Téma ismertetése

 • A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a hidrológia szerepét az építőmérnöki gyakorlatban, megismerje altudományait és határterületeit. Elsajátítsa víz földi körforgása elemeinek nagyságrendjeit, meghatározásnak főbb módozatait. Elsajátítsa a meteorológiai alapismereteket. Megismerje a párolgás, a csapadék, a beszivárgás, a lefolyás folyamatának elméleteit. Megtanulja a felszíni vízfolyások és állóvizek fizikai tulajdonságainak alapjait, valamint a felszínalatti vizek főbb ismérveit. Elsajátítsa a hidrometria és a vízrajz alapismeretit. Képes legyen az építőmérnöki feladatok elvégzéséhez szükséges hidrológiai számítások elvégzésére.

 • Zh és feladat eredmények

  • 1. Vízfelület párolgásának számítása

   A rendelkezésre álló meteorológiai adatok alapján adott település közelében lévő tó vagy tározó adott évi párolgási menetgörbéjének meghatározása.

   • 2. Csapadékok területi átlagának meghatározása

    Adott vízgyűjtőterületen és annak környezetében lévő csapadékmérő állomások adatai alapján a vízgyűjtőre lehullott csapadék területi átlagának meghatározása.

    • 3. Árhullámkép meghatározása vízgyűjtőkarakterisztika módszerével

     Vízgyűjtőkarakterisztika meghatározása a 2. feladat vízgyűjtőterületére és annak segítségével adott időtartamú és valószínűségű csapadék hatására kialakuló árhullámkép számítása.

     • 4. Egységárhullámkép meghatározása a klasszikus módszerrel

      Összetartozó, mért csapadék és lefolyás adatok alapján egységárhullámkép meghatározása.

      • 5. Vízállások gyakorisági és tartóssági vizsgálata

       Gyakorisági és tartóssági ábrák felrajzolása adott vízmércén, adott évben mért vízállások alapján. Jellemző vízállások (pl. éves KV, NV, KÖV, ÁTV) meghatározása.

       • 6. Mércekapcsolati vonal meghatározása, vízhozamgörbe áthelyezése mércekapcsolattal

        Két, szomszédos vízmérce közötti mércekapcsolati vonal megszerkesztése adott év vízállásaiból, majd azt felhasználva az egyik vízmércénél érvényes vízhozamgörbéből kiindulva a másik vízmércénél érvényes vízhozamgörbe megszerkesztése.