Téma ismertetése

 • Általános

  Tárgyfelelős, előadó:

  Dr. Szabó György egyetemi docens
  szabo.gyorgy@epito.bme.hu

   

  A tantárgy célja


  Áttekinteni:

            A térinformatikai rendszerek helyét és szerepét a mérnöki, műszaki gyakorlatban

            A térinformatikai rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmakat, alapvető problémákat

             A térinformációs rendszerek kialakulását: a földmérés, térképészet, geodézia, fotogrammetria, információ technológia, geo-tudományok térinformatikai integrációs lehetőségeit

  Megismerni:

             A térinformációs rendszerek környezetét, komponenseit, jellemzőit, a rendszerekkel szemben támasztott követelményeket.

            A térbeli jelenségek leképezésénél  alkalmazott modellezési és  ábrázolási technikákat.

            A hazai gyakorlatban alkalmazott infrastruktúrális, környezeti, szocio-ökonómiai, műszaki adat-tárházakat, térinformatikai alkalmazásokat

   

  Tantárgyi követelmények

   

  Előadás:

          Az előadások 70%-án a részvétel kötelező, az előadás jelenlét 6 pont

          Az elsajátított ismeretek számonkérése vizsga formájában történik

          A félév során legalább 24 pontot elérő hallgatók a 14. héten elővizsga jelleggel írásbeli vizsgát tehetnek

  A féléves jegy kialakítás szempontjai:

          Félévi aktivitás 30 pont

          Vizsgajegy 70 pont

  Tantárgy érdemjegye:

            0- 49: nem teljesítette

          50- 59: elégséges

          60 - 69: közepes

          70- 79: jó

          80-100: jeles


  Irodalom

          Tárgy WEB lapja: http://oktatas.epito.bme.hu/user/index.php?id=100


          A tárgy tankönyve:

          Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika - Elmélet és alkalmazások, Typotex Kiadó, Az Informatika alkalmazásai sorozat, Budapest, pp 292.

          Javasolt egyéb könyvek:

          Detrekői Ákos, Szabó, György (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp 380.

          Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W (2011): Geographic Information Systems and Science,John Willey and Sons,

          Grimshaw, D. J. (2000): Bringing Geographic Information Systems into Business, John  Wiley & Sons Inc., New York

    

   


  • Téma 1

   Bevezető, Tantárgyi követelmények

   Tantárgyi követelmények áttekintése


   A tér szerepe a társadalomban


   Tankönyv 1. Fejezet. A Tér szerepe a társadalomban (9-26.oldal)

   • A tér szerepe
   • Az emberi élettér és a tér feletti uralom
   • Térbeli ismeret reprezentáció
   • A problémamegoldás tudományos, technológiai komponensei

   • 2. Hét

    Térinformatikai alkalmazások: esettanulmányok


    Esettanulmány-1: Térinformatikai alkalmazások az energia szektorban -Trendek és kihívások (Johannes Uhl előadása)

    Esettanulmány-2: A vízügyi ágazat térinformatikai tevékenysége (Jakus György előadása)


    • 3. Hét

     Sportnap - Oktatási szünet

     • Téma 4

      A geoinformációk


      Tankönyv 2. Fejezet. A geoinformációk  (27-50.oldal)

      • Definíciók, felhasználás fejlődése
      • A térképekről
      • Térinformációs rendszerek (GIS)
      • Helyhez kapcsolódó szolgáltatások (LBS)

      • Téma 5

       A geoinformációk felhasználása

       Tankönyv 3. Fejezet. A geoinformációk felhasználása (51 -82.oldal)

       • A növekvő felhasználás okai
       • A felhasználás szereplői, szakterületei
       • Nemzeti Téradat Infrastruktúra - NTI
       • EU INSPIRE létrehozása, alapelvei, adattartalma
       • Alkalmazások


       • Téma 6

        A helymeghatározás


        Tankönyv 5. Fejezet. A helymeghatározás  (105-128.oldal)

        • A helymeghatározás célja
        • Elméleti földalakok
        • Vonatkozási és koordináta rendszerek
        • Vetítések, vetületek
        • Gyakorlati megfontolások


        • Téma 7

         Térinformatikai elemzések a területfejlesztésben, regionális tervezésben


         Források:

         • Előadás prezentáció
         • https://www.teir.hu/doc/TeIR_Alkalmazasok_egyben.pdf

         • Téma 8

          Adatnyerési módszerek - I.


          Tankönyv 6. Fejezet. Adatnyerési módszerek (133-143.oldal)

          • Alapelvek
          • Klasszikus elsődleges módszerek: geodézia, fotogrammetria, távérzékelés

          • 9. Hét

           Nemzeti ünnep

           • Téma 10

            Adatnyerési módszerek - II.


            Tankönyv 6. Fejezet. Adatnyerési módszerek (144-162.oldal)

            • Elsődleges módszerek: GNSS, GPS
            • Mobil mérőrendszerek, IKT hálózatok
            • Másodlagos módszerek: digitalizálás, szkennelés, digitális állományok átvétele


            Esettanulmányok, youtube vediók

            • Téma 11

             A térinformatika világnapja (1999-): 2017. november 15.

             GIS Day: http://www.gisday.com/


             Szabványok, Minőség


             Tankönyv 7. Fejezet. Szabványok, minőség  (163-190.oldal)

             • Szabványosítás, szabványok
             • Térinformatikai szabványok
             • A minőség fogalma, jelentősége
             • Minőség a térinformatikában, minőségi modellek


             • 12. Hét

              Hogyan tájékozódjunk a világban?


              Navigációs adatbázisok a hétköznapokban és az üzleti világban: HERE Technologies, HERE Maps

              • 14. Hét

               Elővizsga


               Az elővizsgán és a vizsgán  történő számonkérés tárgya az előadáson elhangzottak és a tárgy tankönyvéből (Detrekői Ákos -Szabó György: Térinformatika: Elmélet és alkalmazások, Typotex kiadó, 2013)  az előadáshoz kapcsolódó fejezetek.


               Az elővizsgára csak a félév során  legaláb 24 pontot elért hallgatók jelentkezhetnek a Neptun rendszerben (minimum 4 jelenlét az 5 jelenlét ellenőrzésből).