Téma ismertetése

 • Általános információk

  BMEEOVKAKM1 | Környezetmérnöki alapok

  Környezetmérnöki képzés (BSc)

  • Ez a téma

   FONTOS INFORMÁCIÓ

   • 1. hét: Bevezető előadás

    Ember és környezet, valamint gazdaság és környezet viszonya. A növekedés korlátai, fenntarthatóság. Környezeti válságtünetek, a környezetvédelem kialakulása. A „Nagy gyorsítás” és a Holocén-Antropocén átmenet.


    előadók: Budai Péter, Kozma Zsolt


    • 2. hét: Rendszerdinamika

     Dinamikus rendszerek elemei, működése és korlátai. Rendszerstabilitás és különböző állapotok közötti átmenetek. A környezetvédelem, fenntarthatóság és a rendszer-dinamika kapcsolódásai. A Föld-rendszer korlátai.


     előadó: Kozma Zsolt

     • 3. hét: Oktatási szünet

      Sportnap miatt az előadás elmarad.

      Házi feladat sportolás utánra: témaorientált otthoni mozizás (ld. az alábbi linken elérhető filmet). A film megtekintésének időpontja természetesen szabadon választott.


      • 4. hét: Anyagforgalom és anyagfelhasználás

       Anyagforgalmi alapismeretek és geokémiai körfolyamatok: a szén, a nitrogén, a foszfor és a víz geokémiai körforgalma és kapcsolódó fontosabb környezeti problémái.


       előadó: Budai Péter


       • 5. hét: Szennyezések - 1. rész

        Klasszikus "környezetvédelem": szennyezőanyagok, szennyezés, kibocsátás/terjedés/környezetminőség definíciói. A környezetszennyezésre adott válaszlehetőségek fejlődési állomásainak bemutatása vízszennyezési példákon keresztül (járványok, vízfolyások szervesanyag-terhelése, eutrofizáció).


        előadó: Budai Péter


        • 6. hét: Szennyezések - 2. rész

         Klasszikus "környezetvédelem": folytatás. A környezetszennyezésre adott válaszlehetőségek fejlődési állomásainak bemutatása légszennyezési példákon keresztül (légköri állapot hatása pontforrásból kibocsátott szennyezőanyag-csóva vertikális keveredésére, London típusú és Los Angeles típusú szmog, magaslégköri ózonréteg elvékonyodása).


         előadó: Budai Péter


         • 7. hét: Ökológia és ökoszisztéma szolgáltatások

          Miért fontos az ökológiai rendszerek védelme? Mik azok az ökoszisztéma szolgáltatások? Mi a mögöttes elmélet és a gyakorlati tapasztalat? Ökoszisztéma szolgáltatások típusai példákkal. Válaszok a "Mit védünk?"  és "Miért védjük?" kérdésekre.


          előadó: Kozma Zsolt


          • 8. hét: Haváriák/környezeti katasztrófák

           Katasztrofális kimenetelű környezeti problémák – hogyan értelmezzük őket. Mik az általános jellemzők? Lépték, térbeliség és időbeliség kérdései. A klasszikus csoportosítás újragondolása okok és hatások alapján. A rendkívüli „rendkívüli” újragondolása.


           előadó: Kozma Zsolt


           • 9. hét: Oktatási szünet

            November 1.

            • 10. hét: Környezeti hatások és jólét indikátorai

             Mit várunk a különböző indikátoroktól? Ökológiai lábnyom, vízlábnyom, szénlábnyom, HDI, SDG: mit takarnak és mire használhatók? Hol tart a környezeti-fenntarthatósági válság az indikátorok alapján?


             előadó: Kozma Zsolt


             • 11. hét: Környezeti szabályozás és menedzsment

              Externáliák, szabályozási eszközök, jogi mérföldkövek, hatásvizsgálat, életciklus-elemzés, egyéni döntések, "zöldítés".


              előadó: Fülöp Júlia


              • 12. hét: Energiatermelés és környezet - 1

               A szén alapú energiaipar kialakulása és helyzete, kitekintés a jövőre. A fosszilis energiahordozók alternatívái: nukleáris és megújuló energiaforrások. A vízenergia és szélenergia hasznosítás lehetőségeinek áttekintése.


               előadó: Budai Péter


               • 13. hét: ZH

                Zárthelyi dolgozat megírása (két turnusban).

                • 14. hét: Energiatermelés és környezet - 2

                 A napenergia, biomassza energia és geotermális energia hasznosítás áttekintése. Háztartások és mobilitás szénfüggésének csökkentési lehetőségei.


                 előadó: Budai Péter