Téma ismertetése

 • Általános

  Követelmények:


  Ajánlott irodalom:

  https://www.sololearn.com/Course/CPlusPlus/ (van androidos alkalmazás belőle, ami offline is használható)

  David B. Horvath - Jesse Liberty : Tanuljuk meg a C++ programozási nyelvet 24 óra alatt (teljesen kezdő C++)

  Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: A C programozási nyelv, Műszaki Kiadó (C alapok)

  Benedek Zoltán, Levendovszky Tihamér: Szoftverfejlesztés C++ nyelven (ez azt feltételezi, hogy már tudunk C-ben programozni)


  • 1. hét

   Bevezetés: a tárgy, a félév ütemezése, a nyelv története, compiler-linker, változatok, környezetek   • 2. hét

    Az első program (írása, fordítása, a környezet ismertetése)

    Visual Studio 2015

    helloworld.cpp

    include

    egy main egy sln-ben

    return 0

    pontosvesszők

    iostream

    namespace

    • 3. hét

     Változók, típusok, egyszerű műveletek, precedencia

     int (short, long, unsigned), float, double, char, bool

     osztás egésszel, törttel

     %

     hatványozás, gyökvonás

     típuskonverziók

     • explicit C --> (int)3.14;
     • C++ konverziós operátor --> static_cast<int>(3.14)

     beolvasás cin-nel

     • 4. hét

      Logikai műveletek, if - else, switch
      • 5. hét

       Ismétléses szerkezetek (for, while, do-while), tömbök


       • Összegzés (konzolról érkező számok összeadása) : sum.cpp (while)
       • Eldöntés (prímszám tesztelő algoritmus) : isprime.cpp (while)
       • Megszámlálás (hány darab páros szám van egy tömbben) : even.cpp (for)
       • Számok hatványainak kiírása a konzolra : printpow.cpp (do while)

       • 6. hét

        Vektorok, mátrixok, összetett adatstruktúrák


        Standard Template Library :
        -string: stringworld.cpp
        -vector egyszerű használata: using vectors.cpp
        -vector bonyolult használata: ugly vectors.cpp

        -vector maximális értéke és annak indexe: maxi.cpp
        -számok beolvasása/kiírása mátrixba/ból: matrix.cpp
        -hallgató struktúrákat tartalmazó vektor: students.cpp


        • 7. hét

         ZH

         • 8. hét

          Függvények I.

          Prím tesztető függvények: primes.cpp:

          -függvénynév-túlterhelés

          -default paraméterek          • 9. hét

           Függvények II.

           Érték szerinti átadás, átadás referenciával, const: add reference.cpp

           Összetett prímkereső program:

           -függvény deklarációk (header): prime.hpp

           -függvény definíciók: prime.cpp

           -függvényhívás mainből: prime main.cpp


           • 10. hét

            Objektumok és osztályok


            Első osztály létrehozása, mely 2D EOV pontokat kezel:
            -main függvény: eovPoint_main.cpp
            -header file (tagváltozók és tagfüggvények deklarációja): eovPoint.hpp
            -tagfüggvények (nyomtatás) definíciói: eovPoint.cpp
            • 11. hét

             Operátor-túlterhelés, öröklés

             -operátor-túlterhelés: eovPoint.hpp, eovPoint.cpp, eovPoint main.cpp
             -öröklés: Point3D.hpp, Point3D.cpp, Point3D main.cpp


             • 12. hét

              Fájlkezelés, OpenCV bevezetés

              -