BMEEOVKAT42 | Közművek I.
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Építőmérnöki képzés (BSc)

Oktatók: Dr. Knolmár Marcell, Dr. Darabos Péter, Dr. Fülöp Roland, Bódi Gábor
Gyakorlatvezetők: Kardos Máté Krisztián, Bíbok Attila, Zajzon Gergõ, Muzelák Bálint, Ács Tamás, Jolánkai Zsolt

A tárgy célja, hogy megismertesse a vezetékes közművek fontosabb jellemzőit, azok egymásra, illetve más létesítményekre gyakorolt hatásait. További cél olyan ismeretek átadása, mely lehetővé teszi, hogy a hallgató későbbi generáltervezőként, városgazdaként olyan közműves szemlélettel rendelkezzen, hogy települések föld alatti területeivel racionálisan tudjon gazdálkodni. Témakörök: Rendszertani és tervezési alapismeretek szakáganként: vízellátás, víztisztítás, csatornázás, szennyvíztisztítás, gázellátás, távhőellátás, elektromos energia ellátás, hírközlés, közmű informatika.