Téma ismertetése

 • Általános információk

  Vízminőségszabályozás

  BMEEOVKAI44 | Építőmérnöki képzés (BSc)

  • Letöltések

  • Eredmények

   • 1. hét

    A vízminőségszabályozás feladata, helye a környezetvédelemben és a vízgazdálkodásban. Vízminőségi problémák: tér és időbeli léptékek. A vízszennyezések forrásai. Történeti áttekintés.


    GY: Átviteli tényező, hígulás,  konzervatív és nem konzervatív anyag fogalma. Pontszerű és nem pontszerű szennyezések. Határérték, célfüggvény, optimalizálás. A vízminőségszabályozás lépései. Költség-minimum stratégia meghatározása, átviteli tényező számítása.

    • 2. hét

     Természetes vizek  minősége: a vízminőség jellemzését szolgáló fizikai, kémiai, biológiai paraméterek és összefüggéseik a vizeket érő hatásokkal. Toxikus szennyezők: fémek, szerves mikroszennyezők előfordulása a vízben és élettani hatásaik. Biológiai vízminőség.

     • 3. hét

      Vízminősítés: hazai és uniós előírások, vízhasználatok szerinti és ökológiai minősítés. A VKI szerinti vízminősítés. Hazai vizek állapota, jellemző szennyezések és következményeik. Vízminőségi monitoring rendszerek.

      ED: 1-3. ea.

      GY: Anyagmérleg folyóra, árviteli tényező meghatározása nem konzervatív anyagra.

      • 4. hét

       Szennyezőanyagok elkeveredése és terjedése a vízben. Transzport egyenlet alkalmazási területei a vízminőségszabályozási feladatokhoz. Alapegyenlet levezetése. A konvekció, diffúzió és diszperzió fogalmai.

       • 5. hét

        Analitikus megoldások, számpéldák. Állandósult szennyezés és haváriák. Szennyezőanyag csóva terjedése vízfolyásokban, szennyezőanyag hullám levonulása. 1D - 2D megközelítésmód.

        GY: Elkeveredési számítások (sodorvonali, parti bevezetés számítása analitikus megoldással).

        • 6. hét

         Termálvíz és hűtővíz bevezetések. Hőcsóva elkeveredése. Hőszennyezés és hatásai a vízi ökoszisztémára.

         ED: 4-6. ea.

         • 7. hét

          Október 15.

          Vízfolyások oxigén háztartása. Szervesanyag terhelés hatása, az oxigén háztartást befolyásoló folyamatok. Légköri diffúzió, szervesanyag lebomlás, nitrifikáció. A Streeter-Phelps alapmodell.

          GY: Oxigén vonal számítása, szennyvízbevezetés hatása a kritikus hely oldott oxigén szintjére.

          • 8. hét

           Október 17.

           Oxigén háztartás számítása: bővített modell, nitrifikáció hatása. Az oxigén bevitel javításának módja és hatásai, a hígulás szerepe. terhelhetőség alapú kibocsátás szabályozás elvei.

           • 9. hét

            Október 24.

            Az oxigén háztartás szabályozásának műszaki eszközei. Szervesanyag terhelés csökkentése (mesterséges és természetes szennyvíztisztítási eljárások - tisztítási mechanizmusok, főbb műtárgyak, a leválasztás hatékonysága). Oxigén bevitel javítása természetes vízfolyásokban.

            ED: október 15 - október 17-i előadásokból, az óra első 15 percében

            • 10. hét

             Zárthelyi dolgozat megírása az 1-4. gyakorlatok anyagából

             • 11. hét

              Tavak vízminőségi problémái, tavak jellemzése hidromorfológiai szempontból. Tavak osztályozása, sekély és mély tó fogalma. Eutrofizálódás és okai. Tápelemek formái, aránya, limitálás, külső és belső terhelés, évszakos változások, oxigén háztartásra gyakorolt hatás. Összes foszfor (TP) anyagmérleg, Vollenweider modell.

              GY: Komplex példa (folyó, több szennyezőforrás)

              • 12. hét

               A tavak belső terhelését meghatározó folyamatok. Adszorpciós izoterma. Az üledék szerepe a tavak foszforháztartásában. Lijklema-féle üledék keveredési modell. Eszközök a tavak minőségének javítására (kotrás, üledék kezelés, levegőztetés, biomanipulációs technikák).

               • 13. hét

                A vízgyűjtőről származó tápanyagterhelések meghatározása, módszerek és bizonytalanságok. Nem pontszerű szennyezőforrások: erózió, bemosódás, légköri kiülepedés stb. A becslés módszerei, bizonytalanságok.

                GY: Terhelés becslés, tószabályozás - Vollenweider modell alkalmazása

                • 14. hét

                 A vízminőségszabályozás eszközrendszere: műszaki és jogi szabályozás. Emisszió csökkentés és egyéb beavatkozási lehetőségek a vízgyűjtő különböző pontjain. Jogi és gazdasági eszközök, intézményi rendszer. Emissziós, immissziós határértékek, támogatási formák és források, költség-hatékonyság.

                 ED: 6. gyakorlat + elmélet