Téma ismertetése

 • A tantárgy célja, hogy a hallgató elsajátítsa a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika hidrológiában leggyakrabban előforduló fogalmait és eljárásait. Megismerkedjen a műszaki hidrológia egyik fontos fő fejezetével az előrejelzéssel. Ebben alkalmazni tudja a regresszió analízist, az idősor-analízis alapvető lépéseit és modelljeit. Ismereteket szerezzen a vízhasznosítási tározó méretezésének problémakörében illetve a különböző célú tározók teljesítőképességi görbéinek megszerkesztésében. Alkalmazni tudja a műszaki hidrológia másik fő fejezetének, az árvízszámításnak empirikus és valószínűségelméleti módszereit.

 • ZH eredmények

  K02-es kurzus zh eredményei

  Elérhetőség feltétele: H2 - k02 csoporthoz tartozik
 • Hidrológiai statisztika

  A valószínűségi változó eloszlás vizsgálata. Empirikus és elméleti eloszlásfüggvények, sűrűségfüggvények. Illeszkedésvizsgálatok. Reprezentativitás, egyöntetűség, függetlenség.

  Valószínűségi változók eggyüttes vizsgálata. Korrelációszámítás.

  Idősoranalízis. Trend, periódus és autoregresszív komponensek számítása. Előrejelzés idősor modellel.

  • Víztározás

   A víztározás szükségessége.

   A tározók típusai, főbb fogalmak.

   Vízhasznosítási tározók méretezése.

   Árvízcsökkentő tározók méretezése.

   • Árvízszámítás

    A mértékadó vízhozam definiálása, számításának módszerei.

    Tapasztalati árvízszámítások.

    Árvízszámítás hidrológiai statisztikai módszerekkel.

    • Hidrológiai előrejelzések

     Az előrejelzés története, fokozatai, időelőnye.

     Az előrejelzés eszközei.

     A hazia vízfolyások vízállás előrejelzési rendszere.