BMEEOVKMHT1 | Víz- és szennyvíztisztítási technológiák
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Építőmérnöki képzés (MSc)

Oktatók: Dr. Laky Dóra, Dr. Patziger Miklós

A tantárgy célja a víz- és szennyvíztisztítási technológiák során lejátszódó alapfolyamatok részletes bemutatása. Arzénmnetesítés koagulációval és adszorpcióval – az eltávolítás technológiájának részletei. Ammónium eltávolítása biológiai módszerrel és törésponti klórozással. Ivóvíz tisztítására alkalmas komplex technológiai sorok bemutatása; esettanulmányokon keresztül történő ismertetése. A vízbiztonsági tervezés folyamata. Szennyvíztisztítás lehetséges technológiái nagy, közepes és kis szennyvíztisztító telepek esetében. Eleveniszapos módszerek, biofilmes módszerek, esettanulmányok, iszapkezelés, biogázhasznosítás, szennyvíztisztító telepek energiamérlege.