Téma ismertetése

 • Általános

  Áramlási, elkeveredési és üledékmozgási folyamatok mikro-, mezo- és makro-léptékű matematikai leírása, jellemző tér- és időléptékek, azok egymásra hatása. A hidromorfológiai jellemzők függőleges, kereszt- és hosszirányú eloszlásai vízfolyásokban, hullámtereken, mellékágas rendszerekben, torkolati szakaszokon, holtágakban, tavakban, tározókban. Hidromorfodinamika. Az emberi tevékenységek hidromorfológiai hatásai. Partközeli zónák, épített partszakaszok jellemzői. Szélsőséges vízjárás-állapotok hatása. Élőhely-hidraulikai alapok. A hidromorfológiai viszonyok és a felszín alatti vizek kapcsolata. Esettanulmányok.

  • Előadások

   • 1. Gyakorlat

    • 2. Gyakorlat

     • Vizsga