Téma ismertetése

 • Általános információk

  Víz- és környezetkémia, hidrobiológia

  BMEEOVKAI43 | Építőmérnöki képzés (BSc)

  • Letöltések

   • Eredmények

    • 1. hét

     Anyagszerkezeti alapok. Az atom felépítése. Az atommag és tulajdonságai. Rendszám, tömegszám. Izotópok. Radioaktivitás. Az elektron tulajdonságai. Elektronegativitás. A kémiai kötések.

     • 2. hét

      Molekulák. A víz szerkezete, különleges tulajdonságai. A természetben előforduló víz – híg oldat. Az oldatok jellemzői. Koncentrációk. Gázok, folyadékok és szilárd anyagok oldódása vízben. Vízminőség – vízminősítés. Mikroszennyezők. Szerves vegyületek.


      • 3. hét

       Alapvető kémiai reakciók. Egyesülés. Bomlás. Cserebomlás. Disszociáció. A víz disszociációja.. Oxidáció és redukció. Elhalt szervezetek bomlásakor képződő végtermékek oxidatív, illetve reduktív körülmények között. Kicsapódás. Gázképződés.

       • 4. hét

        Egyensúlyra vezető kémiai folyamatok. A tömeghatás törvénye. A víz disszociációja. A pH fogalma, jelentősége A kémiai folyamatok befolyásolásának lehetőségei. Példák. A kémiai folyamatok sebessége. Katalitikus folyamatok.


        • 5. hét

         Savak, lúgok, sók. Sav-bázis elméletek. Pufferek, pufferkapacitás, puffer rendszerek. A szén-dioxid formái vízben. Savas csapadék. A víz keménysége. Redox-potenciál és jelentősége. Adszorpció.

         • 6. hét

          A legfontosabb vízkémiai komponensek jellemzői.


          • 7. hét

           Első zárthelyi dolgozat megírása.

           • 8. hét

            A vízi ökoszisztéma anyag és energiaforgalma. A szárazföldi és a vízi környezet különbözősége, hatásai az élő szervezetekre. Producens, reducens és konzumens szervezetek, autotróf és heterotróf élőlények, táplálékláncok és táplálékhálózatok vizekben. Élőhelyek és főbb élőlény csoportok tavakban és folyókban.

            • 9. hét

             A környezeti hatások érvényesülése az élő szervezeteknél. Környezet és a populációk kapcsolata vizekben, limitáció és limitáló tényezők. Utalás a szabályozási lehetőségekre. Az aerob és anaerob lebontás leírása, összehasonlítása. Példák a gyakorlati hasznosításra.

             • 10. hét

              A vízminősítés elve és főbb jellemzői az MSZ 12749 magyar szabvány szerint. A Víz keretirányelvben megjelenő ökológiai minősítő rendszer. A hatályos szabvány és a VKI minősítés összehasonlítása.


              • 11. hét

               A víz körforgása a természetben. A vízháztartás elemei, az anyagforgalmi jelentőségi sorrendje. Emberi hatások a vízháztartás elemeire. Vízhasználat, földfedettség, lefolyásváltozás, evapotranspirációra gyakorolt hatások, stb. A szén körforgása a vízi ökoszisztémában. Az emberi tevékenység hatásai a szén körforgalmára.

               • 12. hét

                Második zárthelyi dolgozat megírása.


                • 13. hét

                 Az oxigén, a kén és a nitrogén körforgása a vízi ökoszisztémában. Az oxigén, a kén és a nitrogén biológiai jelentősége. Fotoszintézis, légzés, diffúzió, oxigénmérleg elemei. A vizekben található fontosabb nitrogénformák. A nitrogénmérleg és az oxigén mérleg elemei. Az emberi tevékenység hatásai a három elem körforgalmára.

                 • 14. hét

                  A foszfor körforgása a vízi ökoszisztémában. A foszfor biológiai jelentősége. A vizekben található fontosabb foszforformák. Az emberi tevékenység hatásai a nitrogén körforgalmára. A foszforforgalomban megjelenő emberi hatások mechanizmusa (pl. bányászat, műtrágya gyártás, eutrofizáció).