Téma ismertetése

 • Általános

  A tárgy fő célja, hogy a hallgatók elmélyült ismereteket szerezzenek az épített, természeti és társadalmi környezet jelenségeit leíró térinformatikai rendszerek alapelveiről, felépítéséről, fejlesztési lehetőségeiről, modellezési, elemzési,megjelenítési módszeriről. Az alapképzésen megszerzett ismeretekre építve megismerhetik a térinformatikai technológiák tudományos-, technológiai trendjeit, fejlesztési irányait, modern eszközeit. A tárgy alapvető célja, hogy a hallgatók megismerjék Földünk-, az épített és természeti környezet jelenségeinek modellezési módszertanát, a jelenségek térbeli, időbeli, szemantikai jellemzőinek leképezési elveit. A hallgatók átfogó ismereteket szereznek a lokális, nemzeti és globális téradat infrastruktúrák létrehozásáról, felépítéséről, alkalmazási lehetőségeiről. Az egyes tudományos és technológiai területek bemutatására fókuszáló elméleti előadások és gyakorlati alkalmazások megismerésével a hallgatók átfogó ismereteket szereznek a műszaki gyakorlatban felvetődő térrel kapcsolatos problémák jellemzőiről, téri reprezentációjáról, kezelési, modellezési, megjelenítési módszereiről, megbízhatóságáról. 

  Előadás:

  Az előadások témájához kapcsolódóan a félév két osztályozott házifeladat kerül kiadásra. Az elsajátított térinformatikai ismeretekről történő számadás egy, a hallgató érdeklődését lefedő komplex tanulmány elkészítésével és vizsga keretek közötti megvédésével történik.


  Gyakorlat:

  A gyakorlati kurzusokon a hallgatók megismerkednek  a térinformatikai rendszerek programozási, felhasználói fejlesztési eszközeivel. A labor gyakorlatokon megismert fejlesztő eszközök alkalmazásával elkészítendő egy térinformatikai algoritmus/eljárás programja.


  A jegy kialakításának szempontjai:

  • Félévközi házifeladatok: 30% 
  • Labor programozási  feladat + aktivitás: 30 %
  • Féléves tanulmány vizsgajegye: 40%


  Érdemjegy/Pontszám (P)

  • jeles(5) 80<=P
  • jó(4) 70<=P<80%
  • közepes(3) 60<=P<70%
  • elégséges(2) 50<=P<60%
  • elégtelen(1) P<50%


  • Téma 1

   Bevezető előadás


   Tantárgy kereteinek ismertetése: féléves követelmények áttekintése

   Térinformatikai jártasság, érdeklődési irányok felmérése


   Térinformatikai probléma leltár 2017   • Téma 2

    Féléves komplex feladat kereteinek vázolása


    A féléves komplex feladat témáinak ismertetése, témaválasztás.

    A tanulmány készítési elveinek, dokumentációs követelményeinek ismertetése.


    A témaválasztás rögzítése és a bővített absztrakt beadásának határideje: 5. oktatási hét.


    • Téma 3

     Ontológia, megismerés szerepe a térinformatikában


     • A közvetlen módon nem mérhető jelenség mérhető indikátorainak vázolása, problémái
     • A folytonos jelenség diszkrét leképezésének vázolása, anomáliái
     • Észlelés, Azonosítás, Elemzés feltételeit biztosító adatgyűjtési lehetőség vázolása

     • Téma 4

      • Téma 5

       Féléves tanulmány témaválasztásának véglegesítése


       A  tárgy honlapjára feltöltendő a tanulmány keretit vázoló bővített absztrakt.


       Témaválasztás pontosítása, Tanulmány kereteinek rögzítése: Cím, Angol, Magyar bővített absztrakt, Kulcsszavak

       A bővített absztrakt min. 300 max. 600 szó terjedelmű, és a végleges absztrakttal szemben alapvetően a téma elméleti kereteit, szakirodalmi helyzetét és a választott megoldás irányát vázolja – Absztrakt és bevezető keveréke)

       Referált bibliográfia: Hivatkozások, Irodalmi források: 4-10 irodalmi forrás korrekt bibliográfiai szintaxissal kiegészítve az adott forrás néhány mondatos tartalmi ismertetésével.


       • Téma 6

        • Téma 7

         • Téma 8

          • Téma 9

           • Téma 10

            • Téma 11

             • Téma 12

              • Téma 13

               • Téma 14