Téma ismertetése

 • Általános

  • Bevezetés. Földi vonatkoztatási rendszerek és kapcsolataik.

   Földi helymeghatározó adatok (ell., szintf. koord). Horizonti koordinátarendszer. 

   • A műholdas helymeghatározás alapelve.

    Mérhető mennyiségek. Műholdas helymeghatározó technikák (SLR, Doppler, fotografikus észlelés)

    • A műholdas helymeghatározás alapelve

     Mérhető mennyiségek. Műholdas helymeghatározó technikák (SLR, Doppler, fotografikus észlelés)

     • A globális helymeghatározó rendszerek

      A globális helymeghatározó rendszerek. A helymeghatározás alapelve, a rendszerek felépítése. A Navstar GPS rendszer jelstruktúrája. A méréseket terhelő főbb hibaforrások (óra- és pályahibák, a jelterjedéssel kapcsolatos hibák)

     • A méréseket terhelő hibaforrások. A kódméréses abszolút és differenciális helymeghatározás

      A méréseket terhelő főbb hibaforrások (a jelterjedéssel kapcsolatos hibák – troposzféra; a jelek vételével kapcsolatos hibák – ciklusugrás, fáziscentrum külpontosság, többutas terjedés)

      A kódméréses abszolút helymeghatározás. A differenciális helymeghatározási technika

     • Geodéziai célú helymeghatározási eljárások GNSS technikával.

      A fázismérésen alapuló relatív helymeghatározás. A cklustöbbértelműség fogalma és meghatározása. OTF inicializálás

     • A GPS mérésekről.

      A statikus és kinematikus mérések fontosabb jellemzői. Valós idejű differenciális (DGPS) és kinematikus (RTK) mérési módszerek.

     • Zárthelyi dolgozat. Az aktív GNSS hálózat és szolgáltatásai

      A GNSS hálózatok generációi. Az aktív GNSS hálózat felépítése és szolgáltatásai.


     • Térinformatikai célú adatgyűjtés GNSS rendszerrel - gyakorlat

      Gyakorlati mérések kódméréses abszolút helymeghatározási technikával, EGNOS műholdas kiegészítő rendszerrel és differenciális technikával.

      • GNSS mérésekből származó koordináták transzformálása.

       Koordináták transzformálása országos vagy helyi koordináta rendszerekbe.

      • ETRF89 -> EOV transzformáció számítása (gyakorlat)

        ETRF89->EOV transzformáció számítása ismert transzformációs paraméterekkel. Összehasonlítás szoftveres megoldásokkal. Házi feladat kiadása.

      • RTK felmérés végrehajtása különböző technikákkal - gyakorlat

       Valósidejű kinematikus mérések végrehajtása saját bázissal és hálózati RTK megoldásokkal.

       • A GNSS észlelések adatformátumai. A GNSS technika alkalmazási lehetőségei: esettanulmányok (munkagép vezérlés, mederfelmérés, járműnavigáció, stb.).

        Röviden bemutatjuk a GNSS észlelések és helymeghatározási eredmények közlésére szolgáló szabványos adatcsere formátumokat (RINEX, NMEA, RTCM). 

        Néhány esettanulmány segítségével megvilágítjuk a GNSS mérések építőmérnöki gyakorlatban történő alkalmazási lehetőségeit (munkagépvezérlés, mederfelmérés, járműnavigáció, stb.)

        • Transzformációs házi feladat