Téma ismertetése

 • Általános

  • Bevezetés. Földi vonatkoztatási rendszerek és kapcsolataik.

   Bevezetés. Földi vonatkoztatási rendszerek és kapcsolataik. Földi helymeghatározó adatok (ellipszoidi, szintfelületi koordináták). Topocentrikus horizonti koordinátarendszer.

   Tananyag: Biró et al. (2013): A felsőgeodézia elmélete és gyakorlata. 37-57. oldal; Ádám et al. (2004): Műholdas helymeghatározás. 61-62, 65-72. oldal

   • A geodéziában használatos időrendszerek

    • A mesterséges holdak mozgása, pályája a föld nehézségi erőterében

     • A műholdas helymeghatározás alapelve.

      Mérhető mennyiségek. Műholdas helymeghatározó technikák (SLR, Doppler, fotografikus észlelés)

      • A műholdas helymeghatározás alapelve

       Mérhető mennyiségek. Műholdas helymeghatározó technikák (SLR, Doppler, fotografikus észlelés)

       • A globális helymeghatározó rendszerek

        A globális helymeghatározó rendszerek. A helymeghatározás alapelve, a rendszerek felépítése. A Navstar GPS rendszer jelstruktúrája. A méréseket terhelő főbb hibaforrások (óra- és pályahibák, a jelterjedéssel kapcsolatos hibák)

        • A méréseket terhelő hibaforrások. A kódméréses abszolút és differenciális helymeghatározás

         A méréseket terhelő főbb hibaforrások (a jelterjedéssel kapcsolatos hibák – troposzféra; a jelek vételével kapcsolatos hibák – ciklusugrás, fáziscentrum külpontosság, többutas terjedés)

         A kódméréses abszolút helymeghatározás. A differenciális helymeghatározási technika

         • Geodéziai célú helymeghatározási eljárások GNSS technikával.

          A fázismérésen alapuló relatív helymeghatározás. A cklustöbbértelműség fogalma és meghatározása. OTF inicializálás

          • A GPS mérésekről.

           A statikus és kinematikus mérések fontosabb jellemzői. Valós idejű differenciális (DGPS) és kinematikus (RTK) mérési módszerek.

           • Zárthelyi dolgozat. Az aktív GNSS hálózat és szolgáltatásai

            A GNSS hálózatok generációi. Az aktív GNSS hálózat felépítése és szolgáltatásai.


            • Térinformatikai célú adatgyűjtés GNSS rendszerrel - gyakorlat

             Gyakorlati mérések kódméréses abszolút helymeghatározási technikával, EGNOS műholdas kiegészítő rendszerrel és differenciális technikával.

             • GNSS mérésekből származó koordináták transzformálása.

              Koordináták transzformálása országos vagy helyi koordináta rendszerekbe.

              • ETRF89 -> EOV transzformáció számítása (gyakorlat)

                ETRF89->EOV transzformáció számítása ismert transzformációs paraméterekkel. Összehasonlítás szoftveres megoldásokkal. Házi feladat kiadása.

               • RTK felmérés végrehajtása különböző technikákkal - gyakorlat

                Valósidejű kinematikus mérések végrehajtása saját bázissal és hálózati RTK megoldásokkal.

                • A GNSS észlelések adatformátumai. A GNSS technika alkalmazási lehetőségei: esettanulmányok (munkagép vezérlés, mederfelmérés, járműnavigáció, stb.).

                 Röviden bemutatjuk a GNSS észlelések és helymeghatározási eredmények közlésére szolgáló szabványos adatcsere formátumokat (RINEX, NMEA, RTCM). 

                 Néhány esettanulmány segítségével megvilágítjuk a GNSS mérések építőmérnöki gyakorlatban történő alkalmazási lehetőségeit (munkagépvezérlés, mederfelmérés, járműnavigáció, stb.)

                 • Transzformációs házi feladat