Téma ismertetése

 • Általános

  Tárgyfelelős, előadó:

  Dr. Szabó György egyetemi docens
  szabo.gyorgy@epito.bme.hu

   

  A tantárgy célja


  Áttekinteni:

            A térinformatikai rendszerek helyét és szerepét a mérnöki, műszaki gyakorlatban

            A térinformatikai rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmakat, alapvető problémákat

             A térinformációs rendszerek kialakulását: a földmérés, térképészet, geodézia, fotogrammetria, információ technológia, geo-tudományok térinformatikai integrációs lehetőségeit

  Megismerni:

             A térinformációs rendszerek környezetét, komponenseit, jellemzőit, a rendszerekkel szemben támasztott követelményeket.

            A térbeli jelenségek leképezésénél  alkalmazott modellezési és  ábrázolási technikákat.

            A hazai gyakorlatban alkalmazott infrastruktúrális, környezeti, szocio-ökonómiai, műszaki adat-tárházakat, térinformatikai alkalmazásokat

   

  Tantárgyi követelmények

   

  Előadás:

          Az előadások 70%-án a részvétel kötelező, az előadás jelenlét 6 pont

          Az elsajátított ismeretek számonkérése vizsga formájában történik

          A félév során legalább 24 pontot elérő hallgatók a 14. héten elővizsga jelleggel írásbeli vizsgát tehetnek

  A féléves jegy kialakítás szempontjai:

          Félévi aktivitás 30 pont

          Vizsgajegy 70 pont

  Tantárgy érdemjegye:

            0- 39: nem teljesítette

          40- 54: elégséges

          55- 69: közepes

          70- 84: jó

          85-100: jeles


  Irodalom

          Tárgy WEB lapja: http://oktatas.epito.bme.hu/user/index.php?id=100


          A tárgy tankönyve:

          Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika - Elmélet és alkalmazások, Typotex Kiadó, Az Informatika alkalmazásai sorozat, Budapest, pp 292.

          Javasolt egyéb könyvek:

          Detrekői Ákos, Szabó, György (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp 380.

          Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W (2011): Geographic Information Systems and Science,John Willey and Sons,

          Grimshaw, D. J. (2000): Bringing Geographic Information Systems into Business, John  Wiley & Sons Inc., New York

    

   


  • Téma 1

   Bevezető, Tantárgyi követelmények

   Tantárgyi követelmények áttekintése


   A tér szerepe a társadalomban


   Tankönyv 1. Fejezet. A Tér szerepe a társadalomban (9-26.oldal)

   • A tér szerepe
   • Az emberi élettér és a tér feletti uralom
   • Térbeli ismeret reprezentáció
   • A problémamegoldás tudományos, technológiai komponensei

   • Téma 2

    BME Önkéntesnap - Rektori szünet

    • Téma 3

     A geoinformációk


     Tankönyv 2. Fejezet. A geoinformációk  (27-50.oldal)

     • Definíciók, felhazsnálás fejlődése
     • A térképekről
     • Térinformációs rendszerek (GIS)
     • Helyhez kapcsolódó szolgáltatások (LBS)

     • 4. Hét

      E-4. Térinformatikai alkalmazások: esettanulmányok


      Esettanulmány-1: Térinformatikai alkalmazások az energia szektorban -Trendek és kihívások (Johannes Uhl előadása)

      Esettanulmány-2: A vízügyi ágazat térinformatikai tevékenysége (Jakus György előadása)


      • Téma 5

       A geoinformációk felhasználása

       Tankönyv 3. Fejezet. A geoinformációk felhasználása (51 -82.oldal)

       • A növekvő felhasználás okai
       • A felhasználás szereplői, szakterületei
       • Nemzeti Téradat Infrastruktúra - NTI
       • EU INSPIRE létrehozása, alapelvei, adattartalma
       • Alkalmazások


       • Téma 6

        A helymeghatározás


        Tankönyv 5. Fejezet. A helymeghatározás  (105-128.oldal)

        • A helymeghatározás célja
        • Elméleti földalakok
        • Vonatkozási és koordináta rendszerek
        • Vetítések, vetületek
        • Gyakorlati megfontolások


        • Téma 7

         Adatnyerési módszerek - I.


         Tankönyv 6. Fejezet. Adatnyerési módszerek (133-143.oldal)

         • Alapelvek
         • Klasszikus elsődleges módszerek: geodézia, fotogrammetria, távérzékelés

         • Téma 8

          Adatnyerési módszerek - II.


          Tankönyv 6. Fejezet. Adatnyerési módszerek (144-162.oldal)

          • Elsődleges módszerek: GNSS, GPS
          • Mobil mérőrendszerek, IKT hálózatok
          • Másodlagos módszerek: digitalizálás, szkennelés, digitális állományok átvétele


          Esettanulmányok, youtube vediók

          • Téma 9

           Szabványok, Minőség


           Tankönyv 7. Fejezet. Szabványok, minőség  (163-190.oldal)

           • Szabványosítás, szabványok
           • Térinformatikai szabványok
           • A minőség fogalma, jelentősége
           • Minőség a térinformatikában, minőségi modellek


           • Téma 10

            Elemzések


            Tankönyv 8. Fejezet. Elemzések (191-224.oldal)

            • Elemzések célja, típusai
            • Adatok előkészítése az elemzéshez
            • Lekérdezések
            • Vektoradatok elemzése
            • Raszter adatok elemzése
            • Terep felszín magassági adatainak elemzése
            • Komplex elemzések, hálózatok

            • Téma 11

             Térinformatikai elemzések a területfejlesztésben, regionális tervezésben


             Források:

             • Előadás prezentáció
             • https://www.teir.hu/doc/TeIR_Alkalmazasok_egyben.pdf

             • Téma 12

              Térinformatkai rendszerek megvalósítási kérdései


              Tankönyv 9. Fejezet. Térinformatikai rendszerek megvalósításának kérdései (225-254.oldal)

              • Tervezés jelentősége
              • A térinformatika mint folyamatszervezési eszköz - 9 elemű Tomlinson módszertan lényege
              • Célok, alapozás: a tervezés tervezése              • 13. Hét

               A térinformatika helye környezetünk alakításában


               • Gondjaink, a XXI. század kihívásai
               • Az egyes szakterületek eltérő nézőpontja
               • Az urbanisztikai szemlélet igényei és a térinformatikai technológia lehetőségei
               • A környezeti jelenségek regisztrálsának  módszerei
               • A nagytömegű adatfeldolgozás kihívásai
               • A 4. tudományos forradalom: e-tudomány (empiria, teória, szimuláció, IKT)
               • Hol tartunk ma? Mit tanitsunk? Mit tanuljunk?
               • A tértechnológia lehetőségei és veszélyei


               Forrás: előadás prezentáció

               • 14. Hét

                Elővizsga


                Az elővizsgán és a vizsgán  történő számonkérés tárgya az előadáson elhangzottak és a tárgy tankönyvéből (Detrekői Ákos -Szabó György: Térinformatika: Elmélet és alkalmazások, Typotex kiadó, 2013)  az előadáshoz kapcsolódó fejezetek.


                Az elővizsgára csak a félév során  legaláb 24 pontot elért hallgatók jelentkezhetnek a Neptun rendszerben (minimum 4 jelenlét az 5 jelenlét ellenőrzésből).


                Elővizsga időpontok:

                1. Csoport: 2016. december 7. 12:00-13:00 QAF14

                2. Csoport: 2016. december 7. 13:00-14:00 QAF14


                A vizsgaidőszakban az alábbi vizsgaidőpontok kerültek kiírásra:

                1. 2016. december 21. 10:00-11:00, Kmf26 Oltay terem
                2. 2017. január 4. 10:00-11:00,  Kmf26 Oltay terem
                3. 2017. január 11. 10:00-11:00, Kmf26 Oltay terem
                4. 2017. január 20. 10:00-11:00, Kmf26 Oltay terem