
        • Üzleti, Közlekedési, Logisztikai, Környezeti, Közösségi, Egyéni alkalmazások…

        Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 3. Fejezet: A geoinformációk felhasználása

        • 5. Előadás

         K-1. Konzultáció:

         Projekt terv leadása:

         • 5. heti előadáson bemutatott,  és az oktatási portálra 18:00-ig feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt terv - 5 pont,
         • határidőn túli 5. heti  feltöltés, kiírásnak megfelelő projekt terv - 0 pont,

         Max 300 szó terjedelemben bemutatandó az online szövegdobozban a választott témakör , a megoldandó feladat, a választott munkaterület, a tervezett információs termékek, indikátorok, és a felhasználandó térbeli alap adatok.

         A projekt terv feltöltésével a tisztelt hallagtó kötelezettséget vállal a féléves követelmények projekt feladattal történő teljesítésére! 

         Azon hallgatók akik nem töltik fel a projekt tervet az 5. héten, a tradicionális teljesítésnél megjelölt követelményeket kell hogy teljesítsék.


         A projekt terv tartalma:

         Megoldandó feladat, probléma ismertetése, Munkaterület bemutatása, Alapadatok , Tervezett információs termékek, Indikátorok áttekintése

         Az alábbi témakörökből a féléves feladat tárgyául választott projektek keretében a következő részfeladatok végiggondolása javasolt:

         T1: A víz szerepe egy  regionális földrajzi egység (járás) életében

         1. Egy kiválasztott területen (járás, megye, régió) a  területhasználat, felszínborítottság, mezőgazdasági művelés, urbanizáció, stb. alapján a vízzel kapcsolatos problémák vizsgálata (árvíz, belvíz, aszály, vizes élőhelyek rehabilitácója)
         2. Az idősoros felszínborítottság adatok alapján a vízzel kapcsolatos változások elemzése
         3. A fenntartható területhasználat, a globális éghajlatváltozás hatásainak csökkentése  érdekében javasolt területhasználati változások szimulációja

         T2: Hol létesítsünk logisztikai központot?

         1. Egy nagyobb kiterjedésű területen (járás, megye, régió) egy logisztikai központ optimális helyszínének kiválasztását támogató térinformatikai döntési modell létrehozása 
         2. Potenciális  pozitív helyszinek kijelölése (ipari övezetek, barna-zöld mezős beruházási helyszínek, felszínborítottság, infrastruktúra ellátottság, közlekedés)
         3. Elhelyezés negatív zónáinak kijelölése (mezőgazdasági termelési terület, llakóövezetek, környezet-természetvédelmi korlátok)
         4. Létesítmény optimális helyszínének kiválasztása (jelenlegi területhasználat, optimális terület nagyság, megközelíthetőség, gazdaságos szállítás, környezeti szempontok, stb.)

         • T3: Már rég a végére akartam járni, de ....(egyedi egyeztetéssel jóváhagyott saját téma, de csak abban az esetben választható, ha egy részletesebb feladat specifikáció, irodalom áttekintés már rendelkezésre áll)         • 6. oktatási hét

          Nemzeti ünnep - oktatási szünet

          • 7. Előadás

           Helymeghatározás, vonatkozási rendszerek szerepe, georeferálás

           A helymeghatározás

           • A helymeghatározás célja
           • A Föld alakja
           • A vonatkozási és koordináta rendszerek
           • Vetítések, vetületi rendszerek
           • A vonatkozási rendszerek kapcsolatai, transzformációk
           • Gyakorlati megfontolások

           Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 5. Fejezet:  Helymeghatározás, vonatkozási rendszerek

           • 8. Oktatási hét

            Adatnyerési módszerek

            Tartalom

            • Alapelvek
            • Klasszikus elsődleges geometriai adatnyerés
            • Globális navigációs szatellit rendszerek - GNSSS
            • Helymeghatározás hírközlési és informatikai hálózatokkal
            • Mobil mérőrendszerek
            • Szakadatgyűjtés elsődleges módszerei
            • Másodlagos adatnyerés

            Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 6. Fejezet: Adatnyerési módszerek


            Vektor téradatok létrehozása, szerkesztése OSM-ben (15 pont)

            Az oktatási honlapon dokumentálandó az OSM felhasználói profilban szereplő szerkesztések száma és térképi formában a létrehozott objektum.

            OSM szerkesztés  (link: http://oktatas.epito.bme.hu/mod/assign/view.php?id=9694):

            • 9. Előadás

             Települések gazdasági, infrastrukturális, környezeti, társadalmi jellemzése

             Lechner Tudásközpont - TEIR térinformatikai eszközei

             Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer - OKIR

             TEIR és OKIR WMS szolgáltatások a QGIS-ben


             Irodalom: https://www.teir.hu/doc/TeIR_Alkalmazasok_egyben.pdf


             • 10. Előadás

              K-2. Konzultáció: 

              Projekt előrehaladásának bemuttatása a konzultáción  és az eddigi eredmények összegzése  a tárgy weblapján

              Lásd: Félévközi feladatok menüpont -> K-2. Konzultáció
              • 11. Előadás

               E-9. Szabványok, minőség


               Tartalom

               • Szabványosítás jelentősége
               • Térinformatikai célra kidolgozott szabványok
                • Jelölő nyelvek
                • ISO 19100 szabványsorozat
                • OGC szabványok
                • Magyarországi szabványok
               • Minőség kezelés, minőség a térinformatikában
               • Minőségi követelmények, Térinformatikai minőségi modellek
               • Adatminőség tervezése
               • Eredeti adatokból levezetett adatok minősége

               Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 7. Fejezet: Szabványok, minőség

               • 12. Oktatási hét

                Zárthelyi dolgozat 16:15-17:15                • 13. Oktatási hét


                 Projekt konzultáció 

                 • Projket feladattal kapcsolatos nehézségek tisztázása
                 • ZH megtekintés
                 • Érdeklődés esetén OSM szerkesztés menetének áttekintése


                 Pótzárthelyi dolgozat a 14. héten: 16:15-17:15                 • Ez a téma

                  14. Oktatási hét

                  Projekt műszaki leírásának beadása 


                  Pótzárthelyi dolgozat 16:15-17:15


                  Rendkívüli pót ZH a pótlási héten: 2017. május 17. 16:00-17:00, K 142


                  K-3. Konzultáció: Műszaki leírás, Feladatbeadás

                  1. A projekt műszaki leírásának feltöltése a tárgy honlapjára és a kinyomtatott projekt dokumentáció előadáson történő leadása - lásd Félévközi feladatok 
                  2. A projekt végleges állományainak feltöltése a Térinfó labor szerverre (K142)


                  Értékelés, Határidők:

                  • 14. héten (2017. május 10. szerdán 16:15-ig)   kiírásnak megfelelő feltöltés, a kinyomtatott műszaki leírás előadáson történő bemutatása -
                   max. 54 pont
                  • 14. héten (2017. május 12. péntek 23:55-ig)  feltöltött, kiírásnak megfelelő projekt dokumentáció - max 49 pont,
                  • Pótlási héten történő feltöltés, kiírásnak megfelelő dokumentáció  - max 49 pont,  különeljárási díj megfizetésével lehetséges.
                  • Félévközi feladatok