Téma ismertetése

 • Általános információk

  • 14 hetes tematika

   1

   2

   3

   4

   5

   • Tantárgyi követelmények


    Előadáson való jelenlét (%- ban)

    70

    Gyakorlaton való jelenlét (%-ban)

    A gyakorlati órák 70 %-án a részvétel kötelező. Feladatonként 1-1 konzultáció kötelező

    A jelenlét ellenőrzése A Tanszék az előadások látogatását a szemeszter során 4 alkalommal ellenőrzi. A rendszeres óralátogatók a ZH és a szóbeli vizsga értékelésekor előnyben részesülnek. A katalóguson való szereplés a ZH esetében alkalmanként 5 %-nyi plusz pontot jelent a megszerzett pontok %-ában, míg a szóbeli vizsga esetében a vizsgajegy felfelé kerekítését.

    Aláírás megszerzésének feltétele (zárthelyi, ZH, feladat)

    A félévi aláírás feltétele a számítási feladat és Zárthelyi dolgozat egyenként minimum 2-esre történő teljesítése.

    a ZH-k száma, időpontjai

    1 ZH, a 6. gyakorlaton

    ZH-k 1. pótlása, időpontja

    14. héten, órarenden kívüli időpontban (keddi napon 18-20 óra között)

    ZH-k 2. pótlása, időpontja

    Pótlási héten, különeljárási díj ellenében (szerdai napon)

    Tervfeladatok száma

    2 db számítási feladat

    Tervfeladatok kiadásának ideje

    1,3 gyakorlati óra

    Tervfeladatok aláíratásának ill. beadásának és pótaláíratásának, pótbeadásának ideje

    A számítási feladat értékelése a feladatlappal együtt kiadott szempontok és pontozási szabályok alapján történik. A kapott pontok alapján kerül megállapításra az osztályzat. A tervezési feladat készültségi fokának ellenőrzése 2 időpontban történik. A feladatbeadás és érvényes jegy megszerzésének feltétele a közbenső aláírás megszerzése. A tervezési feladat pótlási időszakban való beadása miatt ugyancsak KD köteles. A számítási feladat leadása történhet elektronikusan (CD, usb-adathordozó), de csak személyesen. Leadáskor a gyakorlatvezető kérdéseket tesz fel a feladattal kapcsolatban.

    A féléves feladatok beadása

    Szorgalmi időszak utolsó munkanapján 12:00 óráig. A feladatot csak személyesen lehet beadni a gyakorlatvezetőnek. A feladat beadáskor a gyakorlatvezető megállapítja, hogy az elkészült feladatra adható pontok száma eléri-e a feladatlapon található minimum pontszámot. Ha igen, akkor a feladat elfogadásra kerül, ha nem, akkor azt javításra visszaadja.

    A féléves feladatok késedelmes beadása

    A vizsgáztatás szóban történik, három kérdéssor alapján. 1. kérdés: rövid kérdés a kiadott "Szakkifejezések, fogalommeghatározások" c. kérdéssor alapján. 2. kérdés: rajzolós kérdés kiadott "Rajzolós kérdések" c. listában szereplő kérdések közül. 3. kérdés: kidolgozást igénylő kérdés (tétel). Az első két kérdésre felkészülési idő nélkül kell választ adni. A harmadik kérdést (tételt) a vizsgáztató jelöli ki és maximálisan 15 perces felkészülés után vázlatosan ismertetni kell annak tartalmát. A vizsgáztató pontosító kérdéseket tehet föl. Mindhárom kérdéssor a tanszéki a honlapra (www.vkkt.bme.hu) a vizsgaidőszak megkezdéséig feltöltésre kerül. Elégtelen szóbeli teljesítés esetén az aláíráshoz kapcsolódó jegyektől függetlenül 1-est kell beírni.

     Jegykialakítás szempontjai

     Gyenge vizsga és jó aláírási jegy esetén (4, 5) egyéni mérlegeléssel a vizsgáztató megajánlhat 2-es vizsgajegyet. A jegykialakításnál vizsgajegy 50 %, a ZH 20 %, a számítási feladat 30 %-ban kerül beszámításra.

     ZH-n, vizsgán használható segédanyag

     Írószer, számológép

     Jegyzet a tárgyhoz:

    Darabos Péter-Mészáros Pál: Közművek
    Derts Zsófia: Közművek gyakorlati segédlet

     Hallgatói óraszükséglet:

     42 óra kontakt óra, 48 óra otthoni tanulás, összesen 90 óra
    • Letöltések

     • Téma 4

      • Téma 5

       • Téma 6

        • Téma 7

         • Téma 8

          • Téma 9

           • Téma 10

            • Téma 11

             • Téma 12

              • Téma 13

               • Téma 14