Téma ismertetése

 • Általános

  A tárgy fő célja, hogy a hallgatók elmélyült ismereteket szerezzenek az épített, természeti és társadalmi környezet jelenségeit leíró térinformatikai rendszerek alapelveiről, felépítéséről, fejlesztési lehetőségeiről, modellezési, elemzési,megjelenítési módszeriről. Az alapképzésen megszerzett ismeretekre építve megismerhetik a térinformatikai technológiák tudományos-, technológiai trendjeit, fejlesztési irányait, modern eszközeit. A tárgy alapvető célja, hogy a hallgatók megismerjék Földünk-, az épített és természeti környezet jelenségeinek modellezési módszertanát, a jelenségek térbeli, időbeli, szemantikai jellemzőinek leképezési elveit. A hallgatók átfogó ismereteket szereznek a lokális, nemzeti és globális téradat infrastruktúrák létrehozásáról, felépítéséről, alkalmazási lehetőségeiről. Az egyes tudományos és technológiai területek bemutatására fókuszáló elméleti előadások és gyakorlati alkalmazások megismerésével a hallgatók átfogó ismereteket szereznek a műszaki gyakorlatban felvetődő térrel kapcsolatos problémák jellemzőiről, téri reprezentációjáról, kezelési, modellezési, megjelenítési módszereiről, megbízhatóságáról. 

  Előadás:

  Az előadások témájához kapcsolódóan a félév két osztályozott házifeladat kerül kiadásra. Az elsajátított térinformatikai ismeretekről történő számadás egy, a hallgató érdeklődését lefedő komplex tanulmány elkészítésével és vizsga keretek közötti megvédésével történik.


  Gyakorlat:

  A gyakorlati kurzusokon a hallgatók megismerkednek  a térinformatikai rendszerek programozási, felhasználói fejlesztési eszközeivel. A labor gyakorlatokon megismert fejlesztő eszközök alkalmazásával elkészítendő egy térinformatikai algoritmus/eljárás programja.


  A jegy kialakításának szempontjai:

  • Félévközi házifeladatok: 30% 
  • Labor programozási  feladat + aktivitás: 30 %
  • Féléves tanulmány vizsgajegye: 40%


  Érdemjegy/Pontszám (P)

  • jeles(5) 80<=P
  • jó(4) 70<=P<80%
  • közepes(3) 60<=P<70%
  • elégséges(2) 50<=P<60%
  • elégtelen(1) P<50%


 • Téma 1

  Bevezető előadás


  Tantárgy kereteinek ismertetése: féléves követelmények áttekintése

  Térinformatikai jártasság, érdeklődési irányok felmérése


  Térinformatikai probléma leltár 2017  • Téma 2

   Féléves komplex feladat kereteinek vázolása


   A féléves komplex feladat témáinak ismertetése, témaválasztás.

   A tanulmány készítési elveinek, dokumentációs követelményeinek ismertetése.


   A témaválasztás rögzítése és a bővített absztrakt beadásának határideje: 5. oktatási hét.


   • Téma 3

    Ontológia, megismerés szerepe a térinformatikában


    • A közvetlen módon nem mérhető jelenség mérhető indikátorainak vázolása, problémái
    • A folytonos jelenség diszkrét leképezésének vázolása, anomáliái
    • Észlelés, Azonosítás, Elemzés feltételeit biztosító adatgyűjtési lehetőség vázolása

    • Téma 4

     Tér ontológiai esettanulmányok


     Esettanulmányok áttekintése  az:

     ·         energetika - MAHÁLIA Országos gerinchálózati energetikai rendszer térinformatikai alapjai 

     ·         vezetékes hírközlés - MATÁV digitális törzskönyv

     ·         vezeték nélküli hírközlés - FGI spektrum gazdálkodás

     ·         vízügy - Vízrajzi atlasz, hajózási térkép, árvíz kockázat modellezés

     ·         építésügy - Építés engedélyezés, építés ellenőrzés, Illegális építkezések felderítése

     ·         földügy - LPIS Terület alapú támogatások ellenőrzése, VINGIS Szőlőterületek nyilvántartása

     területéről.


     Házifeladat leadása a 6. oktatási héten


     • Téma 5

      Féléves tanulmány témaválasztásának véglegesítése


      A  tárgy honlapjára feltöltendő a tanulmány keretit vázoló bővített absztrakt. Célszerű a munkát a letöltött doc mintaállományban végezni és onnan "átemelni" a szükséges részt a szövegdobozba.


      Témaválasztás pontosítása, Tanulmány kereteinek rögzítése: Cím, Magyar bővített absztrakt, Kulcsszavak

      A bővített absztrakt min. 300 max. 600 szó terjedelmű, és a végleges absztrakttal szemben alapvetően a téma elméleti kereteit, szakirodalmi helyzetét és a választott megoldás irányát vázolja – Absztrakt és bevezető keveréke)

      Referált bibliográfia: Hivatkozások, Irodalmi források: 4-10 irodalmi forrás korrekt bibliográfiai szintaxissal kiegészítve az adott forrás néhány mondatos tartalmi ismertetésével.


      • Téma 6

       Hiperspektrális képfeldolgozás


       DR. Ing. Uwe Weidner, Karsruhei Műszaki Egyetem , Fotogrammetriai és Távérzékelési Intézet oktatójának angol nyelvű előadása

       • Téma 7

        Integráció


        Szervezet, technológia, adat, alkalmazás integrációja a térinformatikában


        • Téma 8

         Környezeti, gazdasági, társadalmi jelenségek térinformatikai reprezentációja - I.


         A TEIR rendszer alapfunkcióinak átekintése


         Lechner Tudásközpont TEIR regisztrációval kapcsolatos tennivalók

         1. Ügyfélkapus regisztráció bármelyik okmányirodában
         2. Regisztrálás a https://teir.hu/ honlapon mint BME Építőkaros hallgató
         3. Várni a Lechner Tudásközpont aktiválására
         4. Bejelentkezés a TEIR-be ügyfélkapus autorizációval, áttekinteni a TEIR alkalmazásait
          www.teir.hu -> Felhasználói útmutatók


         • Téma 9

          Környezeti, gazdasági, társadalmi jelenségek térinformatikai reprezentációja - II.


          QGIS modulok alkalmazása területi elemzésekhez

          Tömegközlekedés-fejlesztés, vagy parkolóház-létesítmény fejlesztés?

          1. Geokódolás
          2. Kutatási vektor rács
          3. Adatok területi aggregálása
          4. Távolság mátrix
          5. Indikátor képzés
          6. Döntés támogatás


          • Téma 10

           Történelmi várostérképek georeferálási nehézségei, 

           Területhasználat időbeli változása


           OSZK történelmi térképének georeferálása:

           Georeferálás min. 3x10 illesztőpontra 

           • I. Állandónak tekinthető épített elemek
           • II. Topográfiai elemek
           • III. Egyéb térkép/terep azonosnak tekinthető objektumok

           (értelemszerüen a térképi tartalom függvényében)


           Területhasználat időbeli változása

            Az archív térképen és a jelenlegi állapotot tükröző rétegen (OSM, BingMaps, Google Maps) kijelölt   mintegy  25-100ha-os  (500x500-, 1000x1000 m-es ablak) mintaterületen a közterület/beépített tömbök terület használati változásának megállapítása (1:500 - 1.1000 méretaránynak megfelelő részletességgel). 

           Ledandó munkarészek a 13. oktatási héten:

           Az oktatási portálra feltöltendő a végzett munkát összefoglaló műszaki leírás, amely tartalmazza a labor szerverre feltöltött munkaállományok részletes felsorolását.


           • Az egyes illesztőpont csoportokra külön-külön és a 30 pontra együttesen elvégzett georeferált állományok 3+1 db (amennyiben lehetséges)

           • A forrás és  létrehozott állományok Dublin Core szabvány szerinti metaadat jellemzése (lásd a melléklet minta állományt)
           • A régi állapot és a jelenlegi helyzet közötti viszony, település szerkezet változás rövid szöveges jellemzése:
            Kifejtendő az adott város történelmi vársotérképének a jelennel történő összekapcsolása. Fontos lenne annak rögzítése, hogyan sikerült a térkép és a jelenlegi állapotott tükröző kivállasztott forrás (OSM, BingAerial, Google Maps, ...) közötti kapcsolat megteremtése. Dokumentálandó a georeferálás menete (akár közbenső állapotok, tipikus tévedések, elazonosítások)  és a "legjobb" megoldást biztosító transzformáció (megbízhatósági mérőszámok, reziduálok).
            Kellene egy értékelő rész arról, hogy milyen lényeges változások detektálhatók egy vizuális szemléléssel (beépítettség, utcahálózat, közterületek, stb.   változása).           https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core

           http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/?v=terms#

           DCMI Metadata Elemek

           A  Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) elemei a  Dublin Core "szótár" egy 15 elemből álló részhalmaza (dőlt betüvel jelezve az alábbi felsorolásban). A DCMI metaadat leírás digitális és analóg információ hordozók szabványos  jellemzését teszi lehetővé (ISO Standard 15836-2009): 


           • Téma 11

            Urbanometriai indikátor készítése TEIR alapadatokból


            A megoldandó feladat a TEIR interaktív elemző alkalmazására épülő területi elemzés végrehajtása, a TEIR felületen elérhető adatkészletekre építve. A vizsgálat tárgya alapesetben a történeti elemzés tárgyául választott település és járásának tagtelepülései. Az elemzés során egy olyan négykomponensű komplex települési indikátor előállítása a feladat, amely lefedi a település élhetőségi paramétereit (Termelés, Társadalmi viszonyok, Település minőség, Természeti érékek) és lehetőséget biztosít település csoportok összehasonlító jellemzésére. A kihívás az egyes települési jelenségeket leíró adathegyekből a releváns jellemzők beazonosítása és összehasonlításra, számolásra alkalmas mérési skálára való „transzformálása”.

            • Téma 12

             A térinformatika helye hétköznapi döntéseinkben


             Esettanulmányok:

             • Illyefalvi Lajos: A Székesfőváros múltja és jelene, 1933
             • Rónai András, Közép-Európa Atlasz, 1945
             • The Safe Cities Index 2017, Economist
             • Travel & Tourist Competitiveness Reports, World Economics Forum, 2017

             • 13. hét

              Konzultáció


              • 14. hét

               Konzultáció


               • Téma 15