Téma ismertetése

 • Általános

  A Térinformatika MsC tárgy követelményei


  A tantárgy célja a térinformatika elméleti és alkalmazási kérdéseinek mélyebb áttekintése. 

  Ismertetésre kerülnek az alábbi kérdéskörök:

  • Térbeli tudásreprezentáció,
  • Térbeli adatnyerés és adatintegráció,
  • Gazdasági, társadalmi folyamatok térbelisége, indikátorai,
  • Megismerés kognitív eljárásai, térbeli írásbeliség, tér szemantika,
  • Méretarány függetlenség, rész-egész viszonya, térbeli elemzési és modellezési technikák,
  • Térbeli elemzések megbízhatósága,
  • Időkezelés, tranzakciók, esemény menedzsment,
  • Helyhez kötött szolgáltatások.


  A félév során három osztályozott házifeladat kerül kiadásra. 

  Az elsajátított térinformatikai ismeretekről történő számadás egy, a hallgató érdeklődését lefedő komplex tanulmány elkészítésével és vizsga keretek közötti megvédésével történik.


  Határidők:

  • Témaválasztás rögzítése, bővített absztrakt beadása:  7. oktatási hét.
  • Féléves komplex tanulmány beadási határideje: 48 órával a vizsga napja előtt.
  • Házifeladat I. - 
  • Házifeladat II.-
  • Házifeladat III.-


  A jegy kialakításának szempontjai:

  • Félévközi házifeladatok: 40% súly
  • Féléves tanulmány érdemjegye: 60% súly


  QGIS munkakörnyezet:


  QGIS szoftver környezet letöltése
  Térinformatikai Praktikum, elektronikus jegyzet


  • Téma 1

   Bevezető előadás


   Tantárgy kereteinek ismertetése: féléves követelmények áttekintése

   Térinformatikai jártasság, érdeklődési irányok felmérése


   Térinformatikai probléma leltár 2016


   A térinformatikai világ aktuális problémáinak áttekintése, a féléves komplex feladat támaválasztásának, dokumentációs követelményeinek ismertetése.


   A témaválasztás rögzítése és a bővített absztrakt beadásának határideje: 7. oktatási hét.


   • Téma 2

    Ontológia, megismerés szerepe a térinformatikában    • A közvetlen módon nem mérhető jelenség mérhető indikátorainak vázolása, problémái
    • A folytonos jelenség diszkrét leképezésének vázolása, anomáliái
    • Észlelés, Azonosítás, Elemzés feltételeit biztosító adatgyűjtési lehetőség vázolása

    • 3. Előadás

     Ontológia, megismerés szerepe a térinformatikában II.     • 4. Hét

      Pyton programozás bevezető


      • 5. Hét

       Geospatial 4.0


       A térinformatika technológiai, tudományos, üzleti  trendjeinek áttekintése a Fotogrammetriai Világkonferencia 2016 (Information from Imagery), a GeoSpatial World Forum 2016 (Where is the Money?), az EU INSPIRE 2016 (A sustainable environment, Interoperatibility)  és az INTERGEO 2016 (Társadalmi hasznosság) tükrében.


       Rev-1.0 ~1960:  Digitális térképek, Monolit rendszerek, Számítógéppel támogatott térképezés (CAM), Vizualitás, Hol?

       Rev-2.0 ~1980: PC forradalom, Modularitás megjelenése (IMAP), Kliens-szerver modellek, Hálózatok

       Rev-3.0 ~2000: Internet forradalom, WEB-GIS, Tömegfelhasználók megjelenése, Google, MS BingMaps, Digitális Föld

       Rev-4.0 ~2010: 4. Ipari forradalom, Intelligens hálózatok, Smart City, -Vehicle, -Govenrnance, -Resourece management, IKT integráció, IoT, BigData, Linked Data, Open Data - totál networking       Honlapok:

       http://www.isprs2016-prague.com/

       https://www.geospatialworld.net/event/406/

       http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/page/home

       http://www.intergeo.de/intergeo-en/

       • 6. hét

        Tér ontológiai esettanulmányok áttekintése


        Esettanulmányok az:

        • energetika - MAHÁLIA Országos gerinchálózati energetikai rendszer térinformatikai alapjai 
        • vezetékes hírközlés - MATÁV digitális törzskönyv
        • vezeték nélküli hírközlés - FGI spektrum gazdálkodás
        • vízügy - Vízrajzia atlasz, hajózási térkép, árvíz kockázat modellezés
        • építésügy - Építés engedélyezés, építés ellenőrzés, Illegális építkezések felderítése
        • földügy - LPIS Terület alapú támogatások ellenőrzése, VINGIS Szőlőterületek nyílvántartása
        területéről.

        • 7.Hét

         Integráció


         Szervezet, technológia, adat, alkalmazás integrációja a térinformatikában

         • 8. Hét

          Környezeti, gazdasági, társadalmi jelenségek térinformatikai reprezentációja


          Esettanulmányok:

          • Illyefalvi Lajos: A Székesfőváros múltja és jelene, 1933
          • Rónai András, Közép-Európa Atlasz, 1945
          • The Safe Cities Index 2015, Economist, 2015
          • Travel & Tourist Competitiveness Reports, World Economics Forum, 2015


          Lechner Tudásközpont TEIR regisztrációval kapcsolatos tennicalók

          1. Ügyfélkapus regisztráció bármelyik okmányirodában
          2. Regisztrálás a https://teir.hu/ honlapon mint BME Építőkaros hallgató
          3. Várni a Lechner Tudásközpont aktiválására
          4. Bejelentkezés a TEIR-be ügyfélkapus autorizációval, áttekinteni a TEIR alkalmazásait
           www.teir.hu -> Felhasználói útmutatók

          Javasolt böngésző: Mozilla Firefox


          • 9. Hét

           Gyakorlati alkalmazások a TEIR-ben - Környezeti, gazdasági, társadalmi jelenségek térinformatikai reprezentációja           • 10. Hét

            • 11. Hét

             Pyton

             • 12. Hét

              Házifeladat:

              Területhasználat időbeli változása, Történelmi várostérképek georeferálási nehézségei


              Georeferálás min. 3x10 illesztőpontra 

              • I. Állandónak tekinthető épített elemek
              • II. Topográfiai elemek
              • III. Egyéb térkép/terep azonosnak tekinthető objektumok

              (értelemszerüen a térképi tartalom függvényében)


              OSZK történelmi térképhez kapcsolódó feladat:

               Az archív térképen és a jelenlegi állapotot tükröző rétegen (OSM, BingMaps, Google Maps) kijelölt   mintegy  25-100ha-os  (500x500-, 1000x1000 m-es ablak - Rectangles Ovals Digitizing plugin) mintaterületen a közterület/beépített tömbök terület használati változásának megállapítása (1:500 - 1.1000 méretaránynak megfelelő részletességgel). 

              Ledandó munkarészek a 14. oktatási héten:

              • Az egyes illesztőpont csoportokra külön-külön és a 30 pontra együttesen elvégzett georeferált állományok 3+1 db (amennyiben lehetséges)


              • A forrás és  létrehozott állományok Dublin Core szabvány szerinti metaadat jellemzése (lásd a melléklet minta állományt)
              • A régi állapot és a jelenlegi helyzet közötti viszony, település szerkezet változás rövid szöveges jellemzése:
               Kifejtendő az adott város történelmi vársotérképének a jelennel történő összekapcsolása. Fontos lenne annak rögzítése, hogyan sikerült a térkép és a jelenlegi állapotott tükröző kivállasztott forrás (OSM, BingAerial, Google Maps, ...) közötti kapcsolat megteremtése. Dokumentálandó a georeferálás menete (akár közbenső állapotok, tipikus tévedések, elazonosítások)  és a "legjobb" megoldást biztosító transzformáció (megbízhatósági mérőszámok, reziduálok).
               Kellene egy értékelő rész arról, hogy milyen lényeges változások detektálhatók egy vizuális szemléléssel (beépítettség, utcahálózat, közterületek, infrastruktúra elemek, vízrajz, zöldterületek  változása).              https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core

              http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/?v=terms#

              DCMI Metadata Elemek

              A  Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) elemei a  Dublin Core "szótár" egy 15 elemből álló részhalmaza (dőlt betüvel jelezve az alábbi felsorolásban). A DCMI metaadat leírás digitális és analóg információ hordozók szabványos  jellemzését teszi lehetővé (ISO Standard 15836-2009): 

              • abstract
              • accessRights
              • accrualMethod
              • accrualPeriodicity
              • accrualPolicy
              • alternative
              • audience
              • available
              • bibliographicCitation
              • conformsTo
              • contributor
              • coverage
              • created
              • creator
              • date
              • dateAccepted
              • dateCopyrighted
              • dateSubmitted
              • description
              • educationLevel
              • extent
              • format
              • hasFormat
              • hasPart
              • hasVersion
              • identifier
              • instructionalMethod
              • isFormatOf
              • isPartOf
              • isReferencedBy
              • isReplacedBy
              • isRequiredBy
              • issued
              • isVersionOf
              • language
              • license
              • mediator
              • medium
              • modified
              • provenance
              • publisher
              • references
              • relation
              • replaces
              • requires
              • rights
              • rightsHolder
              • source
              • spatial
              • subject
              • tableOfContents
              • temporal
              • title
              • type
              • valid


              • 13. Hét

               Konzultáció               • 14. Hét

                Konzultáció, feladat leadás