Téma ismertetése

 • Általános

 • Bevezetés. Földi vonatkoztatási rendszerek és kapcsolataik.

  Bevezetés. Földi vonatkoztatási rendszerek és kapcsolataik. Földi helymeghatározó adatok (ellipszoidi, szintfelületi koordináták). Topocentrikus horizonti koordinátarendszer.

  Tananyag: Biró et al. (2013): A felsőgeodézia elmélete és gyakorlata. 37-57. oldal; Ádám et al. (2004): Műholdas helymeghatározás. 61-62, 65-72. oldal

  • A geodéziában használatos időrendszerek

   • A mesterséges holdak mozgása, pályája a föld nehézségi erőterében

    • A műholdas helymeghatározás alapelve.

     Mérhető mennyiségek. Műholdas helymeghatározó technikák (SLR, Doppler, fotografikus észlelés)

     • A műholdas helymeghatározás alapelve

      Mérhető mennyiségek. Műholdas helymeghatározó technikák (SLR, Doppler, fotografikus észlelés)

      • A globális helymeghatározó rendszerek

       A globális helymeghatározó rendszerek. A helymeghatározás alapelve, a rendszerek felépítése. A Navstar GPS rendszer jelstruktúrája. A méréseket terhelő főbb hibaforrások (óra- és pályahibák, a jelterjedéssel kapcsolatos hibák)

       • A méréseket terhelő hibaforrások. A kódméréses abszolút és differenciális helymeghatározás

        A méréseket terhelő főbb hibaforrások (a jelterjedéssel kapcsolatos hibák – troposzféra; a jelek vételével kapcsolatos hibák – ciklusugrás, fáziscentrum külpontosság, többutas terjedés)

        A kódméréses abszolút helymeghatározás. A differenciális helymeghatározási technika

        • Geodéziai célú helymeghatározási eljárások GNSS technikával.

         A fázismérésen alapuló relatív helymeghatározás. A cklustöbbértelműség fogalma és meghatározása. OTF inicializálás

         • A GPS mérésekről.

          A statikus és kinematikus mérések fontosabb jellemzői. Valós idejű differenciális (DGPS) és kinematikus (RTK) mérési módszerek.

          • Zárthelyi dolgozat. Az aktív GNSS hálózat és szolgáltatásai

           A GNSS hálózatok generációi. Az aktív GNSS hálózat felépítése és szolgáltatásai.


           • Térinformatikai célú adatgyűjtés GNSS rendszerrel - gyakorlat

            Gyakorlati mérések kódméréses abszolút helymeghatározási technikával, EGNOS műholdas kiegészítő rendszerrel és differenciális technikával.

            • GNSS mérésekből származó koordináták transzformálása.

             Koordináták transzformálása országos vagy helyi koordináta rendszerekbe.

             • ETRF89 -> EOV transzformáció számítása (gyakorlat)

               ETRF89->EOV transzformáció számítása ismert transzformációs paraméterekkel. Összehasonlítás szoftveres megoldásokkal. Házi feladat kiadása.

              • RTK felmérés végrehajtása különböző technikákkal - gyakorlat

               Valósidejű kinematikus mérések végrehajtása saját bázissal és hálózati RTK megoldásokkal.

               • A GNSS észlelések adatformátumai. A GNSS technika alkalmazási lehetőségei: esettanulmányok (munkagép vezérlés, mederfelmérés, járműnavigáció, stb.).

                Röviden bemutatjuk a GNSS észlelések és helymeghatározási eredmények közlésére szolgáló szabványos adatcsere formátumokat (RINEX, NMEA, RTCM). 

                Néhány esettanulmány segítségével megvilágítjuk a GNSS mérések építőmérnöki gyakorlatban történő alkalmazási lehetőségeit (munkagépvezérlés, mederfelmérés, járműnavigáció, stb.)

                • Transzformációs házi feladat