Téma ismertetése

 • Általános

  Térinformatika, Monitoring és térinformatika
  BMEEOFTAKM1, BMEEOFTAKM2


  A tárgy keretei

  Előadás:

  • Az előadások 70%-án a részvétel kötelező.
  • Az előadások célja a térinformatika alapvető fogalmainak, technológiai alapjainak, elemzési módszereinek áttekintése


  A féléves követelmények teljesítése két módon lehetséges:

  1.  Az elsajátított ismeretekről számot adva a 13. héten megírandó ZH formájában (ez az alapértelmezett számonkérési forma)

  2. A 7. oktatási héten rögzítésre kerülő, a 14. héten beadandó egyéni térinformatikai feladat formájában.


  Önálló feladat:

  • A 7. héten definiálásra kerülő feladat a féléves munka gerince, az előadásokon éttekintjük a feladat elvégzéséhez szükséges alapismereteket, és vázoljuk a megoldás menetét
  • Munkaterület kiválasztása: a feladat helyszíneként egy ismert település, táj, földrajzi egység, agglomeráció, tájegység kiválasztása javasolt. Regionális, globális léptékben bőven van adat, itt nem az adathiány, hanem a rendelkezésre álló erőforrás okoz gondot (2G alatti memóriával ne essünk neki a Kárpát-medence morfológiai elemzésének).


  Tematika: Ebben a félévben a féléves feladat keretei az alábbi témakörrökre korlátozódnak:
  • T1: A választott helyszínen a felszínborítottság, területhasználat, infrastruktúra rendszerek globális éghajlatváltozás rizikófaktorait befolyásoló tényezőinek időbeli változásának vizsgálata.
  • T2: A választott helyszínen egy ipari létesítmény optimális elhelyezésének modellezése
  • T3: Már rég a végére akartam járni, de ....(egyedi egyeztetéssel jóváhagyott saját téma, de csak abban az esetben választható, ha egy részletesebb feladat specifikáció, irodalom áttekintés már rendelkezésre áll)
  • Az alapvető feladat az lenne, hogy a modellezendő jelenséget reprezentáló olyan indikátort, mérőszámot alkossunk, amely a rendelkezésünkre álló  (OSM vektor adatok, SRTM domborzat, GADM adminisztratív határok, CORINE felszín borítottság) vagy kis fáradtsággal összegyűjthető téradatokból előállítható.

  Munkakörnyezet:

  • A munkához szükséges szoftver eszközök és térinformatikai adatok szabadon elérhetők és korlátozás nélkül felhasználhatók (ipari vagy kutatási munkákban is), így a hallgatóságnak lehetősége van az otthoni munkavégzésre.
  • Önálló feladat félévközi bemutatása:  Az előrehaladás menetét a félév során 3 alkalommal kell kötelező jelleggel bemutatni az előadás időpontjában megtartott bemutatáson.
  • Féléves munka projekt dokumentációja: A végzett munka dokumentálása a műszaki gyakorlatban elvárt minőségben szükséges, amely tartalmaz egy kötelező tartalmi és formai összegző részt és egy mellékletet az önálló, kreatív munka háttér anyagának bemutatására.
  Osztályozás

  • Elégtelen: <50% Elégséges: 50-64% Közepes: 65-74% Jó: 75-84% Jeles: 85-100%

  Javasolt irodalom

  Projekt feladat segédanyagai: http://geoforall.hu/#ch1


  A tárgy tankönyve:

  • Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások Typotex Kiadó, Budapest, pp 292.


  Egyéb könyvek:

  • Detrekői Ákos, Szabó, György (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp 380.
  • Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W (2011): Geographic Information Systems and Science,John Willey and Sons
  Javasolt videók


  Javasolt források:

  http://geoforall.hu/

  http://www.qgistutorials.com/en/ 

  http://anitagraser.com/ 

  • Adatforrások, Letöltési helyek

   QGIS munkakörnyezet:


   QGIS szoftver környezet letöltése: 

   http://qgis.org/en/site/forusers/download.html

   (Javasolt verzió a 2.14-es "Long term release" , az újabb verziókkal csak a nagyobb kudarctűrésű hallgatók próbálkozzanak)


   Térinformatikai szoftver használatát bemutató portál: 

   www.geoforall.hu

   A portál letöltési menüjéből letölthetők Magyarország területére a mintapéldákban szereplő adatkörök.   Adatforrások:


   • 1. Oktatási hét

    Bevezetés

    Tantárgy keretei, féléves követelmények ismertetése


    E-1. A téri megismerés mint a környezetünkkel kapcsolatos bizonytalanságok csökkentésének eszköze

              A tér szerepe, uralása – spontanietás v. tervezés

              A térbeli ismeretek rögzítése, mint az idő és távolság leküzdésének eszköze

              Térszerveződési szintek, a tér feletti uralom megszerzése

              Emberi élettér kitágulása/ a térbeli kontrol szorítása

              Alapkérdések: Miért? Hogyan? -> Mi? Hol? Mikor?

            Technológia (főnév): mit tegyünk?

            Technológia (ige): hogyan tegyük?

            Tudomány (főnév): tudni miért?

              Ismeret reprezentáció: adat, információ, tudás, képesség

              A problémamegoldás tudománya: empíria, teória, szimuláció, e-tudomány

              A problémamegoldás technológiai komponensei: HW, SW, Adat, Hálózat, Módszer, Felhasználó


    Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások, Typotex Kiadó, 1. Fejezet: A tér szerepe a társadalomban

    • 2. Oktatási hét

     Távérzékelés a környezeti folyamatok vizsgálatában - 1

     Az előadás célja a műholdas távérzékelés alapfogalmainak, alkalmazásainak, fizikai alapjainak megismerése. Gyakorlati példán keresztül bemutatja a műholdas adatbázisok elérhetőségét és lehetséges felhasználási területeit. Illetve kapcsolatot teremt a térinformatika világával.


     Irodalom: Winkler Gusztáv: Információgyűjtő módszerek a távérzékelésben, 2002 Műegyetem kiadó, Budapest (Tanszéki jegyzet)

     Lillasand T. M., Kiefer R. W., Chipman W. J. : Remote Sensing and Interpretation , John Wiley and Sons, Inc. , 2007
     Mucsi László: Műholdas távérzékelés, 2004. Libellus kiadó, Szeged, ISBN: 963214903 Verőné Wojtaszek Malgorzata: Fotointerpretáció és távérzékelés 1., A távérzékelés fizikai alapja, 2010

     • 3. Oktatási hét

      Távérzékelés - 2, Szenzorok

      Az előadás a passzív, optikai távérzékelési eszközök (szenzorok, hordozóeszközök) rendszerét tekinti át, a 30 cm körüli nagyfelbontású műholdak világától egészen a km-es alacsony felbontású rendszerekig. Továbbá bemutatja az aktív-, és passzív mikrohullámú távérzékelés eszközeit a RADAR szenzoroktól a szketerométerekig.


      Irodalom:

      Verőné Wojtaszek Malgorzata: Fotointerpretáció és távérzékelés 2., Felvevőrendszerek, 2010

      http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0027_FOI2/adatok.html

      • 4. Oktatási hét

       A geoinformációk


       A helyhez kötött információkezelés fejlődése:

              Definíciók, a felhasználás fejlődése

              A térbeli elemzés lehetőségei és szintjei

              A térinformációs rendszerek alkotóelemei

              A modellezés folyamata

              A térképekről

              Helyhez kapcsolódó szolgáltatások (LBS)


       Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 2. Fejezet: A geoinformációk

       • 5. Oktatási hét

        E-3. Térinformatikai alkalmazások - esettanulmányok


        Esettanulmány-1: Térinformatikai alkalmazások az energia szektorban -Trendek és kihívások (Johannes Uhl előadása)

        Esettanulmány-2: A vízügyi ágazat térinformatikai tevékenysége (Jakus György előadása)        • 6. Oktatási hét

         Térinformációs rendszerek megvalósítása


         Féléves projektfeladat választása:
         -> határidő meghosszabítva a 7. hétig (2017.03.21. 24:00)         Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 9. Fejezet: A térinformációs rendszerek megvalósításának kérdései

         • 7. Oktatási hét

          Ismerkedés a QGIS környezettel


          Az előadásra aki tud hozzon notebookot amire fel van telepítve a legújabb változatú Long Term release  QGIS szoftver (v 2.14):

          http://www2.qgis.org/en/site/forusers/download.html


          Amennyiben időt tudnak rá szakítani, érdemes átfutni a GeoForAll.hu honlapon  a "Fejezetek" menüpontban fellelhető összefoglalókat a QGIS-ben végezhető típusfeladatokról:          QGIS alapok áttekintése:

          1. Bevezető: http://geoforall.hu/ch1.html

          2. Téradatok: http://geoforall.hu/ch2.html


          • 8. Oktatási hét

           A geoinformációk felhasználása

           A geoinformációk felhasználása

           • A növekvő felhasználás okai
           • A felhasználás szereplői, szakterületei, térbeli kiterjedése
           • Virtuális glóbuszok
           • Nemzeti Téradat Infrastruktúra, Kormányzati rendszerek
           • EU INSPIRE
           • Üzleti, Közlekedési, Logisztikai, Környezeti, Közösségi, Egyéni alkalmazások…

           Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 3. Fejezet: A geoinformációk felhasználása

           • 9. Oktatási hét

            Távérzékelés -3

            Digitális műholdképek feldolgozása, LUT, multispektrális transzformációk, filterek, indexek, resolution merge


            • 10. Oktatási hét

             Távérzékelés - 4.


             3D textúrázott városmodellek előállítása optikai szenzorokból. Repeat pass - single pass felvételezés, geometriai térmodell előállítása, textúrázás. Fotogrammetriai eljárások kihívásai, 2D-3D rekonstrukció, centrális vetületből térképi ortogonális vetületű 3D műholdfoto előállítása.

             Képfeldolgozás osztályozással, szegmentálás. Intenzitás tér alapú nem-felügyelt és felügyelt osztályozási stratégia. Tematikus térkép műholdképből történő előállítása.

             • 11. Oktatási hét

               Térinformatika a regionális tervezésben


              Lechner Tudásközpont TEIR

              TEIR, OKIR WMS integráció a QGIS-ben


              Az előadásra aki tud hozzon notebookot amire fel van telepítve a legújabb változatú Long Term release  QGIS szoftver (v 2.14):

              http://www2.qgis.org/en/site/forusers/download.html


              QGIS típusfeladat: Lakott övezetek a Tapolcai járásban bicikliutak eloszlása alapján


              4. Adatmanipuláció : http://geoforall.hu/ch4.html


              • 12. Oktatási hét

               Szabványok, minőség


               Tartalom

                      Szabványosítás jelentősége

                      Térinformatikai célra kidolgozott szabványok

                      Jelölő nyelvek

                      ISO 19100 szabványsorozat

                      OGC szabványok

                      Magyarországi szabványok

                      Minőség kezelés, minőség a térinformatikában

                      Minőségi követelmények, Térinformatikai minőségi modellek

                      Adatminőség tervezése

                      Eredeti adatokból levezetett adatok minősége

                

               Irodalom: Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások: 7. Fejezet: Szabványok, minőség


               QGIS típusfeladat:


               5. Domborzatmodellezés : http://geoforall.hu/ch5.html               • 13. Oktatási hét

                Zárthelyi dolgozat


                • 14. Oktatási hét

                 Pót ZH, Féléves projekt feladat konzultáció, feladat beadása


                 15:00 -16:00 - ZH pótlása

                 Osztályozás

                 • Elégtelen: <50% Elégséges: 50-64% Közepes: 65-74% Jó: 75-84% Jeles: 85-100%


                 Pót-Pót ZH (a 13. heti ZH-n 50 pontnál kevesebbet elérő hallgatók számára szankció mentes)

                 • 2017.05.17. 15:00-16:00 K142.


                 16:00-17:00 Féléves feladat beadása, konzultáció


                 Projekt feladat teljesítés:

                 Féléves követelmények projekt feladattal történő teljesítése esetén feltöltendő a feladat műszaki leírása az oktatási portál "Tantárgy teljesítése: Projekt feladat műszaki leírása" pontjához a szogalmi időszak utolsó napjáig.


                 • Ez a téma

                  Tantárgy teljesítése: Projekt feladat műszaki leírása, ZH

                  ZH teljesítés:

                   

                  A féléves követelmények ZH dolgozattal történő sikeres teljesítéséhez az elérhető 100+10 pontból minimum 50 pontot kell elérni.

                   

                  Osztályozás

                  ·         Elégtelen: <50% Elégséges: 50-64% Közepes: 65-74% Jó: 75-84% Jeles: 85-100%

                   

                  A Pót ZH időpontja, helyszíne:

                  ·         2017.05.09., 15:00-16:00, Kmf 30.

                   

                  Projekt feladat teljesítés:

                  ·  Féléves követelmények projekt feladattal történő teljesítése esetén feltöltendő a feladat műszaki leírása az oktatási portál ezen pontjához 2017. május 14-ig.

                   

                  A műszaki leírás tartalmi követelményei:

                  A műszaki leírásban részletesen bemutatandók a féléves feladat tárgyául választott projekt információs termékeinek, térinformatikai alapadatainak, feldolgozási eljárásainak és eredményeinek lényegesebb jellemzői.

                  Egyértelműen rögzítendők: a probléma, a helyszín, a tervezett információs termékek, az adott termékek előállítását szolgáló térinformatikai alapadat (pontos specifikáció) és a terméket előállító térinformatikai eljárás (QGIS, funkció, plugin, folyamat modell, stb.).

                  Dokumentálandók: a felhasznált téradatok típusa, forrása, kiterjedése, alkalmazott vetülete (EPSG****) és a munka során létrehozott  QGIS  állományok.

                   
                  Osztályozás

                  ·         Elégtelen: <50% Elégséges: 50-64% Közepes: 65-74% Jó: 75-84% Jeles: 85-100%