BMEEOVKMG10 | Közlekedési pályák víztelenítése
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Építőmérnöki képzés (MSc)

Oktatók: Dr. Fülöp Roland, Dr. Buzás Kálmán

A tantárgy az elvezető rendszer egymásra épülő, többnyire egymással kölcsönhatásban lévő elemeinek tervezési elveit és alapjait, ezen belül a felszíni csapadékvíz lefolyásának számítását és az elvezető létesítményeket (zárt csatornák, árkok, folyókák, átereszek), a pályaszerkezet víztelenítését, a pályavizek befogadó vízfolyásokba vezetését , továbbá a tervezhető és a nem tervezett közúti üzem működéséből eredő környezetszennyezés mértékének esetenként szükségessé váló kezelési igényeit tárgyalja.