BMEEOVKMKM3 | Felszíni és felszín alatti vizek monitoringja és mintavételezése
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Környezetmérnöki képzés (MSc)

Oktató: Dr. Clement Adrienne

A tárgy célja a környezeti monitoring rendszerek szerkezetének, működésének,  követelményrendszerének elsajátítása, működésük jogi és gazdasági környezetének  bemutatása. Az elvi alapok bemutatása mellett a Víz- és vízi környezetmérnöki építőmérnöki szakirány keretében elsősorban a vízi környezet állapotának megismerését szolgáló monitoring rendszereket ismertetjük részletesen. A monitorozás célja szerint a tantárgy foglalkozik a környezeti állapot felmérésével, az emberi tevékenység hatásainak nyomon követésével, továbbá a környezetvédelmi beavatkozások hatáselemzéséhez szükséges monitorozással.

Az elméleti anyag gyakorlati feladatokkal is kiegészül, mely magában foglalja a  mérőhálózatok tervezését és mérési adatsorok feldolgozását, elemzését egy-egy kiválasztott mintaterületre vonatkozóan.