Hidak és Szerkezetek Tanszék tárgyai

Az oktatási keretrendszerhez kapcsolódó kérdésekkel a tanszéken kereshető személyek:

Dr. Tarján Gabriella

Dr. Joó Attila

Acél tartószerkezetek fáradt törésének és ridegtörésének jelensége; a jelenséget befolyásoló tényezők, gyakorlati szempontok. Törésmechanika alapok. A fáradt és ridegtörés egységes törésmechanikai megközelítése. Fáradásvizsgálati módszerek összefoglalása. Az ismétlődő terhelési folyamat jellemzőinek meghatározása. A fáradásvizsgálat szabványos eljárásainak elemzése; az Eurocode 3, 1.9 fáradásvizsgálati eljárásának gyakorlati ismertetése. A ridegtörés elkerülésének módszerei; a hagyományos és korszerű anyagkiválasztási eljárások.
A feszítés alapelvének áttekintése, pillanatnyi és időben lejátszódó feszültségveszteségek, a veszteségek egymásra hatása. Feszített tartók tervezése használati és teherbírási határállapotban. Hajlítás, nyírás, csavarás. Statikailag határozatlan feszített tartószerkezetek igénybevételei, szerkezeti kialakítása, méretezése. Külső feszítés. Feszített síklemez födémek. Feszített tartók stabilitása. Feszített szerkezetek tartóssága. Feszítési rendszerek. Alkalmazások.

Azért hoztuk létre, hogy a tanszéki oktatók tudják tesztelni hallgatóként a rendszert.

Építési anyagok, szerkezeti hatások, szerkezeti alakzat fogalmi rendszere. Tartószerkezeti méretezés feladata. A létesítmény jellemző költségei, kárhányad, biztonság, megbízhatóság. Optimálisan vállalható, vagy elegendő kockázat. A méretezés determinisztikus és valószínűségelméleti módszerei. Az Eurocode program. Teherbírási és használhatósági követelmények. Határállapot-koncepció. Tervezési, karakterisztikus és reprezentatív értékek. Parciális tényezők. Kísérlettel segített tervezés. A tartószerkezetet érő hatások. A hatások kombinációja a tervezési állapotokhoz.
Hidak és Szerkezetek Tanszék - Dr. Strobl András, Dr. Horváth László István, Dr. Kachichian Mansour, Dr. Hunyadi Mátyás Árpád
Hidak és Szerkezetek Tanszék - Oktató: Dr. Kövesdi Balázs Géza, Dr. Dunai László, Dr. Vigh László Gergely