BMEEOVKAI45 | Víz- és környezeti jog
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Építőmérnöki képzés (BSc)

Oktatók: Raum László, Dr. Hecsei Pál, Dr. Szabó Iván

A tárgy célja az építőmérnöki műszaki tevékenységhez szükséges és elengedhetetlen aktuális jogi alapismeretek elsajátítása. Rövid történeti áttekintés után bemutatja a hatályos környezetvédelemmel és vízzel, valamint vízi létesítményekkel foglalkozó hazai jogi szabályozást, valamint az ezekre vonatkozó Európai Uniós irányelveket, elsősorban a Víz Keretirányelvet. Ezt követően ismerteti az alacsonyabb szintű hazai jogszabályokat: kormányhatározatokat és rendeleteket, különös tekintettel a vízminőség-szabályozásra és a vízi közmű szolgáltatásra (ivóvíz ellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, elhelyezés, illetve tisztítás). Tárgyalja a vizekkel és a vízi közművekkel, illetve a vízkészletekkel való gazdálkodással kapcsolatos tulajdonviszonyokat, a vízügyi igazgatás rendelkezésére álló hatósági jogköröket, valamint az ellenőrzés és a szankcionálás jogi eszköztárát, a hatóság jogalkalmazását.